Justina Irimia

Expert în comunicare

„Raoul Girodot nu simţea nevoia să muncească; [...]. Timpul liber pe care i-l procura trândăvia şi-l consacra încă de la cincisprezece ani unor profunde şi intuitive meditaţii asupra vieţii, fixându-şi două obiective, care, gândea, sunt singurele demne de-un băiat de familie: să aibă un automobil de curse şi o amantă blondă[...].

În ultimele luni, un insolit cont de Twitter supune analizei riguroase spectacolul apariţiilor online – via Zoom şi Skype – ale unor personalităţi din varii domenii şi ţări. Politicieni, analişti politici, jurnalişti, economişti, oameni de ştiinţă, autori, artişti par să însoţească butaforia volumelor etalate sub diverse forme, aprope toate ostentative.

Un banc clasic: „-Ce părere ai de Toulouse-Lautrec?“ „- Îi bate Toulouse de-i sparge!“ Mutatis mutandis, bancul îmi evocă fertila imaginaţie a celor care înţeleg să aplice, după ureche, limbii române mecanismele gramaticale ale englezei, ratând esenţa.

Adăugând file în florilegiul frazelor şi al construcţiilor informale ce îmbogăţesc, zilnic, presa, forumurile de internet şi canalele de social media, am luat notă, printre altele, de recurentul pe partea de – un alt recent calc după limba engleză.

Atunci cand spiritul colocvial însoţeşte lipsa de cunoştinţe gramaticale rudimentare, formula „mama la un copil” livrează noi progenituri. Dacă mostra de exprimare menţionată mi-e cunoscută încă din epoca propriei copilării, numeroase construcţii ce o emulează par să-şi fi făcut apariţia în ultimii ani. Odată cu ele şi constatarea că atât genitivul, cât şi dativul le sunt multora fatale.

  • Justina Irimia a publicat un nou articol acum 5 zile

    „Raoul Girodot nu simţea nevoia să muncească; [...]. Timpul liber pe care i-l procura trândăvia şi-l consacra încă de la cincisprezece ani unor profunde şi intuitive meditaţii asupra vieţii, fixându-şi două obiective, care, gândea, sunt singurele demne de-un băiat de familie: să aibă un automobil de curse şi o amantă blondă[...].

  • Justina Irimia a publicat un nou articol acum 21 zile

    În ultimele luni, un insolit cont de Twitter supune analizei riguroase spectacolul apariţiilor online – via Zoom şi Skype – ale unor personalităţi din varii domenii şi ţări. Politicieni, analişti politici, jurnalişti, economişti, oameni de ştiinţă, autori, artişti par să însoţească butaforia volumelor etalate sub diverse forme, aprope toate ostentative.

  • Justina Irimia a publicat un nou articol acum 2 luni

    Un banc clasic: „-Ce părere ai de Toulouse-Lautrec?“ „- Îi bate Toulouse de-i sparge!“ Mutatis mutandis, bancul îmi evocă fertila imaginaţie a celor care înţeleg să aplice, după ureche, limbii române mecanismele gramaticale ale englezei, ratând esenţa.

Vezi mai multe