Astăzi încep înscrierile pentru Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă. Ce acte trebuie să conţină dosarul

0
0
Foto Arhivă
Foto Arhivă

Luni, 19 iulie, încep înscrierile pentru Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă. Cei care doresc să se înscrie au nevoie de o fişă-tip informatizată, certificat de naştere şi de căsătorie, acolo unde e cazul, act de identitate, foaie matricolă şi adeverinţă cu notele la probele pentru care se solicită recunoaşterea. Înscrierile se pot face până pe 26 iulie.

Examenele pot fi susţinute de candidaţii care nu s-au putut prezenta sau nu au promovat în sesiunea de vară, dar şi de candidaţii din promoţiile anterioare care au picat. Prima probă, Limba română, va avea loc pe 16 august.

Pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, scrie Digi24.

Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.

Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita recunoaşterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni. Pentru aceşti candidaţi, în adeverinţa menţionată la alin.(1) vor fi precizate şi rezultatele obţinute la aceste probe.

Pentru a doua sesiune de bacalaureat, înscrierea candidaţilor se face conform calendarului examenului. Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care susţin examene de corigenţă, se va stabili, în graficul corigenţelor, o zi specială de înscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat.

Calendar Bac 2021 – sesiunea august – septembrie 2021

  • 19 – 26 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
  • 16 august 2021 Limba şi literatura română – proba scrisă
  • 17 august 2021 Proba obligatorie a profilului – proba scrisă (Matematică sau Istorie)
  • 18 august 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba scrisă (Geografie, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Economie, Psihologie, Sociologie, Filosofie, Logică)
  • 19 august 2021 Limba şi literatura maternă – proba scrisă

Când se afişează rezultatele la Bac 2021, sesiunea august-septembrie

  • 31 august 2021 Afişarea rezultatelor la probele scrise
  • 31 august 2021 – orele 12.00 – 18.00 – depunerea contestaţiilor
  • 1- 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestaţiilor
  • 3 septembrie 2021 Afişarea rezultatelor finale

Ce probe/discipline se dau la Bac 2021

Toţi elevii, indiferent de profilul şi specializarea urmate în liceu, vor susţine proba obligatorie la Limba şi literatura română.

A doua probă, cea obligatorie a profilului este Matematică pentru elevii de la profilul Real, Servicii, Resurse naturale şi protecţia mediului, Tehnic Militar, respectiv Istorie, pentru profilul Uman, Artistic, Pedagogic (mai puţin specializarea Învăţătoare-educatoare) şi Teologic.

Pentru proba la alegere, absolvenţii profilului real pot alege: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, iar cei de la uman pot alege: Geografie, Psihologie, Logică, Economie, Sociologie şi Filosofie.

Mai multe - Educație

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite