O astfel de activitate pe scară largă, în premieră la noi, trebuia experimentată, înainte de a căpăta suportul unei metodologii. S-au făcut experimente? Cu ce rezultate? Este inacceptabilă superficialitatea cu care a fost tratată începerea şcolilor şi învăţământul online anul acesta.

Monica Anisie, ministrul Educaţiei: ”Vă asigur că s-au luat toate măsurile necesare pentru a continua procesul educaţional în cele mai bune condiţii. În ultima videoconferinţă, desfăşurată astăzi, am primit asigurări că unităţile de învăţământ sunt pregătite pentru a-şi primi copiii, începând de luni, 14 septembrie. Am promis că vom anunţa în timp util toate informaţiile, detaliile, măsurile necesare pregătirii unui nou an şcolar sigur pentru copiii noştri. Ne-am ţinut de cuvânt! Niciodată şcoala nu a beneficiat de atâta atenţie şi poate că era nevoie de momentul zero pentru ca România să redescopere importanţa educaţiei, a rolului profesorului, a misiunii acestuia, aceea de a crea valorile unei societăţi. Aşadar, să nu uităm de realul obiectiv al şcolii, de nevoile educaţionale şi emoţionale ale elevilor noştri, cărora, noi, cadrele didactice ne-am dedicat viaţa. Alături de întreaga mea echipă facem tot ce ne stă în putinţă pentru educaţie! Educaţia trebuie să continue!”

Îi las pe cititori să aprecieze aceste afirmaţii ale ministrului Educaţiei!

Ce prevede metodologia şi ce întrebări rămân fără răspuns

În primul rând este vorba de suportul logistic. 5582 de şcoli nu au legătură la internet, iar conform IRES 900.000 de elevi nu dispun de aparatura necesară învăţământului online. Un telefon, chiar performant, nu este suficient pentru participarea elevului la lecţii. La ora actuală, nici toate şcolile şi nici toţi elevii nu dispun de aparatura necesară. Dar toate aceste aprecieri trebuiau făcute asta vară, în iunie-august, dacă voiam să asigurăm şcolilor un start bun. Avem în ministerul Educaţiei şi în instituţiile subordonate mii de „specialişti”, plătiţi cu salarii mari, şi o garniture de conducere, formată din ministru, secretari de stat, directori generali, directori, plătiţi şi ei cu salarii mari, de către noi, contribuabilii. Cum s-au achitat de sarcinile de pregătire a deschiderii şcolilor? Să ne spună premierul Orban!

Pentru că metodologia este apărută abia sâmbătă dimineaţa în Monitorul Oficial, să comentăm pentru profesori, părinţi, elevi, prevederile acesteia.

Articolul 8 În vederea organizării şi desfăşurării activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, unitatea de învăţământ va parcurge următoarele etape:a) evaluarea capacităţii de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaţionale şi de resurse umane formate;b) identificarea de soluţii, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea resurselor desfăşurării activităţii în unităţile de învăţământ;c) asigurarea de resurse pentru familiarizarea cadrelor didactice cu aplicaţii, platforme şi alte resurse educaţionale, respectiv oferte de seminare online, cursuri online, tutoriale video;d) colectarea datelor statistice cu privire la accesul preşcolarilor/elevilor la mijloacele tehnologiei, servicii de internet, telefonie, radio şi TV, platforme şi resurse disponibile, în vederea proiectării activităţii-suport pentru învăţarea prin intermediul tehnologiei şi al internetului;e) implementarea soluţiilor identificate, în unităţi de învăţământ;f) valorificarea rezultatelor obţinute prin monitorizare şi feedback, pentru îmbunătăţirea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului.

Şi toate aceste activităţi pregătitoare trebuie să se desfăşoare de sâmbătă până luni! În opinia mea, aceste pregătiri durează luni de zile. Se ştia contextul adus de pandemie încă din martie, când s-a introdus starea de urgenţă. Metodologia aceasta trebuia să apară în mai sau iunie, cel târziu, pentru a putea fi aplicată în şcoli. N-a apărut, să ne spună dl Orban cine este de vină!

Articolul 9 Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) are următoarele atribuţii:a) coordonează şi monitorizează, prin inspectoratele şcolare, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, în învăţământul preuniversitar de stat;b) întreprinde măsuri, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, administraţia publică locală, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, pentru facilitarea accesului preşcolarilor/elevilor la tehnologie şi internet;c) pune la dispoziţia cadrelor didactice şi elevilor/preşcolarilor, în colaborare cu autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, operatori economici, resurse educaţionale deschise prin intermediul tehnologiei şi al internetului, aplicaţii digitale, emisiuni TV şi radio şi alte resurse care pot facilita activitatea didactică;

Când se achită ministerul de aceste atribuţii? De sâmbătă până luni? Adevărul este că până în semestrul al doilea, în februarie anul viitor, nu vom avea un învăţământ online, cât de cât eficient. Şi cu materia pierdută de elevi, încă un semestru, după cel pierdut în anul şcolar anterior, ce facem? Cum vor susţine examenele de absolvire elevii în 2021, din ce materie? Toate aceste întrebări trebuiau să-şi găsească răspunsurile în mai-august, dacă ministrul îşi făcea datoria pentru care este plătit.

Articolul 10 Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) au/are următoarele atribuţii:a) coordonează, prin inspectorii şcolari generali/generali adjuncţi, activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului, realizată la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti;b) evaluează capacitatea unităţilor de învăţământ din subordine de a desfăşura activitatea-suport de învăţare prin intermediul tehnologiei şi al internetului, în vederea stabilirii necesarului de resurse informaţionale şi de resurse umane formate;c) identifică soluţii, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfăşurării activităţii în unităţile de învăţământ din subordine;d) acordă sprijin, prin inspectorii şcolari, cadrelor didactice în:– proiectarea activităţilor de învăţare prin intermediul tehnologiei şi al internetului;– elaborarea unor exemple de fişe de lucru în vederea consolidării învăţării preşcolarilor/elevilor;– stabilirea sarcinilor de lucru, a proiectelor/portofoliilor care sprijină activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului;– prezentarea de resurse educaţionale care pot fi utilizate în activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului;e) asigură, prin informaticieni/personal de specialitate, asistenţă tehnică unităţilor de învăţământ inclusiv pentru activarea licenţelor privind utilizarea platformelor;f) asigură, prin CCD, sprijin/consiliere, prin programe de formare/sesiuni de instruire etc., pentru personalul didactic.

Când îşi îndeplinesc aceste atribuţii, de sâmbătă până luni? Este nevoie de cel puţin trei luni de zile pentru pregătirea şi aflarea soluţiilor pentru învăţământul online. Adică se duce tot trimestrul I al acestui an şcolar. Cu ce consecinţe?

Articolul 11 Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele atribuţii:a) informează preşcolarii/elevii şi părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au;b) evaluează capacitatea unităţii de învăţământ de a desfăşura activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului şi stabileşte necesarul de resurse informaţionale şi de resurse umane;c) stabileşte măsuri pentru bună desfăşurare a activităţii didactice de către toate cadrele didactice şi preşcolarii/elevii din unitatea de învăţământ;d) întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea dispozitivelor şi a conexiunii la internet pentru preşcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru desfăşurarea activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului;

Mai are şi alte atribuţii conducerea unităţii de învăţământ, dar în orice caz nu le poate rezolva în două zile. Are nevoie de luni de zile pentru pregătirea şi punerea în practică a acestor prevederi.

Art 4. (4) Categorii de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt:a) numele şi prenumele preşcolarilor/elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează aplicaţia/platforma educaţională informatică;b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;d) rezultatele evaluării;e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile online: nume de utilizator şi parolă de acces.(5) Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia utilizării aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor desfăşurate online.

Aici apare şi principala problemă. Art 2 din metodologie precizează: c) formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului:– sincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a preşcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual şi a părinţilor/reprezentanţilor legali;

Este vorba de transmiterea „live” a lecţiilor ţinute de profesori, şi pentru elevii aflaţi acasă în scenariul galben. Dincolo de aspectele tehnice: ce camere web sunt necesare (cele de la supravegherea examenelor naţionale sunt statice, nu pot focaliza pe tablă, pe hartă, au sunet distorsionat), cum pot recepţiona elevii aceste lecţii dacă nu au aparatura suficientă, au şcolile legatură la internet de mare putere, apare şi problema cea mai importantă, protecţia datelor cu caracter personal.

Ca să nu mai lungim discuţia, ce se întâmplă dacă o greşeală, o gafă, un dezacord făcute de profesori, sunt decupate din lecţia transmisă live de către unul sau mai mulţi elevi (se pricep la aşa ceva), apoi le distribuie prin conturi false pe reţele de socializare şi devin virale pe internet? Cât de afectată este imaginea publică a unui profesor în acest caz? Cum poţi pedepsi vinovaţii, dacă se folosesc de conturi false?

Iată doar o primă problemă care îi va face pe profesori reticenţi în a accepta transmiterea live a lecţiilor lor. Şi au acest drept, de proprietate intelectuală asupra lecţiilor predate.

Voi continua în zilele următoare comentarea acestei metodologii, care ar trebui aplicată de mâine!