Electrica va distribui dividende de 246 milioane de lei

0
0

Compania Electrica SA a decis să aprobe distribuirea de dividende către acţionari, în valoare totală de 246,1 milioane de lei, 100% din profitul net individual, valoarea dividendul brut pe acţiune fiind în valoare de 0,7248 lei. Acţionarii vor primi aceşti bani în data de 26 iunie 2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) Electrica SA, legal şi statutar întrunită în data de 29 aprilie 2020, a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, propunerea Consiliului de Administraţie privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2019. Valoarea totală a dividendelor brute va fi în sumă de 246.108.017 lei.

În anul 2019, Grupul Electrica a obţinut un profit net consolidat de 207 milioane lei, în creştere cu 71,2% faţă de valoarea bugetată pentru 2019, respectiv cu 10,3% mai mic faţă de 2018, pe baza situaţiilor financiare consolidate auditate.

De asemenea, acţionarii au aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2020 şi situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, atât la nivel consolidat, cât şi la nivel individual. A fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar 2019.

 „În circumstanţele excepţionale create de pandemia Covid-19, continuăm să ne respectăm angajamentele atât faţă de clienţi, cât şi de acţionari. Propunerea de distribuire de dividende reflectă performanţele companiei în anul 2019 şi este în linie cu nivelul de randament al dividendului cu care i-am obişnuit pe acţionarii noştri.

Electrica rămâne una dintre companiile în care investitorii au în continuare încredere, în ciuda volatilităţii înregistrate de piaţa de capital. Chiar în această perioadă dificilă, am constatat consolidarea poziţiilor unor investitori instituţionali, care în mod tradiţional au o strategie de investire pe termen mediu şi lung, în linie cu strategia Grupului. Monitorizăm în permanenţă contextul naţional şi internaţional, precum şi performanţa financiară şi lichiditatea companiilor din Grup pentru a limita orice riscuri potenţiale şi suntem pregătiţi să răspundem, în cel mai scurt timp, situaţiilor generate de evoluţia crizei”, a declarat Corina Popescu, Director General Electrica SA.

Acţionarii Electrica SA au aprobat alegerea domnului Iulian Cristian Bosoancă în calitate de nou membru al Consiliului de Administraţie pentru ocuparea poziţiei vacante, în urma renunţării la mandat a administratorului neindependent Niculae Havrileţ. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziţiei vacante, respectiv pâna la 27 aprilie 2022.

La şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Electrica SA au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenţă acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2020, stabilită ca dată de referinţă, cvorumul fiind de 82,01% din totalul drepturilor de vot şi de 80,38 % din capitalul social al societăţii.

Toate companiile din cadrul Grupului Electrica au adoptat un plan de măsuri speciale pentru buna desfăşurare a operaţiunilor şi asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică, în contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19). Planul de rezilienţă existent la nivel de Grup a fost actualizat cu promptitudine pentru a răspunde situaţiei excepţionale de la nivel naţional.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri