Consiliul UE este organizat, pe domenii de activitate, în zece structuri distincte, dintre care Consiliul Afaceri Generale are rol de coordonare. În prima parte a acestui articol, am prezentat activitatea acestuia şi a consiliilor din domeniile Justiţiei şi Afacerilor Interne, Afacerilor Economice şi Financiare, respectiv Afacerilor Externe. Iată celelalte şase structuri tematice ale Consiliului UE:

Consiliul Agricultură şi Pescuit (AGRIFISH) se întruneşte lunar, în prezenţa miniştrilor de specialitate şi a comisarilor europeni pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pentru sănătate şi siguranţă alimentară, respectiv pentru afaceri maritime şi pescuit. Consiliul este răspunzător, alături de Parlament, pentru legislaţia privind Politica Agricolă Comună şi pentru alte teme specifice, precum impactul pestei porcine africane asupra sectorului cărnii, bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor sau gestionarea pescuitului.

Prioritatea AGRIFISH în această etapă o reprezintă definitivarea pachetului de reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) după 2020. Obiectivele sunt simplificarea şi eficientizarea acesteia, organizarea comună a pieţelor produselor agricole şi noul regulament pentru finanţarea, gestionarea şi monitorizarea PAC. În acest an, au avut loc schimburi de opinii în această privinţă ale miniştrilor europeni ai Agriculturii într-un ritm susţinut. Unul din documentele de lucru a fost comunicarea Comisiei Europene intitulată „Viitorul sectorului alimentar şi al agriculturii“, document supus şi consultării naţionale la nivel de state membre.

Consiliul Competitivitate reuneşte un spectru vast de titulari de portofolii ministeriale din UE: Economie, Industrie, Comerţ, Cercetare şi Inovare. La cele patru dezbateri anuale participă şi comisarii europeni de resort. Obiectivul COMPET este stimularea creşterii economice şi a competitivităţii europene. Sunt demne de remarcat eforturile făcute în acest sens pentru susţinerea IMM-urilor, prin îmbunătăţirea accesului la finanţare şi reducerea birocraţiei, pentru eliminarea impedimentelor din calea liberei circulaţii a mărfurilor, serviciilor, capitalului şi forţei de muncă sau pentru crearea unei pieţe unice digitale la nivelul Uniunii.

„Avem încă 257 de propuneri legislative care sunt pe masă. Preşedinţia austriacă va finaliza mai multe dosare, dar o să rămână mult de lucru preşedinţiei române într-o perioadă foarte scurtă, pentru că Parlamentul European va finaliza activităţile în aprilie. Am văzut astăzi cât de bine sunt pregătiţi miniştrii în domeniile lor şi sunt convins că România va reuşi să finalizeze un număr mare de proiecte care sunt pe masa Parlamentului şi a Consiliului“ – Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene (Bruxelles, 5 decembrie)

În colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană, această formaţiune gestionează politica spaţială europeană, iar împreună cu Comisia acţionează intens pentru încurajarea cercetării şi inovării. Este remarcabilă propunerea Comisiei în această privinţă sub genericul Orizont Europa, un ambiţios program de cercetare şi inovare însumând 100 miliarde euro, cadru ce ar urma să înlocuiască Orizont 2020 o dată cu intrarea în vigoare a noului cadru financiar multianual.

Miniştrii Mediului şi comisarul european pentru Mediu, respectiv cel pentru Politicile climatice şi energie se întâlnesc, la fiecare trei luni, în Consiliul Mediu, responsabil pentru politica de mediu a UE. Această formaţiune a căpătat un rol tot mai mare în contextul intensificării preocupărilor internaţionale pentru atenuarea efectelor domeniul schimbărilor climatice şi stabilirea unui cadru de acţiuni concrete menite să instituie o economie circulară. Astfel de măsuri sunt reducerea utilizării materialelor plastice sau reducerea emisiilor de CO2 ale autovehiculelor.

Consiliul Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori (EPSCO) acoperă o zonă preponderent aflată în responsabilitatea statelor, dar drepturile pacienţilor beneficiari ai asistenţei medicale în altă ţară, incluziunea socială şi de gen, munca transfrontalieră (problematica lucrătorilor detaşaţi şi aşa-zisul dumping social), echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, evaluarea tehnologiilor medicale, combaterea tutunului sau vaccinarea reprezintă subiecte de larg interes la nivelul Uniunii, asupra cărora EPSCO acţionează fie prin recomandări şi orientări anuale adresate statelor, fie prin acte legislative adoptate împreună cu Parlamentul European. Miniştrii Muncii se reunesc de două ori pe an, iar alte două reuniuni sunt dedicate titularilor Sănătăţii şi Protecţiei Consumatorilor.

Consiliul Educaţie, Tineret, Cultură şi Sport (EYCS) are un rol de facilitare a schimbului de informaţii şi expertiză, întrucât domeniile pe care le vizează aparţin sferei de competenţă naţională. Se reuneşte de cel puţin două ori pe an, cu participarea miniştrilor de resort, în funcţie de agenda de lucru. Programele Erasmus, recunoaşterea diplomelor, conservarea patrimoniului sau reglementările în spaţiul audiovizual sunt câteva din preocupările EYCS cu impact semnificativ asupra cetăţenilor europeni.

Consiliul Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie (TTE) este responsabil pentru cooperarea inter-guvernamentală în vederea atingerii obiectivelor comune europene în aceste sectoare. Este vorba, mai ales, de interconectarea infrastructurilor, în vederea consolidării unei pieţe unice competitive prin crearea reţelelor transeuropene de transport şi de aprovizionare cu energie. Dacă miniştrii pentru Telecomunicaţii se reunesc de două ori pe an, cei ai Energiei se întâlnesc de 3-4 ori anual, cei ai Transporturilor au prevăzute şedinţe o dată la trei luni. Iată câteva dosare în lucru: regulamentul privind viaţa privată şi comunicaţiile electronice, securitatea cibernetică şi directiva referitoare la normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale.