Ieșenii care nu își permit să plătească facturile la energie vor primi ajutor de încălzire a locuinței

0
0

Facturile la energie vor fi mai blânde pentru ieșenii care nu își permit să le plătească, în următoarele luni. În această iarnă, familiile cu probleme financiare vor primi ajutor de încălzire a locuinței.

Caloriferele vor fi calde iarna aceasta FOTO Shutterstock
Caloriferele vor fi calde iarna aceasta FOTO Shutterstock

Direcția de Asistență Socială din cadrul municipiului Iași va începe acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei în lunile de iarnă ale acestui an.

În cazul încălzirii locuinţei cu agent termic în sistem centralizat și a suplimentelor pentru energie aferente, ajutoarele se acordă familiilor care au un venit de maxim 1.386 de lei pe membru de familie. De asemenea, persoanele singure cu venituri de maxim 2.053 de lei vor putea primi ajutoare.

„Ajutorul pentru încălzire se va acorda pentru sursa principală utilizată (ex: energie termică, gaz metan, energie electrică, combustibili solizi sau gazoși), iar suplimentele de energie se vor acorda pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu iluminatul locuinţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în locuinţă, asigurarea continuităţii în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoanelor, din motive de sănătate, şi utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie. Ajutorul acordat nu va putea depăși consumul efectiv înregistrat în luna respectivă”, au transmis reprezentanții Primăriei Iași. 

Nu se iau în calcul la stabilirea venitului total al familiei sumele provenite din acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, sumele provenite din acordarea alocaţiei de stat pentru copii, bugetul personal complementar și prestațiile sociale prevăzute de Legea nr.448/2006, bursele şcolare, drepturile acordate pentru copii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, costurile aferente frecventării cursurilor școlare de către elevii din grupuri socioeconomice dezavantajate, ori din învățământul profesional sau stimulentul educaţional.

De asemenea, nu intră în acest calcul sprijinul financiar acordat elevilor beneficari ai programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale sau sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deținere a unor bunuri care duc la excluderea acordării ajutorului social, ajutorul pentru încălzirea locuinței nu se acordă. Dacă însă bunul existent este dat în folosință unei alte persoane, în cerere se vor trece veniturile obținute ca urmare a valorificării acestor bunuri și se va putea beneficia de ajutorul pentru încălzire și stimulentele pentru energie.

Pentru persoanele care nu au venituri este necesară o adeverință de venituri eliberată de către Administrația Finanțelor Publice Locale. Solicitările primite până la data de 20 noiembrie 2022 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie 2022. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie 2022

Iaşi


Ultimele știri
Cele mai citite