Fermierii şi comercianţii de produse agricole, obligaţi să raporteze lunar stocurile către stat. Amenzile sunt uriaşe

0
Publicat:
Ultima actualizare:
tomate

Producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii şi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii şi al industriei alimentare vor fi obligaţi să raporteze lunar statului care sunt stocurile produselor alimentare de bază, potrivit unui proiect de ordonanţă.

Proiectul de ordonanţă stabileşte măsuri privind raportarea stocurilor la produsele agricole şi alimentare de către producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii şi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii şi al industriei alimentare, de la nivel naţional, denumiţi în continuare operatorii din sectorul agricol şi al industriei alimentare.

Produsele agricole şi alimentare pentru care operatorii din sectorul agricol şi al industriei alimentare vor avea obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor sunt:

a) legume –fructe,

b) cereale şi produse pe bază de cereale,

c) seminţe de oleaginoase şi produse pe bază de oleaginoase,

d) leguminoase furajere;

e) seminţe certificate: cereale, orez, oleaginoase şi proteaginoase,

f) carne şi produse din carne, conserve din carne şi mixte,

g) lapte şi produse din lapte,

h) produse de morărit şi panificaţie,

i) produse prelucrate, procesate, conservate din legume-fructe,

j) grăsimi şi uleiuri,

k) apă, inclusiv apă minerală naturală, apă de izvor şi toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate,

l) orez,

m) plante aromatice, sare şi condimente,

n) ceaiuri,

o) zahăr,

p) miere,

q) drojdie

Măsurile de reglementare privesc domeniile de activitate de producţie agricolă, depozitare şi prelucrare/procesare, comercializare a produselor agricole şi alimentare şi sunt obligatorii pentru toţi operatorii din sectorul agricol şi al industriei alimentare.

Instituţia responsabilă cu aplicarea măsurilor de centralizare a stocurilor produselor agricole şi alimentare este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Metodologia de raportare, colectare, centralizare şi prelucrare a datelor statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole şi alimentare se va stabili prin ordin al ministrului agriculturi şi dezvoltării rurale.

Fac excepţie de la raportare doar comercianţii cu magazine sub 400 metri pătraţi şi operatorii cu stocuri sub 10 tone (la legume şi fructe), 25 tone (cereale), 20 tone (seminţe), 50 kg (miere).

Verificarea şi controlul stocurilor se realizează de persoane împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de alte instituţii cu atribuţii în domeniu, conform competenţelor legale, cu respectarea confidenţialităţii datelor.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte săvârşite de către operatorii din sectorul agricol şi al industriei alimentare, astfel:

a) nerespectarea obligaţiei de declarare a stocurilor amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;

b) introducerea pe platforma informatică a unor date statistice de evidenţă a stocurilor eronate, incorecte, incomplete, inexacte sau furnizarea datelor de identificare către un alt operator din sectorul agricol şi al industriei alimentare, cu amendă de la 50.000 lei la 250.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite