Un mic istoric


Poate prima intervenţie publică a ministrului Sorina Pintea a fost legată de demersul pe care l-a făcut pentru a asigura transferul unui copil cu sechele extrem de grave survenite în urma unui accident de maşina, din Oradea la spitalul Bagdasar. Managerul spitalului orădean îşi justifica refuzul de a mai permite acordarea de îngrijiri cronice copilului respectiv ca urmare a prevederilor legii, care nu permitea decontarea tratamentelor din asigurările sociale în cazul în care afecţiunea s-a produs din vina pacientului. Mai mult, managerul avea obligaţia de a se îndrepta împotriva familiei copilului pentru a recupera costul îngrijirilor. Opinia publică a fost oripilată de lipsa de sensibilitate şi omenie a managerului şi a apreciat intervenţia doamnei ministru. Atât doar că managerul avea dreptate, iar ministrul, în pofida bunei intenţii, greşea. Sarcina sa de ministru nu era de a asigura transferul la Bucureşti, unde nu a mai fost familia pusă să plătească, ci să intervină de urgenţă pentru corectarea legislativă a unei anomalii. A curs multă apă pe Dunăre de atunci şi de anomalia legislativă nu s-a atins nimeni.

Dura lex, sed lex - „legea e dură, dar aceasta este legea"

În anul 2014 a survenit o modificare, aparent minoră şi de bun simt, un deputat suplimentând textul art 313 (renumerotat astăzi 320) din legea 95/2006 cu o precizare „precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă” textul devenind: „Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată. Cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată nu pot fi recuperate de la victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor neidentificabil, fiind decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).”

Consecinţele unei reglementări excesive şi insuficient gândite

Şi în cazul accidentului de maşină şi în cel al marelui ars transferat la Viena, culpa aparţine părţii vătămate, în primul caz angajarea în trecerea străzii prin loc nemarcat, în cel de-al doilea, urcarea pe o locomotivă. Culpă este atunci când cel în cauză nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia şi putea sa-l prevadă. În cazurile amintite vorbim de teribilism, de imprudenţă, de inconştienţă, lipsă de supraveghere, putem să-i spunem oricum, însă juridic este culpă, prevăzută şi de textul de lege amintit mai sus. Ori furnizorul de servicii are obligaţia de a face toate demersurile în instanţă pentru a recupera cheltuielile cu îngrijirea. Cred că dacă eliminăm pompierii în luptă cu incendiile, majoritatea cazurilor de arsuri grave ar cădea sub incidenţa legii aduse în discuţie, cineva sau chiar persoana în cauză fiind în culpa de producerea leziunilor!!!!

Cu alte cuvinte, managerii spitalelor cu pacienţi cu arsuri ar trebui s-o ţină tot într-o horă de procese civile de recuperare a costurilor îngrijirilor acordate acestor pacienţi

Textul de lege trebuie revizuit de îndată

Ce poate face familia care nu dispune de nici un fel de resurse cu acel copil cu dizabilităţi majore survenite ca urmare a unei treceri a străzii prin loc nepermis? Să-i pună o pernă pe faţă sau să-l lase la un colţ de stradă, aşa cum face statul în aplicarea unei prevederi legale? Dar ce facem cu cheltuielile de milioane care vor cădea în cârca familiei studentului cu arsuri prin electrocutare, a cărui viaţă nici nu stim dacă va putea fi salvată? Închidem ochii pentru că prevederea legală este absurdă şi ne rugăm ca peste 2-3 ani să nu vina Curtea de Conturi să tragă la răspundere ce cei care nu au aplicat legea? Pentru arşii de la Colectiv au fost date Hotărâri de Guvern pentru acoperirea cheltuielilor. Aşa vom face pentru fiecare ars?

Dacă credeţi că aceste situaţii nu vă vizează, vă înşelaţi! 

Dacă veţi aluneca pe gresia din baie şi veţi suferi un traumatism cranian care ar putea necesita cheltuieli de zeci de mii de euro, vă veţi vinde casa! Aveaţi obligaţia să prevedeţi că pe gresia lucioasă pe care aţi călcat se va aluneca! Dacă copilul dumneavoastră se va opări accidental, trăgând de o cratiţă aflată pe foc, poate nici nu îl veţi mai duce la spital ştiind ce vă aşteaptă! Este vina dvs. pentru această vătămare fie ea şi neintenţionată! Copilul meu, la 2 ani, a şterpelit o monedă de 3 lei de pe masă şi când a fost văzut a înghiţit-o! Conform legii actuale, ar fi trebuit să suport cheltuielile îngrijirilor medicale acordate! Dar dacă veţi face o formă de cancer pentru că fumaţi sau o formă de ciroză pentru că obişnuiţi să beţi, poate prea mult? Ei da, eu cred că toate acestea sunt culpe însă legea în discuţie nu distinge între culpa lata (culpa gravă), culpa levis (culpa uşoară) şi culpa levissima (culpa foarte uşoară). Unii poate se vor descurca local, aranjând ca foaia de observaţie să nu cuprindă culpa. În alte cazuri, managerii de spitale vor închide ochii, realizând absurditatea. În alte cazuri, nici nu ne mai vom gândi la culpă, mai ales când este vorba de comportamente de-a dreptul patogene, dar larg răspândite.

Dar tu, cititorule, poti fi unul cu ghinion! Doar pentru că o lege prost redactată nu este corectată la timp de cei care au puterea de a face acest lucru plata conştiincioasă a asigurării nu îţi va acoperi şi tratamentele necesare! Arsurile, ca şi multe accidente produse din neatenţie, te pot mutila pe loc şi sărăci pe viaţă, pentru că cineva a făcut exces de zel. Chiar credeţi că îi pasă cuiva? Credeţi că cineva din subordonaţii actualului ministru al Sănătăţii Victor Costache sau vreun parlamentar va pune mâna pe pix pentru a face necesara corecţie? Eu unul nu cred.

Exagerez, nu-i aşa?!