Tarifele RCA ar putea fi plafonate pentru șase luni. Cât de mari vor fi

0
Publicat:

Un proiect de HG privind plafonarea tarifelor RCA prevede că măsura se va aplica pe o perioadă de șase luni, iar depășirea acestora va fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de lei.

Un bărbat ține polița RCA pe volan
Tarifele RCA ar putea fi plafonate pentru șase luni

Potrivit proiectului de act normativ obținut de Hotnews, „prezenta hotărâre stabilește tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA”.

Tarifele de primă maxime se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 1 martie 2022 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, se mai arată în document, cu precizarea că, în cazul în care tarifele RCA din martie 2022 sunt mai mari decât cele din martie 2023 se va aplica tariful cel mai mic.

Tarifele RCA plafonate ar urma să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentei HG, pentru contractele noi de asigurare, se mai arată în document.

Comisioane limitate

În ce privește comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA, acestea se limitează la maximum 8% din prima brută încasată pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0; în funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Despăgubirile

Potrivit aceluiași act normativ, în cele șase luni de plafonare a tarifelor RCA, la despăgubirile acordate de către asigurători în baza contractelor noi pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu de închiriere publicat de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Despăgubirile se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, iar perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile este de 30 de zile de la data eliberării autorizației de reparație de către poliție sau a documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA, după caz.

Perioada maximă poate fi prelungită numai cu aprobarea prealabilă a asigurătorului RCA.

În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de dauna totală economică, despăgubirile vor acoperi perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire; în acest caz valoarea despăgubirii nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

Amenzile

Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prezentei hotărâri și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare de către asigurătorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

Pe lângă amendă, în funcție de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica și sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravențiile se constată de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către Consiliul A.S.F.; amenzile se fac venit la bugetul de stat.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite