Dezbatere pentru modificarea regulamentului privind concursul de proiecte cinematografice al CNC

0
0
cnc

Concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme s-ar putea desfăşura în mod diferit. Ministerul Culturii supune dezbaterii publice modificarea regulamentului privind concursul de proiecte cinematografice al CNC.

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale supune dezbaterii publice modificarea şi completarea regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.335/2006, elaborat pe baza propunerilor Centrului Naţional al Cinematografiei.

Propunerile şi observaţiile pot fi depuse la sediul MCIN până pe 24 iulie.

”Prezentul ordin are în vedere propunerile cu privire la selecţia proiectelor cinematografice şi justificările transmise de către Centrul Naţional al Cinematografiei. Potrivit datelor furnizate de CNC, modificările propuse sunt considerate necesare având în vedere dificultăţile întâmpinate în aplicarea regulamentului în cadrul sesiunii a II a de concurs din 2016. Astfel, se impun clarificări ale unor aspecte care sunt neclare sau contradictorii ori că nu a fost posibilă o interpretare corectă a prevederilor, din lipsa unei coroborări între articolele care au acelaşi obiect de reglementare”, se arată în referatul publicat pe site-ul ministerului.

Una dintre modificări prevede că un producător nu poate depune mai mult de trei proiecte pentru o categorie din cadrul unei secţiuni de concurs. Un regizor nu poate să participe cu mai mult de două proiecte la o categorie din cadrul unei secţiuni de concurs.

Fişele de evaluare întocmite de comisie au în vedere calitatea scenariului - care deţine, potrivit notelor acordate şi coeficientului de importanţă stabilit prin prezentul regulament, o pondere de maximum 70% din totalul punctajului acordat; media finală a scenariului se multiplică cu coeficientul de importanţă acordat scenariului, respectiv 7, obţinându-se punctajul total alocat scenariului; calitatea regizorului - care deţine o pondere de maximum 15% din totalul punctajului acordat; calitatea producătorului - care deţine o pondere de maximum 15% din totalul punctajului acordat.

Punctajul total al proiectului se calculează prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu.

Proiectul cel mai bine plasat din cadrul fiecărei categorii va primi creditul solicitat, însă acesta nu trebuie depăşească suma maximă stabilită de Consiliu şi să nu depăşească 50% din bugetul producţiei respective, cu excepţia filmelor ”dificile” şi de buget redus, se mai arată în proiect.

Pot solicita credit direct pentru dezvoltare de proiect persoanele fizice sau juridice autorizate ale căror proiecte de dezvoltare au fost declarate câştigătoare ale unei sesiuni de concurs şi sunt înscrise în Registrul cinematografiei; au un capital social/patrimoniu de minimum 20.000 lei, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice; prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Cultură


Ultimele știri
Cele mai citite