Articol publicitar

Eficiență sustenabilă, de la problemă majoră la oportunitate, de la conștientizare la implementare!

Publicat:

Care este gradul de conștientizare și percepția generală privind creșterea eficienței energetice? Pe ce își concentrează resursele IMM-urile din construcții pe termen mediu si lung? Ce înseamnă eficiență sustenabilă?

image

Tranziția către o economia bazată, pe cât posibil, pe surse regenerabile de energie și reducerea de dependenței de combustibili fosili este un obiectiv strategic al UE, dar și pentru alte țări din afara UE. Abordarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor și îmbunătățirea eficienței energetice ar trebui să însemne întotdeauna o bună gândire „circulară”. Dar preocuparea pentru reducerea amprentei de carbon este încă la un nivel scăzut în rândul cetățenilor și a companiilor, în special cele mici și mijlocii. Ca urmare, creșterea gradului de conștientizare a publicului larg și a companiilor cu privire la eficiența energetică, energia regenerabilă și protecția mediului este o necesitate.

Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA în calitate de promotor de proiect, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova – Partener 1 și Fellesforbundet, Norvegia – Partener 2, implementează proiectul „Powering Romanian SMEs to Increased Knowledge in Sustainable Efficiency/Dinamizarea IMM-urilor din România, prin creșterea cunoștințelor în eficiență sustenabilă”, ID 2022/346631, al cărui obiectiv principal constă în sporirea cunoștințelor întreprinderilor mici și mijlocii românești din sectorul construcțiilor pentru a încorpora practici sustenabile în realizarea eficienței durabile prin îmbunătățirea performanțelor lor de mediu și energetice.

Gabriela Sterian, manager proiect
Gabriela Sterian, manager proiect

„Prin acest proiect ne propunem să sensibilizăm publicul larg, pe de o parte, cetățenii, și pe de altă parte 200 de persoane cheie din rândul IMM-urilor românești din sectorul de construcții. Astfel, vor fi realizate campanii de informare și conștientizare, fiecare adaptată grupului țintă specific și activităților realizate în cadrul proiectului. Proiectul este unul sustenabil prin obiective și rezultate, fiind axat și pe sporirea cunoștințele privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică și măsurile de îmbunătățire a cunoștințelor implementate pentru toate sectoarele societății (număr de persoane care se auto-raportează cu privire la îmbunătățirea cunoștințelor legate de energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică și numărul de persoane la care se ajunge prin creșterea gradului de conștientizare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică).” declară Gabriela Sterian, Manager de proiect.

Acest proiect vine în întâmpinarea grupului țintă format din public larg și IMM-urile din sectorul de construcții din România pentru a își îmbunătățească cunoștințele privind eficiența de mediu și energetică și să dezvolte măsuri de consolidare a capacităților, prin: studii de caz, materiale de îndrumare de genul „cum să”, sesiuni de formare, ateliere de lucru, seminarii, sesiuni de coaching, explicarea standardelor privind eficiența de mediu și energetică. O astfel de conștientizare include gestionarea, monitorizarea și controlul problemelor de mediu, alături de identificarea riscurilor și oportunităților.

Gheorghe Bălăceanu, președinte FGS
Gheorghe Bălăceanu, președinte FGS

„FGS este membră a Clusterului pRO-nZEB și, în această calitate, a susținut mai multe acțiuni și proiecte ale clusterului privind eficiența energetică a clădirilor. Alături de reprezentanții patronatelor din construcții, FGS FAMILIA a susținut în fața decidenților politici necesitatea unui efort mai mare în direcția recondiționării energetice a clădirilor. Considerăm că acest proiect va contribui la o creștere a conștientizării fiecărui cetățean, fiecărei companii și instituții de a acționa la nivelul său pentru a eficientiza consumul de energie și pentru a-și reduce amprenta de carbon. Implicarea managementului va conduce la implicarea angajaților. Când toți angajații IMM-urilor vor fi conștienți că lucrează în direcția unui scop comun, cresc probabilitățile de a atinge mai rapid acest scop.” declară Gheorghe Bălăceanu, președinte Federația Generală a Sindicatelor FAMILIA.

Reducerea impactului activităților IMM-urilor din sectorul de construcții prin realizarea și depășirea conformării cu standardele de mediu atât în producție, cât și în servicii, este un factor cheie de succes în promovarea creșterii verzi – creșterii economice durabile din punct de vedere ecologic. Îmbunătățirea cunoștințelor IMM-urilor cu privire la eficiența de mediu și energetică este o modalitate cheie de creștere a profitabilității și competitivității. Pe lângă reducerea costurilor legate de mediu și energie a IMM-urilor, o creștere a eficienței acestora poate îmbunătăți calitatea procesului de producție, poate reduce riscurile și datoriile, poate spori reziliența și poate permite apariția de noi oportunități de afaceri.

Aurelian Gogulescu,  președinte CCIPH
Aurelian Gogulescu, președinte CCIPH

„Industria de construcții este una din cele mai mari industrii din punct de vedere investiții, ocuparea forței de muncă și contribuții la PIB. Este, de asemenea, unul din cei mari consumatori de energie și producători de deșeuri, deci nu o industrie în mod inerent prietenoasă cu mediul și energia. Companiile de construcții contribuie major la impactul asupra mediului, care implică riscuri de poluare, alături de risipa de energie și lipsa de eficiență sau securitate energetică. În ultima vreme, industria construcțiilor a adoptat inițiative sau practici de mediu și energie, cum ar fi gestionarea deșeurilor sau utilizarea eficientă a energiei, care provoacă mai puține daune, poluare, deșeuri. Însă nu este clar dacă inițiativele întreprinse de o companie îmbunătățesc cu adevărata performanțele de mediu și energetice, dacă în sine compania este conștientă de implicațiile activității sale, costurile și riscurile asociate.” declară Aurelian Gogulescu, președinte Camera de Comerț și Industrie Prahova.

În multe cazuri, accesul acestora la finanțare pentru măsurile de eficiență energetică este limitat de capacitatea insuficientă de cunoștințe pentru a dezvolta proiecte, care deseori rămân doar proiecte din cauza riscurilor percepute. Dovezile arată că potențialul de mediu și eficiență energetică în IMM-uri este de obicei mai rentabil decât în alte sectoare, deoarece relativ puține dintre acestea au implementat îmbunătățiri ale eficienței energetice.

Răzvan Tomescu, formator
Răzvan Tomescu, formator

„Proiectul își dorește să vină în sprijinul firmelor din domeniul construcțiilor prin punerea la dispoziție a instrumentelor de management necesare pentru o gestionare mai eficientă a problemelor legate de protecția mediului și utilizarea eficientă a energiei. Integrarea cerințelor de mediu și eficiență energetică în activitatea curentă a firmelor nu are ca rezultat doar o mai bună conformare cu reglementările în domeniu la nivel național și european, ci sprijină îmbunătățirea securității energetice la nivelul comunităților locale, precum și asigurarea unui mediu de lucru corespunzător pentru angajații firmelor. De asemenea, cred că nu ar trebui neglijată valoarea de vector pe care o poate avea proiectul prin diseminarea bunelor practici de management al mediului și energiei în rândul comunităților locale în mijlocul cărora își desfășoară activitatea firmele participante la activitățile proiectului.” declară Răzvan Tomescu, formator în cadrul proiectului.

Îmbunătățirea cunoștințelor publicului larg și IMM-urilor contribuie, de asemenea, la obiective politice mai largi, cum ar fi stimularea oportunităților de angajare, extinderea pieței de bunuri și servicii eficiente din punct de vedere energetic, îmbunătățirea securității energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării atmosferice locale și alocarea investițiilor în generare de energie curată.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 10 luni (martie – decembrie 2023) și finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021 în cadrul „Programului de Energie din România”. Rezultatele estimate ale proiectului sunt:

-          Campanii de conștientizare pentru publicul larg și firmele de construcții din România

-          Evenimente dedicate și sesiuni de formare organizate pentru IMM-urile din sectorul de construcții

-          8 IMM-uri instruite în implementarea Sistemului de Management al Energiei ISO 50001

-          Schimb de bune practici organizat cu partenerii norvegieni pentru elaborarea unui ghid de bune practici

-          Instruirea a peste 200 persoane din sectorul de construcții cu privire la energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică.

Pentru mai multe informații despre proiect:

Facebook / Linkedin: Powering_SMEs

www.fgs.ro, www.cciph.ro, www.fellesforbundet.no

image
EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite