Grup Feroviar Român invită Ministerul Transporturilor să evite „eşecul ce pare iminent“ al privatizării CFR Marfă

0
0

Grup Feroviar Român anunţă, într-un comunicat, că a înaintat vineri, 11 octombrie, o cerere oficială către ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, prin care solicită „implicarea directă şi urgentă a ministrului, în vederea evitării unui eşec al privatizării CFR Marfă, care în acest moment pare iminent“. GFR are în vedere „neîndeplinirea de către vânzător a obligaţiilor pe care şi le-a asumat în acest proces, până în prezent“.

În calitate de cumpărător de bună credinţă, Grup Feroviar Român consideră că „atitudinea Comisiei de Privatizare a fost de natură a-i leza buna-credinţă, interesele şi eforturile financiare pe care le-a făcut pentru succesul acestei privatizări de importanţă strategică pentru statul român“.

Cu toate acestea, „GFR este în continuare dispus să colaboreze cu Ministerul Transporturilor pentru a identifica împreună căile legale prin care poate fi evitat eşecul unei licitaţii care ar afecta negativ mediul economic şi ar descuraja investiţiile străine. Grup Feroviar Român contează pe susţinerea conducerii Ministerului Transporturilor pentru prevenirea acestei situaţii“, precizează compania privată.

„Motivul unui anticipat eşec“

GFR consideră că, în acest moment, „Comisia de Privatizare invocă termenul de obţinere a avizului din partea Consiliului Concurenţei drept motiv pentru un anticipat eşec al tranzacţiei, pentru a ascunde faptul că în mod flagrant nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin“.

Mai mult, „modul în care membrii Comisiei de Privatizare au înţeles să-şi îndeplinească responsabilităţile este o dezamăgire pentru un investitor care a intrat în această licitaţie cu seriozitate şi profesionalism şi cu dorinţa de a investi într-o companie cheie pentru economia românească“.

Tranzacţia nu se poate încheia fără respectarea condiţiilor

GFR doreşte să precizeze clar, potrivit textului legii, care sunt sarcinile pe care fiecare dintre părţi şi-a asumat să le ducă la îndeplinire.

Astfel, potrivit HG nr. 526/2013, la art.9, se defineşte clar ce înseamnă finalizarea procedurii: „finalizarea vânzării-cumpărării pachetului de acţiuni constând în plata preţului de cumpărare şi în transferul titlului de proprietate asupra pachetului de acţiuni ce face obiectul vânzării-cumpărării va avea loc sub condiţia semnării contractului de escrow şi depozitării de către cumpărător a sumei prevăzute la pct. 6 în contul escrow şi a realizării condiţiilor suspensive prevăzute la pct. 10“.

Astfel, potrivit HG, nu poate exista finalizarea tranzacţiei fără realizarea condiţiilor suspensive. Aceste condiţii aparţin, după caz, vânzătorului, cumpărătorului sau ambelor părţi.

Ce trebuia să facă Ministerul Transporturilor

Potrivit textului HG, condiţiile suspensive care cad în sarcina Vânzătorului, în speţă a Ministerul Transporturilor şi a Comisiei de Privatizare, sunt următoarele, aşa cum sunt prevăzute în art. 10:
a) finalizarea de către vânzător a conversiei creanţelor deţinute de stat asupra societăţii la data semnării contractului şi definitivarea structurii capitalului social al societăţii ca urmare a operaţiunii de majorare de capital în baza conversiei;
b) obţinerea de către vânzător, după caz, de la finanţatorii interni şi externi ai societăţii [n.n. băncile creditoare ale CFR Marfă], a acordului acestora cu privire la modificarea structurii acţionariatului societăţii, ca efect al încheierii prezentului contract, iar acordul astfel obţinut nu include condiţii mai oneroase pentru societate faţă de termenii aplicabili potrivit contractelor de finanţare la data semnării.

Ce trebuia să facă Grup Feroviar Român

Condiţiile suspensive care cad în sarcina Cumpărătorului, în speţă a Grup Feroviar Român, sunt:
c) obţinerea de la Consiliul Concurenţei a unei adrese sau decizii în conformitate cu dispoziţiile art. 46 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau emiterea unui asemenea document de către alte autorităţi de concurenţă competente;
d) creditarea contului vânzătorului cu toate sumele datorate de cumpărător vânzătorului, reprezentând preţul de cumpărare.

Grup Feroviar Român a notificat Consiliul Concurenţei, care a admis notificarea, rezervându-şi dreptul, conform legii, să solicite informaţii şi date suplimentare, într-un interval de 20 de zile de la data notificării.

Fără prelungirea termenului, contractul poate fi desfiinţat

În schimb, eşecul vânzătorului de a obţine o prelungire a termenului de finalizare a tranzacţiei, astfel încât acesta să permită obţinerea avizului Consiliului Concurenţei - în ciuda atenţionărilor repetate ale acestei instituţii privind termenul necesar analizei - face acum imposibilă încheierea în bune condiţii a privatizării şi desfiinţează contractul de plin drept.

„Precizăm cu această ocazie că GFR nu a solicitat niciodată vreo amânare a termenului de plată“, mai arată GFR.

De asemenea, Comisia de Privatizare a evitat în mod repetat formularea unor răspunsuri clare la solicitările noastre făcute încă din 30 august 2013 (demers reluat pe 4 octombrie 2013), privind situaţia la zi a aprobărilor din partea băncilor creditoare ale CFR Marfă în privinţa schimbării de acţionariat al companiei.

Gruia Stoica: „Propunerile Comisiei de Privatizare nu pot fi luate în serios“

„Cu regret trebuie să spun că până în ultimul moment, vineri, când am fost convocaţi de urgenţă la minister pentru rezolvarea impasului generat de incapacitatea comisiei de privatizare de a se achita la timp de responsabilităţi, atitudinea Comisiei a fost una pe care o considerăm inacceptabilă faţă de un investitor serios. Noi ne-am dus să discutăm şi să căutăm soluţii la problemele vânzătorului, nu ale noastre, iar propunerile care ni s-au făcut sunt absolut inacceptabile şi nu pot fi luate în serios de o companie responsabilă, care a plătit deja 30 de milioane de euro pentru această privatizare“, afirmă preşedintele Grampet Group, Gruia Stoica.

GFR cere desecretizarea contractului

În acelaşi comunicat, GFR îşi exprimă „întreaga disponibilitate de a face public conţinutul contractului de privatizare“ şi cu această ocazie solicită în mod public Ministerului Transporturilor „renunţarea la clauza de confidenţialitate, pentru corecta şi completa informare a opiniei publice“.

În fine, Grup Feroviar Român subliniază faptul că îşi doreşte în continuare finalizarea privatizării CFR Marfă, însă nu consideră că acest lucru este posibil în condiţiile în care vânzătorul doreşte să se derobeze de responsabilităţile care îi revin şi să forţeze cumpărătorul să accepte condiţii abuzive, neconforme literei şi spiritului contractului de privatizare.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite