Casa Verde Fotovoltaice: AFM a plătit doar 1.337 de cereri de decontare. Când va face restul de plăţi

0
Publicat:
Ultima actualizare:
sistem panouri fotovoltaice

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat, la solicitarea „Adevărul” că a reuşit să plătească 1.337 cereri de decontare, întârzierile fiind înregistrate din cauza lipsei de personal.

„În cadrul Programului Sisteme Fotovoltaice, sesiune lansată în anul 2021, au fost înscrise  44.389 persoane fizice. În cadrul programului, sunt încheiate contracte de participare cu 327 de instalatori validaţi”, a informat AFM la solicitarea „Adevărul”.

Potrivit autorităţii, sesiunea derulată în 2021 a presupus următoarele etape:

- În vederea înscrierii în program, persoana fizică a depus la instalatorul validat care a încheiat contract de participare cu AFM dosarul de finanţare, cuprinzând documentele obligatorii prevăzute de ghidul de finanţare.

- Instalatorul validat a procedat la identificarea solicitantului şi analiza conformităţii documentelor prezentate cu condiţiile impuse prin ghid.

- După parcurgerea procedurii prevăzute anterior, instalatorul validat a întocmit lista solicitanţilor, care a cuprins minimum următoarele informaţii: numele, prenumele, CNP ale solicitantului, judeţul în care se va amplasa sistemul de panouri fotovoltaice şi regiunea.

- Instalatorul validat a transmis AFM lista solicitanţilor, menţionată anterior, în termenul şi condiţiile stabilite prin dispoziţia preşedintelui, în perioada 29 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022.

- În perioada 17 ianuarie – 07 februarie 2022, în baza programării şi în condiţiile stabilite prin dispoziţia preşedintelui, instalatorul validat a introdus în aplicaţia informatică, doar pentru persoanele fizice înscrise în lista solicitanţilor, documentele obligatorii prevăzute de ghidul de finanţare.

„În perioada imediat următoare, aplicaţia informatică aferentă programului va fi adaptată noului mecanism de derulare a acestuia şi va demara evaluarea cererilor de finanţare depuse în sesiunea 2021. De asemenea, în perioada următoare, Administraţia Fondului pentru Mediu intenţionează să modifice ghidul de finanţare urmând procedura de consultare publică. Ulterior, după aprobarea şi publicarea ghidului de finanţare, Programul va fi reluat prin deschiderea sesiunii din anul 2022. 

La data prezentei, Administraţia Fondului pentru Mediu nu a externalizat procedura de evaluare şi nici nu a început evaluarea dosarelor de finanţare, procedura de achiziţie fiind în desfăşurare”, a anunţat AFM

Cât priveşte plăţile efectuate, AFM a precizat că până la data de 7 aprilie, „în cadrul programului au fost plătite 1.337 cereri de decontare în valoare de 208.188.000 lei” şi că în bugetul de venituri şi cheltuieli al AFM au fost prevăzute sume care să permită finanţarea tuturor cererilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate impuse de ghidul de finanţare.

„Pentru cererile de decontare depuse şi nefinanţate până la această dată, estimăm că plata acestora se va efectua până la sfârşitul lunii iunie 2022, în condiţiile în care documentele aferente sunt complete şi corect întocmite”, a precizat AFM.

Întrebaţi ce probleme au întâmpinat în derularea acestui program, reprezentanţii AFM au răspuns:

„Problema întâmpinată în derularea programului este lipsa capacităţii administrative a Administraţiei Fondului pentru Mediu, personalul alocat gestionării programelor aflate în portofoliul AFM fiind subdimensionat în raport cu volumul mare de muncă”.

Guvernul a aprobat la 30 martie bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). Programele AFM vor avea anul acesta un buget de aproximativ 2,7 miliarde de lei, sumă care va fi utilizată atât pentru onorarea angajamentelor rezultate din sesiuni anterioare, cât şi pentru continuarea programelor deja consacrate şi pentru finanţarea unor programe noi", a transmis Ministerului Mediului. 

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi a livrării surplusului în reţeaua naţională are un buget de 986 de milioane de lei, care va fi distribuit astfel:

- 686 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor şi încheierea contractelor cu persoanele fizice care au fost înscrise în Program în sesiunea desfăşurată în luna decembrie 2021;

- 300 de milioane de lei pentru relansarea înscrierilor în Program în cursul anului 2022.

Casa Verde Fotovoltaice, un program ambiţios, cu multe deficienţe

Programul Casa Verde Fotovoltaice are drept principal scop utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.  

Persoanele fizice interesate de program s-au înscris în decembrie pe platforma Administraţiei Fondului de Mediu (AFM), care a devenit ulterior inactivă. Înscrierile au fost suspendate, dosarele depuse au fost anulate, iar după noi intervenţii la sistem şi o nouă simulare, lansarea a reprezentat un eşec

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite