Planul Nuclearelectrica pentru stabilitatea energetică a României

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Nuclearelectrica este în proces de formare a unei noi generaţii de specialişti care să opereze Unităţile 1 şi 2, după retehnologizare, Unităţile 3 şi 4, după anul 2031, şi reactoarele modulare mici, după anul 2030.

Reactoarele nucleare de la Cernavodă
Reactoarele nucleare de la Cernavodă

Pentru a reenergiza România, este nevoie și de reenergizarea resursei umane. Nuclearelectrica este în proces de formare a unei noi generații de specialiști care să opereze Unitățile 1 și 2, după retehnologizare, Unitățile 3 și 4, după anul 2031, și reactoarele modulare mici, după anul 2030. Implicit, strategia de resurse umane este gândită și implementată să atragă, rețină, formeze, dezvolte și să mentoreze echipa care să ţină becurile aprinse cu energie în sursă nucleară. Numim această platformă Nucleu de excelenţă pentru că oferim din excelenţa operaţională de peste 26 de ani şi formăm din excelenţa umană a generaţiilor de început”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General al Nuclearelectrica.

Nucleul de excelenţă de la Nuclearelectrica

Nucleu de excelenţă este platforma Nuclearelectrica de creştere a unei noi generaţii de specialişti şi este în acelaşi timp o strategie complexă de resurse umane pentru consolidarea echipei, de atragere, pregătire şi retenţie a forţei de muncă înalt calificate.

În România, industria nucleară asigură în prezent aproximativ 11.000 de locuri de muncă (dintre care aprox. 2.500 de locuri de muncă asigurate direct în cadrul Nuclearelectrica), iar cifra ar putea creşte la 20.000 în contextul demarării unor proiecte nucleare noi (atât proiectul Unităţilor 3 şi 4, cât şi proiectul SMR). Investiţiile în sectorul nuclear vor produce o creştere economică în industria orizontală, vor contribui la menţinerea forţei de muncă înalt calificate, stimularea cercetării, a educaţiei şi ingineriei, oferind României un avantaj competitiv în Europa. În anul 2021 am recrutat aproximativ 500 de persoane, şi un număr similar în anul 2022, iar anul acesta respectăm acelaşi plan de recrutare. Strategia de resurse umane a SNN nu se opreşte la recrutare. Avem şi dezvoltăm programe de practică, internship, burse, învăţământ dual în vederea creşterii unei noi generaţii de specialişti în energetica nucleară”. – Cosmin Ghiţă, Director General Nuclearelectrica.

Strategia companiei se concentrează pe identificarea talentului şi depunerea de eforturi pentru menţinerea acestuia în organizaţie, identificarea nevoilor prezente şi viitoare, dezvoltarea de parteneriate cu universităţile de profil, creşterea pregătirii forţei de muncă existente şi construirea unei culturi organizaţionale bazate pe meritocraţie şi performanţă, în care tinerii sunt priviţi ca resursa viitorului.

De asemenea, prin programele de sponsorizare şi responsabilizarea socială, prin platforma Nucleu de Bine, Nuclearelectrica investeşte şi în programe educaţionale. În ultimii 2 ani (2021 şi 2022), Nuclearelectrica a susţinut 42 de proiecte în educaţie, cu o sumă totală investită de 6,4 milioane de lei. Proiectele contribuie la crearea şi dezvoltarea mediului educaţional prin acţiuni de renovare şi dotare a şcolilor, atât cu laboratoare de specialitate (fizică, chimie, informatică, robotică etc.), cât şi din perspectiva învăţământului online care necesită deţinerea de echipamente digitale (tablete, laptop-uri, videoproiectoare, table interactive, ecrane etc.), astfel încât sălile de clasă să fie dotate corespunzător şi modern. Totodată, compania are parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru renovarea, extinderea, modernizarea şi reabilitarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, a sălilor de sport etc. Nuclearelectrica susţine, de asemenea, proiecte de dezvoltare şi consiliere în carieră pentru elevi şi studenţi, astfel încât aceştia să îşi descopere aptitudinile şi să ia cele mai bune alegeri în carieră.

În 2022, prin platforma Nucleu de Bine, Nuclearelectrica a sprijinit 60 de proiecte din domeniile educaţie, medical şi mediu, cu un impact de aprox. 15 milioane de persoane.

De la Nucleu de Excelenţă la Reenergizarea României prin trei proiecte strategice

La nivel global, energia nucleară acoperă 10% din necesarul total de electricitate şi se estimează că va creşte la aprox. 17% în statele membre IEA. În Uniunea Europeană, inclusiv UK, energia nucleară generează 50% din electricitatea fără emisii de gaze cu efect de seră. Energia nucleară a evitat, în ultimii 50 de ani, evacuarea în atmosferă a 74 Gt emisii de CO2, conform raportului UNECE.

România şi-a setat ţinte de decarbonare foarte abiţioase: reducerea emisiilor de GES cu 55% până în 2030; reducerea dependenţei de importuri de la 20,85% la 17,8% până în 2030; eliminarea de până la 4,59 GWe de energie generată pe bază de cărbuni până în 2032 şi înlocuirea acestora cu surse curate de producere de energie.

În acest context, SN Nuclearelectrica SA are un rol major în susţinerea atingerii obiectivelor României prin creşterea capacităţii de producţie de energie din sursă nucleară, până la nivelul anilor 2030. Astfel, Nuclearelectrica are în derulare proiecte de investiţii strategice în valoare estimată de peste 12 miliarde de euro, printre care: Retehnologizarea Unităţii 1, Proiectul Unităţilor 3 şi 4, dezvoltarea reactoarelor modulare mici în cooperare cu compania americană NuScale, dar şi proiecte suport pentru operarea curentă, cum este Instalaţia de Detritiere. Proiectele de investiţii ale Nuclearelectrica vor contribui cu energie curată la stabilitatea energetică a României, la dezvoltarea socio-economică, la dezvoltarea industriei nucleare, precum şi la formarea unei noi generaţii de ingineri.

Toate investiţiile companiei sunt investiţii verzi şi vizează nu doar eficienţa energetică, ci mai ales securitatea energetică, independenţa energetică şi protecţia consumatorului. Capacităţile de producţie pe bază de energie nucleară nu au emisii de CO2, sunt disponibile 24/7, au o dependenţă extrem de redusă de factorul climatic, sunt sigure.

Pe termen scurt, mediu şi lung, strategia de investiţii are în vedere investiţiile curente care au ca obiectiv menţinerea aceluiaşi nivel înalt de securitate nucleară, mentenanţă, echipamente şi proiectele majore de investiţii: retehnologizarea Unităţii 1, Proiectul Unităţilor 3 şi 4 şi proiectul SMR. Toate aceste proiecte sunt dezvoltate în baza unor strategii, cu etape clare de lucru, scopul major, pentru care lucrăm zilnic, este să avem 3.262 MW capacitate instalată în nuclear în sistem după anul 2031 însemnând Unităţile 1 şi 2 în operare, Unităţile 3 şi 4 şi reactoarele modulare mici”. – Cosmin Ghiţă, Director General Nuclearelectrica.

Cum răspundem necesităţilor de sistem, securitate şi consumator

Retehnologizarea Unităţii 1: Retehnologizarea Unității 1 înseamnă încă 30 de ani de operare după anul 2029, la mai puțin de jumătate din costurile unui reactor nuclear nou. Concret, înseamnă încă 30 de ani fără emisii de CO2. Retehnologizarea Unităţii 1 a început în 2017, cu o primă etapă finalizată, etapa în care s-au identificat şi definit activităţile necesare pentru retehnologizarea U1 şi a fost aprobat studiul de fezabilitate. Etapa a 2-a a continuat în iulie 2022 prin semnarea primului contract cu Candu Energy pentru servicii de inginerie pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru achiziţionarea componentelor cu ciclu lung de fabricaţie ale reactorului. Etapa a 3-a a proiectului va începe la finalul anului 2026 odată cu oprirea Unităţii 1 şi va consta în derularea efectivă a lucrărilor din Proiectul de Retehnologizare a U1 în instalaţiile unităţii, precum şi repunerea acesteia în funcţiune, în vederea exploatării comerciale pentru un nou ciclu de funcţionare de 30 de ani, după anul 2029.

Proiectul Unităţilor 3 şi 4: Statul român a aprobat recent Legea pentru Acordul de sprijin în vederea dezvoltării Proiectului Unităţilor 3 şi 4 care arată angajamentul ferm al statului român pentru finalizarea acestui proiect strategic pentru viitorul energetic al României: 1.400 MW capacitate instalată, aproximativ încă 10 TWh de energie fără emisii de CO2 în sistemul energetic naţional după anul 2031, 10 milioane tone de CO2 evitate anual prin operarea Unităţilor 3 şi 4, până la 20.000 de locuri de muncă pe lanţul de aprovizionare, o nouă generaţie de specialişti în operare de reactoare CANDU, multiple beneficii socio-economice la nivel local, al lanţului de furnizare, şi national, la care se adaugă poziţionarea avantajoasă a României din punct de vedere al sustenabilităţii, disponibilităţii, securităţii energetice, independenţei şi protecţiei consumatorului.

Reactoarele modulare mici: Cu atenţie acordată politicilor şi măsurilor de decarbonare încă din 2019, potenţată de războiul din Ucraina, soluţia reactoarelor modulare mici a apărut la momentul 2019, iar la momentul 2022-2023, se confirmă a fi răspunsul cel mai eficient pentru a asigura simultan: complementaritate cu sursele regenerabile şi reactoarele de mare capacitate, securitate energetică şi flexibilitate, adiţional capacităţii tehnologiei SMR de a fi amplasată şi operată sigur în locaţii mai izolate, îndepărtate, ceea ce un reactor cu o capacitate mare nu poate realiza. Tehnologia SMR reprezintă tehnologia nucleară de asigurare a securităţii energetice, decarbonării, stabilităţii preţurilor, necesarului intern, cu evidente beneficii economico-sociale, fie în sistem hibrid cu regenerabile, fie de sine stătătoare. Interesul statelor europene în dezvoltarea/analiza implementării SMR a crescut exponenţial cu necesitatea de a răspunde optim necesităţilor de securitate energetică şi politicilor de mediu. Statele europene interesate de dezvoltarea SMR sunt multiple: Franţa, Polonia, Cehia, Estonia, Suedia, Belgia, Bulgaria. De asemenea, Marea Britanie este interesată în dezvoltarea SMR. În acelaşi timp, NuScale a semnat deja memorandumuri de colaborare cu companii din mai multe ţări europene, după România. Exemple: KGHM şi PBE, Polonia; Energoatom, Ucraina; Energy Holding, Bulgaria; CEZ, Czech Republic. Cel mai avansat proiect rămâne însă cel din Statele Unite pentru care au fost comandate recent componentele cu terment lung de fabricaţie.

România oferă expertiză și altor țări

România, cu o experienţă de peste 26 de ani în operarea la standarde de excelenţă a celor două unităţi nucleare de la CNE Cernavodă, oferă expertiză şi altor ţări europene care intenţionează să implementeze tehnologii de ultimă generaţie.

Din anul 2019, Nuclearelectrica a continuat să facă paşi pentru dezvoltarea unui proiect cu reactoare modulare mici. În prezent, ca urmare a realizării unor studii preliminare de amplasament, în 2022, compania a selectat un amplasament candidat preferat. Nuclearelectrica continuă să analizeze în profunzime acest amplasament prin grant-ul USTDA de 14 milioane de dolari, studiul FEED urmând să integreze şi recomandările misiunii AIEA, solicitată de companie. A înfiinţat deja compania de proiect, RoPower, şi continuă să dezvolte acest proiect care are potenţialul de a transforma România într-un hub de know-how şi lanţ de furnizare pentru statele din regiune.

• 462 MW instalați

• 4 milioane de tone CO2 evitate anual

• Înlocuirea centralelor pe cărbuni

• 2.100 de locuri de muncă

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite