Ce trebuie să conțină procesul-verbal de contravenție. Un șofer a scăpat de amenda pentru neplata rovinietei

0
Publicat:

Oricât de gravă ar fi contravenția, lipsa oricăreia dintre mențiunile obligatorii prevăzute de lege atrage anularea procesului verbal. Chiar și o descriere vagă a faptei va produce același efect juridic.

Amenzile pentru nepolata rovinietei sunt usturătoare FOTO arhivă Adevărul
Amenzile pentru nepolata rovinietei sunt usturătoare FOTO arhivă Adevărul

Judecătoria Galați a anulat, în 27 februarie, un proces-verbal de contrravenție întocmit pe 7.04.2022 de un agent constatator din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin care un șofer cu mașina înmatriculată în județul Timiș fusese sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 4.500 de lei pentru că a fost depistat în vama Oancea, județul Galați, circulând fără a deține rovinietă valabilă.

Instanța a anulat procesul-verbal de contravenție în urma unor gafe comise de agentul constatator, care nu a menționat unde a circulat contravenientul și dacă era sau nu proprietarul mașinii, astfel încât să se stabilească dacă poate fi sau nu sancționat pentru această abatere.

Mențiuni obligatorii

Potrivit articolului 16, alineatul 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare a contravenţiei trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator.

În document trebuie să se regăsească și numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Nu în ultimul rând, trebuie indicat actul normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; denumirea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.

Descrierea vagă a faptei echivalează cu nedescrierea

Judecătorul care a instrumentat cazul a apreciat că, prin nedescrierea corespunzătoare a faptei contravenţionale, se aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie de care trebuie să beneficieze orice persoană sancționată.

De aceea, insuficienta descriere a faptei contravenţionale a fost echivalată cu nedescrierea, întrucât prin întocmirea procesului verbal în această modalitate s-a cauzat șoferului în cauză o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului verbal contestat.

„Se observă că, deși în cuprinsul procesului-verbal se susține că vehiculul a circulat, nu se precizează unde anume a circulat, pentru ca instanța să poată verifica dacă într-adevăr vehiculul circula, fapt ce, având în vedere susținerile petentului, ridică un dubiu în legătură cu săvârșirea faptei contravenționale.

Instanța reține și că în cuprinsul procesului-verbal nu s-a indicat dacă vehiculul este sau nu proprietatea petentului, pentru ca instanța să poată verifica calitatea acestuia de subiect activ al contravenției, respectiv dacă responsabilitatea achitării rovinietei îi revenea petentului”, enumeră instanța câteva dintre cerințele obligatorii care lipsesc din procesul-verbal de contravenție, motiv pentru care a și fost anulat.

Galaţi


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri