Raiffeisen Bank a realizat un ghid pentru clienţii care vor să apeleze la darea în plată

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Raiffeisen Bank este una dintre instituţiile de credit care a contestat vehement legea dării în plată şi intenţionează să atace în instanţă notificările primite de la clienţi, conducerea băncii arătând că există aspecte neconstituţionale în lege, precum încălcarea dreptului de proprietate şi aplicarea retroactivă, pentru contractele în derulare FOTO: Adevărul
Raiffeisen Bank este una dintre instituţiile de credit care a contestat vehement legea dării în plată şi intenţionează să atace în instanţă notificările primite de la clienţi, conducerea băncii arătând că există aspecte neconstituţionale în lege, precum încălcarea dreptului de proprietate şi aplicarea retroactivă, pentru contractele în derulare FOTO: Adevărul

În condiţiile intrării în vigoare a legii referitoare la darea în plată, Raiffeisen Bank a realizat un ghid pentru clienţi, prin care aceştia pot obţine informaţii referitoare la procedura de notificare către bancă, cerinţele pentru beneficierea de pe urma prevederilor actului normativ şi documentele care trebuie depuse la notariat.

Cu toate acestea, instituţia bancară sfătuieşte clienţii să cântărească toate opţiunile pe care le au, pentru ca darea în plată să fie ultima soluţie la care să recurgă.

„Clienţii trebuie să se documenteze atent şi să cântărească toate opţiunile pe care le au. Anticipăm că legea, în formă în care a intrat în vigoare azi (vineri – n.r.), va da naştere la dispute juridice, atât în privinţa aspectelor de neconstituţionalitate, cât şi a celor care nu sunt reglementate sau sunt confuze“, a declarat într-un comunicat directorul executiv al diviziei Retail Risc din cadrul Raiffeisen Bank, Mihai Răuţă.

El a atras atenţia că procesul de dare în plată nu este simplu sau lipsit de costuri pentru clienţi, informează News.ro.

„Tocmai de aceea am considerat necesar să elaborăm un document de întrebări şi răspunsuri, document pe care îl vom actualiza permanent, în funcţie de interacţiunile cu clienţii“, a mai spus Răuţă.

Raiffeisen Bank este una dintre instituţiile de credit care a contestat vehement legea dării în plată şi intenţionează să atace în instanţă notificările primite de la clienţi, conducerea băncii arătând că există aspecte neconstituţionale în lege, precum încălcarea dreptului de proprietate şi aplicarea retroactivă, pentru contractele în derulare.

Clienţii care vor să dea în plată imobilul pentru a stinge datoriile trebuie să adreseze băncii o notificare prin intermediul unui notar, avocat sau executor judecătoresc, care poate fi depusă în orice agenţie Raiffeisen Bank sau trimisă prin poştă cu confirmare de primire la sediul central al instituţiei de credit (Calea Floreasca 246C, clădirea Sky Tower, sector 1, Bucureşti), cu menţiunea pe plic „notificare în vederea dării în plată“.

Data notificării se consideră data înregistrării în agenţie, în cazul în care clientul se prezintă personal, sau cea a primirii scrisorii cu confirmare de primire.

Pot da în plată cu stingerea datoriilor către bancă persoanele fizice din categoria consumatorilor, care au contractat un credit de maxim 250.000 de euro pentru achiziţie, construire, amenajare, modernizare sau reabilitare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă sau, indiferent de destinaţie, a fost garantat cu un imobil cu destinaţia de locuinţă.

De asemenea, clientul trebuie să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prevederilor legii dării în plată.

Clienţii vor ataşa notificării o declaraţie prin care aspectele menţionate mai sus, iar notificarea trebuie semnată şi de împrumutat atunci când demersurile de dare în plata sunt întreprinse de codebitori, precum şi de garanţii personali sau ipotecari. Consimţământul împrumutatului poate fi suplinit printr-o declaraţie autentificată la notariat.

Notarul va solicita persoanelor care apelează la darea în plată actele de proprietate în original, extras de carte funciară autentic, care să ateste că nu sunt sarcini în favoarea terţilor (precum sechestru, imobilul este închiriat, există un drept de uzufruct, sarcini în favoarea altor creditori).

De asemenea, clienţii trebuie să mai aducă documentaţia cadastrală vizată de OCPI, certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu există datorii neachitate/restante, o adeverinţă emisă de Asociaţia de proprietari care să arate că nu sunt înregistrate datorii la înreţinere, dar şi certificatul de performanţă energetică, conform News.ro.

Documentaţia trebuie transmisă notarului cu trei zile înaintea datei programate prin notificare pentru semnarea actului translativ de proprietate.

Notificarea trebuie să conţină şi stabilirea unui interval orar în două zile diferite (prima convocare la notarul public nu poate fi stabilită mai devreme de 30 zile calendaristice de la data notificării), în care reprezentantul legal al băncii să se prezinte la notarul propus de debitor pentru încheierea actului de dare în plată.

În plus, notarul trebuie să verifice şi dovada achitării costurilor notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului.

Toate aceste costuri sunt suportate de către clientul care a solicitat darea în plata a imobilului. De asemenea, pentru imobilele care sunt în executare silită, clientul trebuie să achite mai întâi onorariul executorului pentru ca imobilul să poată fi eliberat de sarcini.

Dovada plăţii ar trebui prezentată până în prima zi de convocare specificată în notificare.

Banca nu va accepta transferul de proprietate dacă nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute în lege.

„În acelaşi timp, având în vedere că legea nr 77/2016 se coroborează cu celelalalte dispoziţii legale în vigoare, trebuie respectate şi prevederile generale aplicabile unui transfer de proprietate asupra unui bun imobil, astfel cum acestea sunt reglementate de alte coduri şi legi. Totodată, părţile trebuie să îşi exercite cu bună credinţă drepturile conferite de lege şi să evite orice formă de abuz de drept“, menţionează Raiffeisen Bank în ghidul publicat.

În cazul creditelor de nevoi personale garantate cu ipotecă, garanţia trebuie să fie un imobil cu destinaţie de locuinţa. Dacă un credit este garantat cu mai multe imobile şi cel puţin un imobil are destinaţia de locuinţa, atunci debitorul va da în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.

Legea dării în plată se aplică indiferent de data acordării creditului, înainte sau după data intrării în vigoare a legii, sau moneda în care a fost acordat împrumutul.

Dacă un client care dă în plata un imobil pentru stingerea unei datorii mai are contractat un credit negarantat la aceeaşi bancă, acesta din urmă nu este afectat de darea în plata a unui imobil atât timp cât este achitat conform condiţiilor din contract.

În cazul în care debitorul a înregistrat restanţe la plata creditului pentru care solicită darea în plată şi acestea au fost raportate la Biroul de Credit înainte de transmiterea notificării de dare în plată, datele sunt păstrate în continuare la Biroul de Credit încă patru ani de la data închiderii creditului.

Astfel, în următorii patru ani, clientul respectiv nu mai poate contracta un nou produs de creditare de la vreo bancă.

Dacă banca contestă notificarea clientului şi instanţa dă o soluţie în favoarea băncii, se va reveni la situaţia anterioară notificării, astfel că debitorul va achita din urmă toate ratele şi dobânzile care au fost îngheţate de la momentul notificării până la pronunţarea deciziei.

După semnarea actului de transfer de proprietate la notariat, clientul este eliberat de orice datorie către bancă, aceasta luând în proprietate imobilul dat în plată.

Imobilul respectiv nu poate face obiectul niciunor contracte de închiriere, de comodat sau alte contracte similare.

„Din punct de vedere practic, reprezentantul băncii merge împreună cu clientul la imobil, unde se face un proces verbal de predare-primire al imobilului şi se predau cheile imobilului. Acesta trebuie în prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar“, precizează documentul de informare.

Raiffeisen Bank subliniază însă că oferă clienţilor cu greutăţi la rambursarea creditelor mai multe soluţii de restructurare, astfel încât să nu ajungă în situaţia de a-şi pierde locuinţa.

Clienţii care au inclus în contractul de credit opţiunea de vacanţă la plata ratelor pot alege întreruperea plăţilor de până la trei luni, prin notificarea băncii.

Pe baza analizei gradului de îndatorare, pot opta pentru reducerea temporară a ratei lunare între 1 şi 3 ani sau conversia creditelor în lei cu o reducere de principal de până la 20%. Reducerea se aplică în momentul conversiei cu 10% la sold, iar în următorii doi ani cu câte 5%, dacă clientul nu înregistrează restanţe sau întârzieri la plata ratelor.

Pentru a putea beneficia de aceste soluţii, clientul trebuie să completeze o cerere de restructurare şi să-şi dea acordul pentru verificarea de către bancă a veniturilor pe care le realizează în baza de date a Fiscului.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite