Deficitul bugetar se situează la 19,24 de miliarde de lei, cu 3,15 miliarde mai puțin decât anticipat

0
Publicat:

În al treilea trimestru al anului 2023, bugetul general consolidat a înregistrat un deficit în valoare de 19,24 miliarde lei (1,21% din PIB), cu 3,15 miliarde lei sub nivelul prognozat pentru perioada analizată de 22,39 miliarde lei (1,41% din PIB).

foto oscilații bursiere și un semn de circulație de STOP, pe care scrie „DEFICIT”
Deficitul bugetar din trimestrul III s-a situat la 19,24 de miliarde de lei

Veniturile bugetului general consolidat, în perioada analizată, au însumat 125,3 miliarde lei (7,9% din PIB), reflectând un grad de realizare a programului de încasări de 91,0%, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor.

Comparativ cu încasările celui de-al treilea trimestru al anului 2022, veniturile bugetului general consolidat au crescut în termeni nominali cu 9,1%, iar ca procent în PIB s-au redus cu 0,2 puncte procentuale de la 8,1% din PIB cât au fost în al treilea trimestru al anului 2022 la 7,9% din PIB în al treilea trimestru al anului 2023.

Veniturile încasate din economia internă (fără fonduri de la Uniunea Europeană) au fost în sumă de 114,4 miliarde lei, reprezentând 7,2% ca pondere în PIB și un grad de realizare a programului trimestrial de 93,3%. Comparativ cu perioada similară a anului anterior veniturile din economia internă au crescut cu 11,0%, mai arată comunicatul.

Veniturile fiscale au însumat 64,0 miliarde lei și s-au realizat în proporție de 93,6%. Acestea au reprezentat 4,0% din PIB, fiind cu 12,3% mai mari comparativ cu încasările trimestrului III 2022.

În plus, datele publicate de Ministerul Finanțelor mai arată și că încasările pe principalele categorii de impozite au înregistrat o evoluție în trimestrul al treilea din 2023. 

Astfel, „încasările din impozitul de profit de 7,7 miliarde de lei au înregistrat o evoluție ușor pozitivă față de perioada similară a anului 2022 de 1,4% (+0,1 miliarde lei), susținută de avansul încasărilor din impozitul pe profit de la băncile comerciale cu 64,3% (+0,3 miliarde lei), în condițiile în care impozitul pe profit de la agenți economici a înregistrat o evoluție de doar 0,5% (+0,04 miliarde lei) iar redirecționarea din impozitul pe profit pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse privat (Legea nr. 322/2021) a influențat încasările, negativ, cu 0,2 miliarde lei”.

De asemenea, gradul de realizare față de ținta trimestrială este de 83,3% (-1,5 miliarde lei), datorată nerealizării impozitului pe profit de la agenți economici. Suplimentar influenței modificărilor legislative generate de Legea nr.370/2022 asupra prevederilor O.G. nr. 16/2022 ce a stat la baza elaborării proiecțiilor de venituri bugetare, activitatea agenților economici a fost afectată în perioada analizată de majorarea costurilor privind forța de muncă, de majorarea cheltuielilor cu investițiile dar și de accentuarea declinului industriei în al doilea trimestru al anului curent cu efecte directe asupra încasărilor din trimestrul III.

Încasările din impozitul pe venit s-au majorat în trimestrul III

Încasările din impozitul pe venit în trimestrul III al anului 2023 au totalizat 9,2 miliarde lei, în creștere cu 19,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cu un gradul de realizare de 102,8% (0,3 miliarde lei) față de programul stabilit.

În structură, încasările din impozitul pe venitul din salarii care dețin o pondere de aproximativ 70% din această categorie înregistrează față de aceeași perioadă a anului 2022 o dinamică de 13,4% superioară evoluției anuale a fondului brut de salarii de 12,6% care a stat la baza estimărilor anuale pentru 2023.

Dinamica de 13,4% a încasărilor din impozitul pe venitul din salarii se situează însă sub evoluția fondului brut de salarii de 16%, fiind influențată de măsurile privind extinderea facilităților acordate salariaților din sectorul agricol și industrie alimentară (efect negativ din scutirea de impozit pe venit din salarii, conform Legii nr. 135/2022), neimpozitarea sumei de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor pentru anumite categorii de salariați (salariații cu nivelul salariului de bază brut lunar egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată și venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor ce nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv, conform O.U.G. nr. 168/2022), precum și de noile măsuri fiscale privind modificarea deducerilor personale introduse prin O.G. nr. 16/2022.

O evoluție pozitivă a veniturilor din această categorie a fost susținută în special de sporul încasărilor din impozitul pe veniturile din pensii (+46,3%, creștere în care este inclusă majorarea valorii punctului de pensie cu 12,5%) și din impozitul pe veniturile din declarația unică +6,4%.

Veniturile din accize au scăzut la finele anului 2023

Veniturile din accize au însumat 9,6 miliarde lei, sunt în scădere cu 2,3% (-0,2 miliarde lei), comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, influențată de scăderea încasărilor la accizele pentru produsele din tutun de 8% (-0,4 miliarde lei).

Veniturile aferente accizelor încasate din vânzarea produselor energetice înregistrează în perioada analizată o creștere cu 2,6% (+0,1 miliarde lei).

Gradul de realizare față de programul stabilit pentru această perioadă este de 90,4% (-1 miliard lei) fiind afectat de nerealizarea programului de încasări aferent lunii iulie cu 1,4 miliarde lei. Încasările lunare din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile cu implicații inclusiv asupra încasărilor trimestriale.

Încasările din categoria alte impozite și taxe pe bunuri și servicii au fost în sumă de 6,3 miliarde lei (0,4% din PIB), gradul de realizare al programului trimestrial fiind de 97,0%, iar comparativ cu anul anterior au crescut cu 59,3%.

Evoluția încasărilor, atât față de programul trimestrial, cât și față de încasările din perioada similară a anului precedent s-a datorat încasărilor înregistrate la bugetul de stat pe fondul modificărilor legislative privind impozitarea operatorilor economici ce își desfășoară activitatea în domeniul energiei electrice și a gazelor naturale aprobate în cursul anului 2022. Modificări în impozitare și în structură ale acestui capitol au avut loc prin O.U.G. nr. 119/2022, începând cu 1 septembrie 2022, prin abrogarea impozitului pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică (instituit prin Legea nr. 259/2021) și introducerea contribuției la Fondul de tranziție energetică datorată de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piața angro, precum și partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging).

Nerealizarea programului trimestrial s-a datorat în principal veniturilor din impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, pe fondul modificărilor legislative ale O.U.G. nr. 27/2022 modificată și completată prin O.U.G. nr. 119/2022.

Încasările din taxele pe utilizarea bunurilor au fost în sumă de 1,5 miliarde lei, cu 16,3% mai mari comparativ cu trimestrul III 2022, în principal ca urmare a evoluției pozitive înregistrate atât la bugetul de stat (+21,0%) cât și la bugetele locale (+1,8%), gradul de realizare al programului de încasări pentru perioada analizată fiind de 96,2%,

La bugetul de stat creșterea încasărilor a fost determinată de evoluția încasărilor din taxele pentru jocurile de noroc care înregistrează față de aceeași perioadă a anului 2022 o dinamică de 21,5% (+0,2 miliarde lei), în condițiile unor majorări de taxe aprobate prin O.G nr. 15/2022. 

Încasările de taxe s-au majorat, și odată cu ele au crescut și cheltuielile bugetare

Cheltuielile bugetului general consolidat în perioada analizată au fost în sumă de 144,5 miliarde lei, au reprezentat 9,1% ca pondere în PIB și s-au efectuat în proporție de 90,3% comparativ cu programul pentru trimestrul III 2023.

Față de nivelul înregistrat în al treilea trimestru al anului 2022, cheltuielile bugetare au fost mai mari cu 8,7%.

Cheltuielile de personal, prezentate detaliat în Anexele nr.3 și 4 au fost în sumă de 33,6 miliarde lei și s-au efectuat în proporție de 100,2% față de nivelul programat a se efectua în trimestrul III 2023. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal au reprezentat un nivel de 2,1% din PIB, situându-se astfel la același nivel înregistrat în trimestrul III 2022.

Cheltuielile de personal au crescut cu 16,0% comparativ cu trimestrul III 2022, pe fondul creșterilor salariale din sectorul bugetar acordate începând cu 1 ianuarie 2023 precum și cele acordate pe parcursul anului 2023 pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au însumat 17,9 miliarde lei (1,1% din PIB) și s-au efectuat în proporție de 77,5% comparativ cu programul trimestrial. Neefectuarea cheltuielilor programate s-a datorat în principal evoluției cheltuielilor la bugetul de stat (grad de realizare 68,5%) și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate( grad de realizare de 70,2%) pe fondul adoptării unor măsuri legislative de diminuare a cheltuielilor cu bunuri și servicii aprobate pentru anul 2023. Comparativ cu trimestrul III 2022 cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 3,2% în special ca urmare a evoluției acestora la nivelul bugetelor locale, bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite