Coronavirus: Semnal de alarmă la nivel european pentru persoanele dependente, rămase fără asistenţă medicală

Coronavirus: Semnal de alarmă la nivel european pentru persoanele dependente, rămase fără asistenţă medicală

Persoanele dependente au rămas fără asistenţă medicală

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii  - EMCDDA – a pus la dispoziţia ţărilor europene un ghid de recomandări şi posibile riscuri asociate consumului de droguri, în contextul pandemiei de Covid-19.

Ştiri pe aceeaşi temă

Membră a Reţelei Europene de Informaţii cu privire la Droguri şi Dependenţa de Droguri  - REITOX, dezvoltată de Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanii, Agenţia Naţională Antidrog – ANA - îşi propune informarea privind riscurile emergente legate de pandemia de Covid-19 asupra persoanelor care consumă droguri, dar şi asupra furnizorilor de servicii de asistenţă specifice pentru aceştia, se arată într-un comunicat al ANA. 
 
De asemenea, Agenţia Naţională Antidrog pune în practică măsuri de prevenire împotriva transmiterii Covid-19 în amplasamentele accesate de persoanele consumatoare de droguri şi asigură atât continuitatea serviciilor pentru acestea, cât şi protecţia specialiştilor care le oferă îngrijire şi sprijin, în concordanţă cu situaţia actuală şi, implicit, cu respectarea măsurilor de instituire a stării de urgenţă pe teritoriul României.
 

Ce se menţionează, printre altele, în documentul EMCDDA:

 
Riscurile privind perturbarea accesului la serviciile adresate consumatorilor de droguri, disponibilitatea echipamentelor de consum sterile şi a medicaţiilor vitale 
 
Continuitatea serviciilor de asistenţă destinate persoanelor dependente care accesează serviciile adresate lor poate reprezenta o provocare în lipsa personalului, întreruperea şi închiderea serviciilor, autoizolarea şi restricţiile impuse liberei circulaţii. În acest context, planificarea de urgenţă şi a continuităţii sunt esenţiale. Serviciile oferite consumatorilor de droguri - în special cele de dimensiune mică, finanţate local şi administrate de ONGuri, alături de structurile formale ale sistemelor publice de sănătate - pot fi deosebit de vulnerabile, neavând acces la resurse suplimentare, necesare pentru a asigura continuitatea asistenţei medicale. 
Există riscul privind accesul redus la terapia de substituţie cu opioide şi la alte medicamente esenţiale, precum şi la echipamente sterile utilizate în consumul de droguri. Accesul la medicamente este probabil să fie deosebit de dificil pentru cei care se auto-izolează, închişi sau în carantină. 
Restricţiile determinate de COVID-19, privind circulaţia în unele localităţi, pot conduce, de asemenea, la perturbarea pieţelor de droguri şi la reducerea ofertei de droguri ilicite. Aceasta ar putea avea o serie de repercusiuni, în special pentru consumatorii dependenţi de droguri, şi ar putea duce la creşterea cererii de servicii adresate consumatorilor de droguri. 
 
 
Recomandări pentru asigurarea efectivă a serviciilor destínate consumatorilor de droguri în timpul pandemiei 
 
Pentru a reduce transmiterea COVID-19, utilizarea în comun a drogurilor sau a echipamentelor specifice ar trebui să fie puternic descurajată şi trebuie promovate măsuri adecvate de distanţare socială şi de igienă. 
Strategiile de comunicare trebuie dezvoltate pentru a viza în mod adecvat diferite comportamente de consum şi grupuri de consumatori, inclusiv grupuri marginalizate, cum ar fi persoanele fără adăpost, consumatorii de droguri recreaţionale şi consumatorii de canabis. PWUD ar trebui încurajate, acolo unde este posibil, să ia în considerare oprirea sau reducerea consumului de droguri ca şi măsură de protecţie. Totodată, sunt necesare acţiuni pentru a asigura sprijin profesional şi ajutor pentru cei care caută acces la servicii. Aşa cum se practică şi în alte servicii de sănătate, respectiv servicii sociale, centrele de asistenţă destinate consumatorilor de droguri, adăposturile şi închisorile ar trebui să difuzeze mesaje clare cu privire la modul de reducere a riscului de infecţie şi să pună la dispoziţie materiale adecvate, atât beneficiarilor serviciilor, cât şi personalului acestora. 
Acestea ar trebui să includă: 
Măsuri de protecţie personală: promovarea igienei mâinilor şi a practicilor adecvate de reducere a riscurilor, cum ar fi tuse şi strănut la nivelul cotului. Asiguraţi-vă că băile sunt aprovizionate cu săpun şi materiale de uscare după spălarea mâinilor. Asiguraţi agenţi sanitari care conţin cel puţin 60% alcool, pentru mâini, în punctele cheie din cadrul locaţiei, inclusiv la birourile de înregistrare, la intrări şi la ieşiri. 
Măsuri de mediu: curăţaţi frecvent suprafeţele utilizate, minimizaţi partajarea obiectelor, asiguraţi o ventilaţie adecvată. 
 
Potocoale pentru servicii destinate dependenţilor 
 
Ar trebui acordată o atenţie deosebită sprijinirii şi furnizării mijloacelor necesare beneficiarilor serviciilor de asistenţă din domeniul drogurilor, utilizatorilor de adăposturi şi prizonierilor pentru a le permite acestora să se protejeze de infecţii, pe ei înşişi, dar şi pe ceilalţi. 
Sunt necesare protocoale pentru serviciile destinate persoanelor dependente care prezintă semne de posibilă infecţie cu COVID-19. Este posibil să includă furnizarea de măşti celor care au simptome respiratorii (tuse, febră), stabilirea unei zone de izolare şi proceduri adecvate de sesizare şi notificare, în conformitate cu orientările naţionale în curs de evoluţie. 
Ghiduri generale şi informaţii pentru grupuri specifice, cum ar fi pacienţii cu boli cronice şi cu afecţiuni imunodeficitare sunt disponibile pe site-ul web ECDC: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/information-covid-19-specific-groupselderly-patients-chronic-diseases-people. Garantarea continuităţii asistenţei în timpul pandemiei Este esenţial să se garanteze continuitatea principalelor serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri. În acest context, este vital să vă asiguraţi că serviciile sunt finanţate corespunzător, că măsurile de protecţie a personalului sunt puse în aplicare şi că planificarea serviciilor este prioritizată. 
 
Asigurarea continuităţii serviciului: 
 
Serviciile de tratament adresate consumatorilor de droguri şi serviciile de reducere a riscurilor pentru persoanele dependente sunt servicii esenţiale de sănătate, care trebuie să rămână operaţionale în condiţiile restrictive impuse. 
Asigurarea continuă a furnizării de servicii de tratament medicamentos, inclusiv a celui de substituţie şi a altor medicamente esenţiale pentru beneficiari, va fi, prin urmare, o condiţie esenţială. 
Planurile de urgenţă vor fi necesare pentru potenţialele deficienţe în livrarea de medicamente şi echipamente. 
Serviciile vor trebui să aibă măsuri alternative în cazul deficienţei de personal prin dezvoltarea de politici flexibile în ceea ce priveşte prezenţa la programul de lucru, identificarea funcţiilor şi poziţiilor critice şi planificarea unei acoperiri alternative prin instruirea încrucişată a membrii personalului. 
Serviciile ar putea avea nevoie de planificare a unor alternative temporare în situaţia în care va fi necesară închiderea centrelor fixe (exemplu: furnizarea de servicii online, de medicamente şi echipamente prin intermediul farmaciilor, vizite la domiciliu, apeluri telefonice sau apeluri video pentru evaluare şi monitorizare) şi să adapteze practicile deja existente, cum ar fi prescrierea tratamentului de substituţie cu opioide pe o perioadă extinsă în vederea auto-administrării etc. 
În funcţie de măsurile adoptate la nivel naţional, în timpul pandemiei, poate fi necesară suspendarea, reducerea sau implementarea unor alternative pentru şedinţele de asistenţă de tip faţă în faţă, individuale sau de grup. 
Disponibilitatea şi accesibilitatea furnizării serviciilor pentru persoanele dependente care sunt fără adăpost reprezintă o importanţă deosebită, deoarece această subpopulaţie poate fi un grup cu resurse limitate pentru a se auto-proteja şi auto-izola. 
 
Protecţia furnizorilor de servicii în timpul pandemiei - intervenţii importante care trebuie luate în considerare: 
 
Informarea personalului cu privire la măsurile de prevenire necesare (a se vedea măsurile de prevenire de mai sus). 
Asigurarea echipamentului de protecţie necesar personalului şi introducerea de protocoale pentru reducerea riscurilor de transmitere a virusului, atât pentru personal, cât şi pentru pacienţi, inclusiv utilizarea unor bariere fizice pentru a proteja personalul care interacţionează cu beneficiarii care nu au fost testaţi pentru COVID-19. 
Reducerea la minimum a membrilor personalului care au interacţiuni faţă în faţă şi introducerea unor politici şi proceduri adecvate de gestionare a riscurilor pentru beneficiarii cu simptome respiratorii. 
Revizuirea practicilor de lucru pentru personalul şi voluntarii cu risc ridicat de infectare cu COVID-19, în forme severe (persoanele în vârstă sau au condiţii de sănătate subiacente), inclusiv introducerea unor modalităţi de lucru la distanţă, dacă este posibil. Organizarea de întâlniri periodice în mediul online pentru a permite un răspuns adecvat la problemele apărute în situaţia locală şi la schimbarea rapidă a măsurilor luate de guvernele locale şi naţionale. 
 

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: