Ce facem pentru tineri după Anul European al Tineretului?

0
0
Youth

Suntem la jumătatea Anului European al Tineretului, iar aceasta este o bună oportunitate pentru a ne gândi la rezultatele concrete pe care le poate aduce tinerilor europeni.

Trebuie să ne asigurăm că, la nivelul întregii Uniuni Europene, şansa tinerilor la dezvoltare şi perspectivele de progres social sunt disponibile, accesibile şi realizabile, inclusiv pentru tinerii cu oportunităţi mai reduse. Astfel, avem nevoie de mai multe investiţii şi de resurse financiare suplimentare pentru facilităţi, proiecte şi programe precum cele incluse în Europa Creativă şi Erasmus+. Noi, social-democraţii din Parlamentul European, am propus şi obţinut alocarea a minim 10% din planurile de redresare pentru educaţie şi insistăm pentru implementarea, în statele membre UE, a angajamentului de investiţii de minim 10% din PIB pentru domeniul educaţiei. Luptăm pentru a pune capăt stagiilor neremunerate în întreaga UE, deoarece avem convingerea că stagiarii nu trebuie să fie exploataţi ca forţă de muncă gratuită, iar talentele lor trebuie să fie răsplătite. În egală măsură, trebuie să ne mobilizăm pentru ca tinerii din întreaga Europa să beneficieze de locuinţe decente la preţuri accesibile. Locuinţa proprie este un pas important către maturitate şi reprezintă libertatea pe care mulţi tineri o caută.

Pandemia a dat un impuls tehnologiilor digitale ca instrumente pentru a avea continuitate în muncă sau în studiu, dar a evidenţiat şi provocările pe care încă trebuie să le gestionăm: accesul la echipamente digitale pentru educaţie reprezintă o chestiune de echitate. Profesorii şi cursanţii trebuie să aibă competenţele necesare care să asigure învăţarea la distanţă şi educaţia digitală de calitate. Avem nevoie de structuri reziliente pentru a preveni singurătatea şi impactul negativ asupra sănătăţii mintale a tinerilor. Educaţia digitală este de cea mai mare importanţă, alături de alfabetizare şi competenţele de calcul. Educaţia digitală trebuie concepută şi proiectată de-a lungul întregului lanţ educaţional, începând cu educaţia din grădiniţă şi şcoală sau formarea profesională şi continuând în învăţământul superior şi în educaţia pe tot parcursul vieţii. De aceea, susţinem o tranziţie incluzivă către educaţia digitală pentru a face ca progresul tehnologic să devină o realitate pentru toţi. În acelaşi timp, pe timpul pandemiei, am observat că învăţământul la distanţă poate suplini învăţarea la faţa locului şi faţă în faţă în caz de urgenţă, dar nu o poate înlocui permanent, deoarece tinerilor le-a lipsit interacţiunea socială şi învăţarea non-formală şi informală. Remarcăm că există discrepanţe sociale şi de gen în domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii, care nu ar trebui să fie medii dedicate doar pentru o parte a populaţiei. Europa are nevoie de toţi tinerii săi talentaţi. Într-o lume din ce în ce mai competitivă, eliminarea acestui decalaj devine un subiect de care depinde prosperitatea economică viitoare a UE.

Tinerii vor să fie mobili şi conectaţi. Chiar şi în cele mai îndepărtate regiuni ale UE există o nevoie urgentă ca recunoaşterea reciprocă a perioadelor de învăţare şi a calificărilor educaţionale să fie mai uşoară şi, acolo unde este posibil, automată, iar conexiunea la reţele moderne de Internet şi de înaltă performanţă să fie accesibilă. Astfel, mai mulţi tineri s-ar simţi încurajaţi să facă pasul curajos de a pleca de acasă pentru a acumula experienţe de viaţă prin educaţie sau muncă, într-un alt stat membru al UE, dar şi pentru a se întoarce acasă. Asemenea experienţe le-ar îmbogăţi cultura, le-ar îmbunătăţi cunoştinţele lingvistice şi i-ar ajuta să înţeleagă şi să aprecieze alte naţiuni ale UE.

Promovarea toleranţei în rândul tinerilor reprezintă cheia pentru lupta împotriva rasismului şi a xenofobiei. Erasmus+ şi Corpul European de Solidaritate se numără printre cele mai vizibile poveşti de succes ale UE din ultimele decenii, în care generaţii de tineri s-au cunoscut şi şi-au îmbogăţit viaţa cu noi cunoştinţe şi prietenii. Trebuie să promovăm în continuare acest important succes şi să luptăm în mod continuu pentru fonduri suplimentare.

Tinerii doresc să se implice şi să contribuie activ la o societate diversă, care trăieşte sustenabil, protejând mediu şi în pace. Sarcina noastră este, astfel, să facem participarea lor în toate domeniile sociale şi politice cât mai simplă şi accesibilă, la nivel local, regional, naţional şi european. În acest sens, vedem Anul European al Tineretului ca o scânteie iniţială pentru o mai bună participare, iar multe dintre măsurile discutate şi decise recent în interesul tinerilor trebuie implementate acum şi în mod consecvent. În calitate de eurodeputaţi social-democraţi dorim să fim un partener de încredere al tinerilor şi un motor în acest proces de promovare a ideilor lor şi a celor evocate în acest articol comun.

Articol co-semnat de eurodeputaţii social-democraţi:

Victor Negrescu

Heléne Fritzon

Massimiliano Smeriglio

Petra Kammerevert

Alicia Homs Ginel

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite