Electrica vrea să acorde dividende de 246,1 milioane lei,100% din profitul net individual

0
0

Electrica vrea să acorde dividende de 246,1 milioane lei,100% din profitul net individual, ceea ce reprezintă un dividend brut de 0,7248 lei/acţiune.

"Consiliul de Administraţie al Electrica SA a avizat şi va înainta spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 29 aprilie 2020, propunerea de a distribui un dividend brut în valoare de 0,7248 lei/acţiune din profitul individual al anului 2019. Valoarea totală brută a dividendelor este de 246,1 milioane lei, corespunzător unui procent de 100% din profitul net individual după repartizarea la rezerva legală, stabilită pe baza situaţiilor financiare individuale auditate ale Electrica pentru anul 2019. Randamentul dividendului propus este de 7,18%, raportat la preţul de închidere al acţiunilor pe BVB din data de 3 martie", a informat compania.

În anul 2019, Grupul Electrica a obţinut un profit net consolidat de 207 milioane lei, în creştere cu 71,2% faţă de valoarea bugetată pentru 2019, respectiv cu 10,3% mai mic faţă de 2018, pe baza situaţiilor financiare consolidate auditate.

EBITDA realizată de Grupul Electrica a crescut cu 5,5%, respectiv până la valoarea de 718 milioane lei.

Profitul net consolidat înregistrat în 2019 a scăzut faţă de nivelul anului anterior, în condiţiile în care EBITDA a înregistrat o creştere de 5,5%, în principal pe seama creşterii cheltuielilor cu amortizarea şi deprecierea, precum şi în condiţiile creşterii cheltuielilor financiare nete.

În anul 2019, Electrica a obţinut un profit net individual de 258 milioane lei, în creştere cu 31,9% faţă de valoarea bugetată pentru 2019, respectiv cu 13,5% mai mic comparativ cu nivelul anului 2018, în baza situaţiilor financiare individuale auditate.

În 2019, EBITDA realizată de Grupul Electrica a fost în sumă de 718 milioane lei, în creştere cu 5,5% faţă de nivelul de 681 milioane lei înregistrat în anul precedent. Creşterea EBITDA a fost generată, în principal, de segmentul de distribuţie, care a înregistrat o majorare de 74 milioane lei, respectiv 13,9% faţă de nivelul anului anterior.

Veniturile operaţionale totale ale Grupului Electrica, în anul 2019, s-au ridicat la valoarea de 6,44 miliarde lei, reprezentând o creştere cu 11,5% faţă de anul 2018. Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 19,4%, în contextul creşterii preţurilor de vânzare a energiei electrice cu 7,6% şi a creşterii cantităţii furnizate cu 8,3% pe piaţa cu amănuntul, a dezvoltării activităţii de furnizare de gaze naturale şi a creşterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

În ceea ce priveşte segmentul de distribuţie, veniturile au fost cu 0,1% mai mari, în principal ca efect al uşoarei creşteri a cantităţii distribuite, în medie cu 0,4%.

În anul 2019, operatorii de distribuţie din cadrul Grupului Electrica au realizat şi pus în funcţiune investiţii reprezentând 99,8% din valoarea planului anual asumat, de 612,5 milioane lei.

”Ca rezultat al eforturilor investiţionale, dar şi al planurilor de măsuri operaţionale derulate de companiile de distribuţie din cadrul grupului, acestea s-au încadrat în ţintele de pierderi în reţea (CPT) pe nivelele de medie şi joasă tensiune, comparativ cu valorile ţintă reproiectate de ANRE pentru anul 2019”, spun reprezentanţii Electrica.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a înaintat spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, programată să aibă loc pe data de 29 aprilie, propunerea de buget pentru anul 2020.

Astfel, profitul net individual bugetat pentru anul 2020 este de 261 milioane lei, iar profitul net bugetat la nivel consolidat este de 384 milioane lei. Rezultatul bugetat pentru anul 2020, în creştere comparativ cu anul anterior, este generat, în principal, de evoluţia estimată pentru segmentul de furnizare, precum şi de impactul anticipat al unor elemente nerecurente la nivelul veniturilor din reluări de provizioane.

“După cum ştim cu toţii deja, anul 2019 a fost unul foarte dificil, plin de provocări pentru industria energetică şi nu numai. 2019 a marcat şi începutul unei noi perioade de reglementare, care a adus schimbări importante. Modificările semnificative ale cadrului legislativ şi de reglementare au avut efecte vizibile asupra afacerii, iar costurile cu achiziţia de energie electrică au crescut cu aproximativ 25%. Cu toate acestea, printr-un efort remarcabil de echipă, Grupul Electrica a obţinut un profit net consolidat mai mare cu peste 71% comparativ cu suma bugetată pentru 2019”, a declarat Corina Popescu, director general Electrica.

Ea a spus că profitul net individual realizat asigură un dividend stabil pe acţiune şi un randament atractiv al dividendului, de peste 7%, în linie cu nivelul obişnuit.

”La finalul anului trecut, am lansat Strategia Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023, care este deja în faza de implementare şi care potenţează beneficiile obţinute prin procesele de transformare derulate până la acest moment şi abordează oportunităţile în vederea pregătirii Grupului pentru o evoluţie sustenabilă. Suntem convinşi că implementarea strategiei ne asigură perspective solide de dezvoltare a companiei. Mizăm în continuare pe creşterea eficienţei operaţionale şi pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe care le oferim, în baza unor investiţii susţinute şi a unor programe ambiţioase de optimizare a activităţilor şi a costurilor”, adaugă ea.

În 2019, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,7 TWh (în creştere cu 0,4% faţă de 2018) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori.

Operatorii de distribuţie din cadrul grupului au distribuit aproximativ 40% din energia electrică totală distribuită la nivel naţional către utilizatorii finali.

Electrica Furnizare are o cotă de piaţă de 18,60%. Este lider pe piaţa reglementată, cu o cotă de piaţă de 51,48%, iar pe piaţa concurenţială are o cotă de 10,93% (conform raportului ANRE pentru primele 11 luni din 2019).

Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori şi are o arie de cuprindere naţională - cu  organizare în trei zone pentru distribuţia energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, şi pe cuprinsul întregii ţări pentru funizarea energiei electrice şi pentru întreţinere şi servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din Bucureşti şi Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuţiei şi furnizării energiei electrice din România.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri