Casa Verde Fotovoltaice continuă. Când încep înscrierile pentru unitățile de cult din țară

0
Publicat:

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță că, începând de marți, unitățile de cult din toată țara se pot înscrie în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice.

Parohiile vor putea cere bani în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, Foto: Arhivă Adevărul
Parohiile vor putea cere bani în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice, Foto: Arhivă Adevărul

Începând de mâine, 27 iunie 2023, ora 10:00, unitățile de cult din toată țara care doresc să se înscrie în aplicația informatică destinată Programului Casa Verde Fotovoltaice, o pot face accesând link-ul”, au transmis, luni, reprezentanții AFM.

Potrivit acestora, înscrierile se vor realiza în perioada 27-29 iunie 2023 sau până la epuizarea bugetului alocat de 17.500.000 lei.

„Pentru a preveni un blocaj din cauza suprasolicitării aplicației informatice, recomandăm accesarea link-ului următor/ și de pe pagina de Facebook a AFM”, mai arată sursa citată.

Înscrierea solicitantului se va face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor necesare. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație.

Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior, subliniază AFM.

Peste 10.000 de persoane fizice din Regiunea Vest au rezervat bugetul de 200,048 milioane de lei alocat ultimei sesiuni din Programul „Casa Verde Fotovoltaice", a anunțat joi Administrația.

Numărul sistemelor fotovoltaice instalate pentru persoane fizice, la nivel naţional, va ajunge la 130.000, odată cu finalizarea ediţiei din acest an a programului „Casa Verde Fotovoltaice", a declarat, joi, într-o conferinţă de specialitate, Andrei Antipa, vicepreşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

Criterii pentru parohii

Potrivit unui ghid publicat de AFM, beneficiază de finanţare solicitantul parohie care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

b) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat.

c) se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autorităţile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanţate.

Documentele necesare

În ce privește înscrierea propriu zisă în aplicația dezvoltată de AFM, aceasta se realizează în felul următor: Documentele pe care le depune/transmite solicitantul parohie la instalatorul cu care AFM a încheiat contract de participare sunt:

a) cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

b) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

c) împuternicire, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât reprezentantul legal al solicitantului;

d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

g) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

h) documentul care atestă aprobarea proiectului și a cofinanțării.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite