Programele AFM vor avea 2,7 miliarde lei în acest an. Cât va primi programul pentru Sisteme Fotovoltaice şi Rabla pentru Electrocasnice

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Guvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Programele AFM vor avea anul acesta un buget de aproximativ 2,7 miliarde de lei, sumă care va fi utilizată atât pentru onorarea angajamentelor rezultate din sesiuni anterioare, cât şi pentru continuarea programelor deja consacrate şi pentru finanţarea unor programe noi", a transmis Ministerului Mediului.

RABLA CLASIC

Bugetul total al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – Rabla Clasic 2020-2024  va fi suplimentat în anul 2022 cu 560 milioane lei pentru înscrierile persoanelor fizice şi juridice. Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga următoarele ecobonusuri:

- 1.500 de lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

- 1.500 de lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;

- 3.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;

- 1.500 de lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Pentru achiziţionarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga ecobonusuri astfel:

- 1.500 de lei, pentru autovehicul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC;

- 1.500 de lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

RABLA PLUS

Bugetul total al Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 – Rabla Plus - va fi suplimentat în anul 2022 cu 680 de milioane de lei pentru înscrierile persoanelor fizice şi juridice. Cuantumul finanţării este de:

- 51.000 de lei pentru un autovehicul nou, pur electric sau un autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen şi 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;

- 54.000 de lei pentru un autovehicul nou, pur electric sau un autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen şi 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziţionarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;

- pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani şi care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

De asemenea, ecotichetul pentru achiziţionarea unei motociclete electrice este 26.000 lei, la care se poate adăuga un ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

RABLA PENTRU ELECTROCASNICE

Rabla pentru electrocasnice 2022 - Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic are un buget de 100 de milioane de lei şi se va desfăşura etapizat, similar cu modul în care a fost derulat anul trecut, echipamentele eligibile fiind împărţite în trei categorii ce vor fi lansate în date distincte.

APĂ CANAL

Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare are un buget de 1,825 de miliarde lei pentru lansarea sesiunilor în cadrul a două programe de finanţare şi pentru încheierea contractelor aferente, astfel:

- 1 miliardde lei pentru relansarea Programului Apă-canal, a cărui ultimă sesiune a fost în anul 2010, având ca beneficiari UAT şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi ca obiect dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, a celor pentru colectarea apelor uzate şi a staţiilor de tratare/epurare a apei;

- 825 de milioane de lei pentru lansarea Programului Prima conectare, prevăzut în PNRR, având ca beneficiari utilizatorii finali, iar ca obiect asigurarea conectării utilizatorilor finali la sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare. Programul se va desfăşura prin intermediul operatorilor de apă şi canal.

SISTEME FOTOVOLTAICE

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi a livrării surplusului în reţeaua naţională are un buget de 986 de milioane de lei, care va fi distribuit astfel:

- 686 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor şi încheierea contractelor cu persoanele fizice care au fost înscrise în Program în sesiunea desfăşurată în luna decembrie 2021;

- 300 de milioane de lei pentru relansarea înscrierilor în Program în cursul anului 2022.

ILUMINAT ECOLOGIC PUBLIC STRADAL

Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED) va continua, având alocat pentru anul acesta un buget de 1 miliard de lei, astfel:

- 500 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor şi încheierea contractelor aferente cererilor de finanţare depuse în sesiunea desfăşurată în anul 2021;

- 500 de milioane de lei pentru relansarea Programului în anul 2022.

EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE

Programul privind creşterea eficienţei energetice în clădiri publice are un buget de 2,8 miliarde de lei, astfel:

- 1,4 miliardede lei pentru aprobarea dosarelor şi încheierea contractelor de finanţare în urma sesiunii desfăşurate în anul 2021;

- 1,4 miliardede lei pentru relansarea Programului în anul 2022.

INFRASTRUCTURĂ VERDE

Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in în localităţi are un buget de 1 miliard de lei distribuit astfel:

- 500 de milioane de lei pentru aprobarea dosarelor şi încheierea contractelor de finanţare în urma sesiunii lansate în anul 2021;

- 500 de milioane de lei pentru relansarea Programului în anul 2022.

GESTIONAREA DEŞEURILOR

Un buget de 1 miliard de lei este prevăzut pentru lansarea unei sesiuni de finanţare şi încheierii contractelor destinate acordării de sprijin financiar operatorilor economici, în vederea realizării investiţiilor care au ca scop reducerea impactului deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii populaţiei şi reducerea consumului de resurse.

EDUCAŢIE ŞI CONŞTIENTIZARE

Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului este o componentă care are dedicat un buget de 65 de milioane de lei, necesar susţinerii a două programe diferite:

- 15 milioane de lei pentru relansarea sesiunii şi încheierea contractelor aferente, în cadrul Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, al cărui ghid de finanţare a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1196/2018, având ca obiectiv finanţarea proiectelor de conştientizare a publicului cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor şi ca beneficiari MMAP şi consiliile judeţene, inclusiv Municipiul Bucureşti. Precizăm că AFM a încheiat contract de finanţare cu MMAP, urmând ca, ulterior îndeplinirii obiectului acestuia, să fie lansată sesiunea destinată consiliilor judeţene;

- 50 de milioane de lei pentru lansarea sesiunii de finanţare şi încheierea contractelor aferente în cadrul unui nou program de conştientizare, având ca solicitanţi eligibili organizaţiile neguvernamentale în parteneriate cu UAT, unităţi de învăţământ şi instituţii publice.

PROGRAMUL DE CASARE A AUTOVEHICULELOR UZATE

Un buget de 50 de milioane de lei este prevăzut pentru lansarea unui program de susţinere financiară a UAT-urilor în vederea acordării unor sume posesorilor de autovehicule vechi, care doresc casarea acestora. Programul va contribui la atingerea ţintelor cuprinse în PNRR.

TRANSPORT PUBLIC ELECTRIC

Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul elevilor, respectiv microbuze electric-hibride, electrice sau GNC areun buget de 600 de milioane de lei – necesar lansării unei sesiuni de finanţare în anul 2022.

Potrivit Ministerului Mediului, vor mai primi finanţare programe vizând:

- Dezvoltarea infrastructurii velo în România. Finanţare piste de biciclete - 500 de milioane de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanţare în anul 2022.

- Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban – 50 de milioane de lei pentru asigurarea bugetului necesar lansării unei sesiuni noi în anul 2022.

- Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin împădurirea terenurilor – 200 de milioane de lei pentru organizarea unei  sesiuni de depunere a proiectelor în cadrul programului privind împădurirea terenurilor în 2022.

- Protecţia speciilor de floră şi faună sălbatică – 70 de milioane de lei pentru asigurarea bugetului necesar lansării sesiunii de finanţare în cadrul Programului privind protecţia speciilor de faună sălbatică.

Economie



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite