Dinu Săraru

Romancier

Insist asupra unui subiect care şi primăvara asta încă nehotărâtă şi mai capricioasă ca oricând, din câte ştiu eu, a revenit în atenţia mea îngrijorată, tot mai mult ca oricând, în urma unei călătorii ce m-a purtat în „Săptămâna Mare” prin sate din Muntenia şi Oltenia - la câmpie şi în zona de deal, în sate şi

Puţină lume mai ştie - faţă de populaţia de azi a Bucureştilor şi chiar faţă de miile de credincioşi care urcă dealul din apropierea Patriarhiei şi de pe malul drept al Dâmboviţei, dincolo de fântânile din Piaţa Unirii - că aici a fost la mijlocul veacului al şaisprezecelea una dintre cetăţile întemeietoare ale Capitalei Ţării Româneşti.

Luni seara, 3 aprilie 2017, Chris Simion, în opinia mea cel mai important reprezentant al tinerei generaţii de oameni de teatru români, ne-a invitat în spaţiul atât de elegant al Teatrului Metropolis la un protocolar, intenţionat restrâns, eveniment, învestit prin determinarea şi mesajul lui atât de originale să facă istorie.

Puţină lume ştie – şi mai ales puţini orăşeni ştiu – că Floarea Paştelui, aceasta consacră anotimpul primăverii, aşa cum Popdealul – nu ghioceii, care pot apărea de sub zăpadă şi în Ajunul Crăciunului – este prima podoabă florală a câmpiei şi dealurilor româneşti, vestind timidă dar stăruitoare şi răzbătătoare primele zile ale adevăratului An Nou.

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol acum 11 ore

  Insist asupra unui subiect care şi primăvara asta încă nehotărâtă şi mai capricioasă ca oricând, din câte ştiu eu, a revenit în atenţia mea îngrijorată, tot mai mult ca oricând, în urma unei călătorii ce m-a purtat în „Săptămâna Mare” prin sate din Muntenia şi Oltenia - la câmpie şi în zona de deal, în sate şi

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol acum 7 zile

  Puţină lume mai ştie - faţă de populaţia de azi a Bucureştilor şi chiar faţă de miile de credincioşi care urcă dealul din apropierea Patriarhiei şi de pe malul drept al Dâmboviţei, dincolo de fântânile din Piaţa Unirii - că aici a fost la mijlocul veacului al şaisprezecelea una dintre cetăţile întemeietoare ale Capitalei Ţării Româneşti.

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol acum 14 zile

  Măgura Slătiorului întreagă, ninsă de caierile cireşilor sălbatici înfloriţi într-o singură noapte, grădina casei cotropită de floarea albă a cireşilor negri, altoiţi, rondurile cu flori spuzite de căpriţe albe şi de narcise galbene şi liliacul gata să pocnească bobocii lui.

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol acum 21 zile

  Luni seara, 3 aprilie 2017, Chris Simion, în opinia mea cel mai important reprezentant al tinerei generaţii de oameni de teatru români, ne-a invitat în spaţiul atât de elegant al Teatrului Metropolis la un protocolar, intenţionat restrâns, eveniment, învestit prin determinarea şi mesajul lui atât de originale să facă istorie.

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol acum 28 zile

  Puţină lume ştie – şi mai ales puţini orăşeni ştiu – că Floarea Paştelui, aceasta consacră anotimpul primăverii, aşa cum Popdealul – nu ghioceii, care pot apărea de sub zăpadă şi în Ajunul Crăciunului – este prima podoabă florală a câmpiei şi dealurilor româneşti, vestind timidă dar stăruitoare şi răzbătătoare primele zile ale adevăratului An Nou.

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol luna trecuta

  O îndatorire izvorâtă din solidaritatea de conştiinţă identitară mă îndreptăţeşte să aştern, măcar aceste puţine rânduri ale unei cronici de întâmpinare inspirate de o lucrare meritorie de sociologie şi de etnologie, de cercetare a civilizaţiei ţărăneşti în ansamblul ei.

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol luna trecuta

  Mânat de dorul de casă, cum se zicea odinioară când domnea legea nescrisă ca un blestem - datorie „casa părintească nu se vinde”, mi-am smuls din săptămâna bucureşteană, sugrumată moral de politicianismul cel mai veros, trei zile şi am rupt-o la fugă spre Râmnicul Vâlcii şi spre Hurezii Olteniei de sub munte şi am oftat uşurat ca de o raniţă întreagă de viaţă la porţile olarilor Slătioarei.

 • Dinu Săraru a publicat un nou articol acum 2 luni

  Cele cinci sate ale Slătioarei au stat întotdeauna ca un ciorchine în jurul satului Olari, dar satul ca atare, cu multe cătune de olari şi vărari nu mai există de fapt, pentru că şi ultimul olar, Victor Gheorghiţă, s-a petrecut, sunt 10 ani de atunci, dacă nu şi mai mult, şi el vieţuia la începutul cătunului Potreşi, în capul unui pripor care ducea spre Hurezi şi care a şi dat, cu neamul lui, olari vestiţi ai ceramicii de Hurezi.

Vezi mai multe