Statele Unite înregistrează cea mai mare rată de şomaj din ultimii ani.  Aproximativ 22 de milioane de americani au depus cereri pentru ajutoarele de şomaj de la instituirea stării de pandemie.

Ordinul prezidenţial, intitulat “Proclamation Suspending the Entry of Immigrants Who Present Risk to the U.S. Labor Market During the Economic Recovery Following the COVID-19 Outbreak,” suspendă şi limitează accesul pe teritoriul american făcut în scop de emigrare, a unor categorii de persoane, pe o durata de 60 de zile.  Ordinul va intra în vigoare astăzi, 23 aprilie 2020, ora 11:59 p.m. EDT şi se va încheia pe 22 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire dacă se va impune.

Cine sunt cei vizaţi?

Limitarea se aplică persoanelor care, la data intrării în vigoare a acestui ordin:

·         Se află în afara Statelor Unite;

·         Nu sunt în posesia unei vize de imigrant valabile; şi

·         Nu deţin un document oficial de călătorie, cu excepţia unei vize, care să permită titularului intrarea pe teritoriul american.

Cine va pune în aplicare acesta limitare?

Ordinul prezidenţial va fi pus în aplicare de către Consulatele SUA de pe glob.  Acestea vor avea discreţie şi putere deplină să decidă cine va obţine sau nu o viză de imigrant prin interpretarea prevederilor ordinului prezidenţial recent adoptat. 

Cine sunt cei exceptaţi?

Important!  Ordinul nu se aplică celor deja aflaţi în SUA, ci doar celor care se află în afară teritoriului american. 

Ordinul exceptează în mod expres: 

·         Rezidenţii permanenţi ai SUA (posesorii unui Green Card);

·         Soţii, soţiile şi copiii minori (necăsătoriţi şi sub 21 de ani) ai cetăţenilor americani;

·         Medicii, asistenţii medicali sau orice alte persoanele cu profesii medicale;

·         Cercetătorii din domeniul medical, în special cei care depun muncă de cercetare pentru combaterea răspândirii COVID-19, precum şi soţii, soţiile şi copiii minori (necăsătoriţi şi sub 21 de ani) ai acestora;

·         Investitorii din cadrul programului EB-5;

·         Solicitanţii de vize speciale de emigrare, angajaţi ai Guvernului american în conexiune cu activităţi de muncă în Irak şi Afganistan;

·         Persoanele a căror intrare pe teritoriul american este în interesul naţional al SUA;

·         Solicitanţii de azil, a statutului de refugiat şi a altor forme de protecţie cerute în baza convenţiei de lupta împotriva torturii, cruzimii, şi tratamentului inuman.

Deşi nu este prevăzut în mod expres, sunt exceptaţi de la această limitare şi solicitanţii de vize temporare (nonimmigrant), precum vizele de turist B-1/B-2, vizele de student F-1, vizele de investitor E-2, vizele de muncă H-1B, vizele J-1, vizele de logodnă K-1. 

Sunt încă multe aspecte de clarificat cu privire la punerea în aplicare a dispoziţiilor legale din ordinal recent adoptat, însă vor fi lămurite pe parcurs.  Totodată, ne aşteptăm în următoarele 30 de zile şi la propuneri de limitări în ceea ce priveşte vizele temporare.