Sărăcia din Uniunea Europeană – o gravă încălcare a Drepturilor Omului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Sursa foto: http://www.cuvantul-ortodox.ro/
Sursa foto: http://www.cuvantul-ortodox.ro/

Aproximativ 25% dintre copiii din Europa sunt expuşi riscului de sărăcie şi excluziune socială. În România, 51% dintre copii se află în această situaţie, potrivit unui raport Eurostat din noiembrie 2015. Parlamentul European votat o rezoluţie care îndeamnă statele membre U.E. să stimuleze eforturile de combatere a sărăciei în rândul copiilor şi a inegalităţilor sociale.

În Uniunea Europa, la nivelul anulu 2014, peste 26 de milioane de copii minori (27,7% din totalul copiilor cetăţeni ai U.E.) trăiau în sărăcie şi în excluziune socială, potrivit Eurostat. În clasament, România ocupă primul loc, cu 51% dintre copii trăind în sărăcie, urmată de Bulgaria (45,2%) şi Ungaria (41,4%). Procente mai mici se găsesc în ţări europene, precum Danemarca (14,5%), Finlanda (15,6%) şi Suedia (16,7%). Totodată, potrivit UNICEF, începând cu 2008, s-a dublat procentul de copii europeni care nu au posibilitatea să mănânce carne sau peşte măcar o dată la cel puţin două zile. Acest fenomen se întâlneşte în ţări ca Estonia, Grecia şi Italia.


Sărăcia în care trăiesc milioane de copii europeni se caracterizează prin: imposibilitatea familiei de a asigura nevoile de bază ale copiilor - alimentele, îmbrăcămintea şi locuinţa - excluziunea socială şi lipsa accesului la sănătate şi educaţie de calitate, familii monoparentale, datorită divorţului sau cu unul dintre părinţi plecat la muncă în străinătate. (sursa)

Şomajul este un alt flagel care afectează Uniunea Europeană. Astfel, în rândul tinerilor din statele membre U.E., rata şomajului este de peste două ori mai ridicată decât cea în rândul adulţilor: 20,7 % faţă de 9,7 %. În U.E., la începutul anului 2015, 4,7 milioane de tineri europeni cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani nu aveau un loc de muncă. Totodată, aproximativ 7 milioane de tineri nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare. Scăderea numărului de şomeri din rândul tinerilor înregistra, în aprilie 2014, o cifră descurajant de mică: cu doar 500.000 de tineri care au reuşit să fie angajaţi într-un loc de muncă. (sursa) Potrivit statisticilor Eurostat, în România, rata şomajului în rândul tinerilor cu vârste sub 25 de ani era de 24%, în prima jumătate a anului 2015, peste media europeană de 22,2%. (sursa)

În acest context, AEDH - European Association for the Defence of Human Rights, a remis acum câteva zile, un protest intitulat "Sărăcia nu este o situaţie, este o negare a Drepturilor Omului", al cărui text îl prezentăm în continuare:

„Bruxelles, 10 decembrie 2015

Statisticile o dovedesc: încă sunt la fel de mulţi oameni săraci în Europa ca întotdeuna. În unul din ultimile sale communicate de presă, Eurostat a declarant că 120 de milioane de oameni în 2014 trăiau în saracie şi/sau excluziune sociala. Ceea ce înseamnă un sfert din populaţie! Trebuie să recunoaştem importanţa acestui număr care ar fi trebuit să se bucure de cea mai mare publicitate posibilă.

Nu numai că nu a fost cazul, dar chiar şi comunicatele oficiale ale UE pe acest subiect declară că lucrurile se îmbunătăţesc şi că suntem pe dumul cel bun. Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (AEDH), care a organizat un seminar privind sărăcia în luna noiembrie, este uluită să vadă măsura în care se neagă această realitate. În timp ce exista câteva variaţii interne, observaţia esentială este că procentul persoanelor vizate este acelaşi de aproape 8 ani.

Pe atunci Strategia ”Europa 2020” a fost pusă în aplicare cu scopul de a reduce numărul oamenilor săraci cu 20% până în anul 2020. În opinia AEDH acest obiectiv este incorect, cum se ajunge la a spune că o anumită rată a sărăciei este acceptabilă. AEDH susţine şi faptul că sărăcia nu este în primul rând o stare individuala, dar mai presus de toate, rezultatul orientării politicilor economice.

Strategia ”Europa 2020” a eşuat şi chiar dacă ne dorim ca instituţiile, Comisia si Consiliul, ataşate cu înverşunare de rezultatele evaluării, să tragă consecinţele şi să oprească politicile de austeriate, controlul draconic al Statelor Unite pe baza memorandumului,  controlul bugetar şi slăbirea protecţiei sociale şi a serviciilor publice.

Din păcate, acest lucru nu este cazul! Conform Eurostat, printre obiectivele stategiei 2020, nu numai că două dintre ele nu vor fi îmbunătăţite, dar sunt şi în declin: rata angajărilor şi riscul excluziunii sociale.

Astăzi, la aniversarea adoptării Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, AEDH reaminteşte că drepturile sunt universale şi indivizibile. Drepturile economice şi sociale au aceeaşi valoare ca cele civice şi politice. A nu accepta acest lucru îmseamnă încă o dată punere lor pe un loc secundar.

AEDH face apel la UE să schimbe o politică pierzătoare care duce la serioase violări ale drepturilor omului!" (sursa: http://www.apd.ro/ro_RO/clubapd-cnc/saracia-nu-este-o-situatie-este-o-negare-a-drepturilor-omului-bruxelles-10-decembrie-2015)

***

Deşi reacţionează vehement atunci când anumite drepturi pentru unele tipuri de minorităţi par a fi insuficient respectate ("respectul" acesta fiind definit nu după valorile creştine care reprezintă esenţa sufletească a naţiunilor europene, ci în temeiul unei viziuni neo-marxiste promovată de multiculturaliştii şi seculariştii care controlează la acest moment Uniunea Europeană), oficialii europeni lasă impresia că ar considera ca fiind acceptabilă (!) situaţia de sărăcie în care se află zeci de milioane de cetăţeni europeni, cu precădere copii şi tineri.

Actuala Uniune Europeană - tot mai puţin aflată sub controlul propriilor cetăţeni, condusă cu cinism de forţe greu de identificat - se îndepărtează tot mai mult de idealul afirmat la momentul înfiinţării, acela de a fi un spaţiu al libertăţii, democraţiei, securităţii şi prosperităţii naţiunilor europene.

Controlul cetăţenesc asupra actului de guvernare - atât de mult "trâmbiţat" în diferite documente programatice ale U.E. - a fost transformat într-o biată lozincă proletcultistă, iar prosperitatea în U.E. pare că se împarte mai curând după principiul din "Ferma animalelor" - "Toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decât altele."

Uniunea Europeană are o singură soluţie de renaştere: subordonarea Uniunii intereselor naţiunilor europene! Această renaştere presupune restaurarea controlului cetăţenesc asupra actului de guvernare la nivel naţional şi al instituţiilor U.E., reafirmarea şi recunoaşterea valorilor şi tradiţiilor naţionale, renunţarea la sincretismul de valori şi la sinteza artificială a naţiunilor în numele unei aşa-zise "naţiuni europene", recunoaşterea Uniunii Europene ca un spaţiu al libertăţilor întemeiate pe valorile Creştinismului, forţa care a modelat şi a dăruit Europei capacitatea de a fi izvor de civilizaţie.

A urma calea pe care se află în prezent Uniunea Europeană înseamnă doar a accepta o viaţă care va sfârşi în semi-sclavie, ca slujitori neputincioşi ai intereselor marilor grupuri deţinătoare de capital, precum şi a compromite viitorul copiilor noştri, condamnaţi să trăiască în ruinele a ceea ce a încercat să fie, cândva, Uniunea Europeană.

***

Date de contact pentru AEDH, European Association for the Defence of Human Rights: Dominique Guibert, chairman / / 33, rue de la Caserne. B-1000 Bruxelles / Tél : +32(0)25112100 Fax : +32(0)25113200 Email : info@aedh.eu / The European Association for the Defence of Human Rights (Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme -AEDH) consists of associations and leagues defending human rights in the countries of the European Union. For more information, visit: http://www.aedh.eu/?lang=en

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite