UE reglementează recuperarea și confiscarea activelor. Cum ar putea fi confiscați mai ușor banii obținuți din infracțiuni

0
Publicat:

O nouă directivă privind recuperarea și confiscarea activelor a fost publicată, joi, în Jurnalul Oficial al UE. Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a afirmat că această normă reprezintă un pas înainte în lupta împotriva criminalității organizate și a profiturilor ilegale asociate și că va fi transpusă în legislația națională.

Alina Gorghiu: ANABI devine o instituție din ce în ce mai solidă FOTO Facebook
Alina Gorghiu: ANABI devine o instituție din ce în ce mai solidă FOTO Facebook

Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind recuperarea și confiscarea activelor a fost publicată, joi, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 2 mai 2024.

Directiva stabilește normele minime privind urmărirea și identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și gestionarea bunurilor în cadrul procedurilor în materie penală și se aplică fără a aduce atingere măsurilor de indisponibilizare și de confiscare din cadrul procedurilor în materie civilă sau administrativă.

Urmărirea activelor

Conform Directivei, pentru a facilita cooperarea transfrontalieră, statele membre iau măsuri pentru a permite urmărirea și identificarea rapidă a instrumentelor și a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare în cursul procedurilor în materie penală.

Birourile de recuperare a activelor

Potrivit sursei citate, fiecare stat membru înființează cel puțin un birou de recuperare a activelor pentru a facilita cooperarea transfrontalieră în legătură cu investigațiile privind urmărirea activelor.

Birourile de recuperare a activelor au următoarele sarcini:

(a) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor atunci când este necesar pentru a sprijini alte autorități naționale competente responsabile de investigații privind urmărirea activelor în temeiul articolului 4 sau Parchetul European (EPPO);

(b) urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare emis de o autoritate competentă în alt stat membru;

(c) cooperarea și schimbul de informații cu birourile de recuperare a activelor din alte state membre și cu EPPO în ceea ce privește urmărirea și identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor care fac sau care ar putea face obiectul unui ordin de indisponibilizare sau de confiscare.

Confiscarea averilor nejustificate 

Potrivit noii Directive, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite (atunci când, în conformitate cu dreptul intern nu se pot aplica măsurile de confiscare prevăzute la articolele 12-15) confiscarea bunurilor identificate în contextul unei investigații referitoare la o infracțiune, cu condiția ca o instanță națională să aibă convingerea că bunurile identificate au fost obținute din activități infracționale desfășurate în cadrul unei organizații criminale și că respectivele activități infracționale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanțiale.

Despăgubirea victimelor

Conform sursei citate, statele membre iau măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când, în urma săvârșirii unei infracțiuni, victimele formulează pretenții împotriva persoanei care face obiectul unei măsuri de confiscare prevăzute în prezenta directivă, astfel de pretenții sunt luate în considerare în cadrul procedurilor relevante de urmărire, indisponibilizare și confiscare a activelor.

Utilizarea ulterioară a bunurilor confiscate

Totodată, statele membre sunt încurajate să ia măsurile necesare pentru a permite posibilitatea ca bunurile confiscate să fie utilizate, după caz, în interes public sau în scopuri sociale.

Gorghiu: Un pas înainte în lupta împotriva criminalității organizate 

Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, cu privire la publicarea directivei, că este „un pas înainte în lupta împotriva criminalității organizate și a profiturilor ilegale asociate”. „Mă voi asigura că vom transpune directiva în legislația națională, în perioada imediat următoare”, a adăugat Gorghiu.

Ministra Justiției subliniază că noua directivă cuprinde mecanisme mai eficiente la dispoziția statelor membre și confiscarea averilor nejustificate în cazul în care bunurile respective sunt legate de un act săvârșit prin intermediul unei organizații criminale și generează beneficii economice substanțiale.

Ministra Justiției a menționat că instituția pe care o conduce, prin ANABI, depune eforturi pentru: prevenirea criminalității; protecția victimelor; educație juridică prin acordarea de granturi (finanțări nerambursabilă) către ONG-uri.

Gorghiu a afirmat de asemenea că sistemul prin care victimele infracțiunilor pot beneficia de ajutoare materiale pentru plata unor nevoi urgente, sub formă de vouchere „este funcțional”.

"Programul anual al ANABI pentru acordarea de finanțări nerambursabile activităților nonprofit de interes general pe anul 2024 - Sprijin pentru victime și comunitate. Infractorii plătesc" este în etapa de analiză a propunerilor de proiecte depuse de ONG-uri. Scopul programului este reutilizarea socială vizibilă și consistentă a produselor infracționale în scopul înlăturării efectelor negative ale criminalității asupra victimelor”, a spus ministra Justiției.

Alina Gorghiu a precizat totodată că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate „devine o instituție din ce în ce mai solidă” și că portofoliul instituției este de aproximativ un miliard lei: „13.705 conturi, 245 de bunuri mobile, un stoc de marfă, mai multe tipuri de monedă virtuală indisponibilizate în cadrul procesului penal, cu o valoare totală de aproximativ 100.000.000 euro. Bunul mobil cu valoarea individuală cea mai ridicată este un autovehicul şi este estimat la aproximativ 450.000 Euro”, a adăugat ministra Justiției.

PoliticăPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite