Ce sfaturi au specialiştii pentru pasagerii prinşi în haosul de pe aeroporturi? VIDEO

0
Publicat:
Ultima actualizare:
dd

În primul an de relaxare după ridicarea restricţiilor impuse de pandemie, oamenii şi-au dorit să plece în vacanţele mult visate.

Doar că ceea ce trebuia să fie o bucurie şi relaxare s-a transformat în criza concediilor şi a vacanţelor. Prinşi total nepregătiţi pentru această perioadă, operatorii din transportul aerian au creat un adevărat haos: curse anulate, zboruri reprogramate, trafic aerian blocat,  întîrzieri mari la decolare, pasageri obligaţi să doarmă cu zilele în aeroporturi, nervi întinşi la maxim, bani pierduţi, cazări ratate, lipsa personalului resimţită de companiile de zbor şi chiar grevele anunţate de personalul existent.

Aşa arată „fotografia de vacanţă” de pe aeroproturile din lumea întreagă, inclusiv de pe otopeni.

Clienţii şi pasagerii pare că sunt lăsaţi la voia sorţii, să se descurce singuri, ca şi cum nimeni nu este vinovat de ceea ce se petrece acum.

Adevărul a stat de vorbă cu avocatul Claudiu Damina, pentru a le spune celor care trec prin această situaţie: Care sunt drepturile pasagerilor în transportul aerian?Cum se pot obţine compensaţiile?

Avocatul Claudiu Damian îi sfătuieşte pe clienţi, să consulte cu atenţie site-urile:
- companiilor aeriene cu care vor zbura,

 -Your Europe - despre drepturile pasagerilor transportului aerian,

-ANPC, Autoritatea naţională Pentru Protecţia Consumatorilor

În continuare, Claudiu Damian oferă cele mai importante informaţii şi paşii principali pe care un client trebuie să-i urmeze în a-şi obţine despăguburile.

Instrumente juridice care reglementează răspunderea operatorilor aerieni faţă de pasageri sunt:

 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 („Regulamentul”)

 şi Convenţia de la Montreal din 1999 („Convenţia”)

Evenimente care dau dreptul la despăgubiri

Refuzul îmbarcării împotriva voinţei pasagerilor/ întârzierea/anularea zborurilor – acoperite de Regulament şi Convenţie;

Pierderea/întârzierea sau deteriorarea bagajelor pasagerilor – acoperite de Convenţie;

Drepturile pasagerilor în caz de refuz la îmbarcare/întârziere/anulare conferite de Regulament

Dreptul la compensaţie monetară

Pasagerii ale căror zboruri înregistrează întârzieri, au fost anulate sau cărora li s-a refuzat îmbarcarea pot obţine compensaţii monetare în cuantum de până la 250, 400 sau 600 Euro, calculate în funcţie de distanţa zborului întârziat sau anulat (până la 1500 Km, 3500 km sau peste 3500 Km ).

În cazul anulării zborurilor, fac excepţie acele situaţii în care:

 • pasagerii au fost informaţi despre anulare cu cel puţin două săptămâni înainte de ora de plecare a zborului;
 • pasagerii au fost informaţi despre anulare într-un termen cuprins între două săptămâni şi şapte zile înainte de ora de plecare a zborului şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de patru ore după ora de sosire prevăzută;
 • pasagerii au fost informaţi despre anulare cu mai puţin de şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi li se oferă o redirecţionare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungă la destinaţia finală în mai puţin de două ore după ora de sosire prevăzută.

În cazul întârzierii zborurilor, prezintă importanţă durata întârzierii, pasagerii fiind îndreptăţiţi la compensaţie doar în măsura în care aceasta este mai mare de 3 ore faţă de ora la care ar fi trebuit să aibă loc aterizarea potrivit programării iniţiale a zborului.

Dreptul la rambursare sau redirecţionare

Intervine atunci când pasagerilor li se oferă redirecţionarea spre destinaţia finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depăşeşte ora de sosire prevăzută a zborului rezervat iniţial:

 • cu două ore, pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puţin sau
 • cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri şi pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 şi 3 500 kilometri sau
 • cu patru ore, pentru toate celelalte zboruri
 • rambursarea, în termen de şapte zile a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul,
 • un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil;
 • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil sau
 • redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.

Dreptul la deservire

În raport de motivul şi durata perturbării călătoriei, pasagerii sunt îndreptăţiţi adiţional la a primi gratuit următoarele:

 • mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare;
 • cazare hotelieră
 • în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi sau
 • în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager;
 • transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).
 • două apeluri telefonice gratuite si mesaje gratuit prin telex fax, e-mail.

Paşi de urmat în vederea obţinerii compensaţiilor prevăzute de Regulament

Ca prim pas, pasagerul va trebui să transmită operatorului aerian o solicitare de achitare a compensaţiei în cuantumul prevăzut de Regulament. În cazul în care acesta nu răspunde solicitării sau o respinge nejustificat, pasagerul se poate adresa autorităţilor desemnate din fiecare stat membru (în cazul României - ANPC) pentru ca acestea să desfăşoare o investigaţie asupra situaţiei şi să-i pună în vedere operatorului aerian îndeplinirea obligaţiei sale.

În situaţia în care, nici ca urmare a sesizării autorităţii competente, operatorul aerian nu dă curs obligaţiei de plată a compensaţiei, pasagerul se poate adresa instanţelor judecătoreşti.

Din punctul de vedere al competenţei, pretenţiile privind acordarea compensaţiilor pot fi formulate în faţa instanţelor de la sediul operatorului aerian, de la locul de plecare al zborului sau de la destinaţie. Având în vedere cuantumul pretenţiilor, costurile de recuperare (i.e. taxa de timbru, onorarii avocaţiale) ar trebui să fie modice.

În măsura în care operatorul aerian refuză îndeplinirea obligaţiei şi în urma pronunţării unei hotărâri judecătoreşti favorabilă pasagerului, acesta va putea demara procedura de executare silită împotriva sa.

Exceptări de la aplicabilitatea celor două instrumente juridice

Prevederile celor două instrumente în materie de compensaţii nu se aplică atunci când zborul a fost a avut întârziere din cauza unor circumstanţe extraordinare. Astfel de cazuri includ condiţii meteorologice nefavorabile, constrângeri legate de traficul aerian, ciocnirea aeronavei cu o pasăre, urgenţă medicală, ameninţări de securitate, tulburări politice, etc.

! Important de reţinut este faptul că operatorii aerieni pot fi exoneraţi de la obligaţia de a plăti compensaţii dacă dovedesc că au luat toate măsurile rezonabile pentru a preveni perturbarea zborului sau dacă nu a fost posibil să fie luate măsuri în acest sens.

Nu în ultimul rând, operatorii aerieni nu vor putea fi ţinuţi răspunzători atunci când situaţiile de anulare/întârziere a zborurilor au fost cauzate de operatorii aeroporturilor pe care aceştia operează.

Perioada de timp în care trebuie formulate acţiunile întemeiate pe Regulament şi Convenţie

În România, perioada de timp în care pasagerii vor trebui să formuleze acţiunile pentru recuperarea prejudiciilor împotriva operatorilor aerieni este de 3 ani dacă acestea se întemeiază pe prevederile Regulamentului şi de 2 ani dacă acestea se întemeiază pe prevederile Convenţiei.

În ceea ce priveşte situaţiile deteriorării sau întârzierii bagajelor, pentru a-şi putea conserva drepturile prevăzute de Convenţie, aceştia vor trebui să adreseze operatorului aerian, în prealabil, o reclamaţie scrisă:

-de îndată după descoperirea deteriorării, dar nu mai târziu de 7 zile de la acest moment;

-în termen de 21 de zile de la data punerii la dispoziţie a bagajului a cărui predare a fost întârziată.

În ediţia Adevărul LIVE de mai jos, Antoaneta Banu a discutat cu avocatul Claudiu Damian pe acest subiect despre care  puteţi afla şi mai multe detalii.

Evenimente


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri