Virgil Popescu: Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă vor fi construite în mai puțin de 10 ani

0
Publicat:

Proiectul de lege privind aprobarea semnării Acordului de sprijin între statul român şi Nuclearelectrica SA pentru proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă a fost aprobat marți în Parlament.

Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă
Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat că cele două reactoare nucleare vor intra în funcțiune în mai puțin de zece ani, iar centrala de la Cernavodă va ajunge să furnizeze peste 35% din energia țării.

„Scopul acordului este de a stabili modalităţile efective de cooperare între părţi, prin stabilirea unor angajamente şi obligaţii ale statului român, privind asigurarea măsurilor necesare finanţării proiectului, implementarea şi adoptarea măsurilor de sprijin, inclusiv măsuri de ordin legislativ. De asemenea, acordul stabileşte ca părţile să negocieze şi să încheie contracte de implementare subsecvente, cu respectarea principiilor stabilite de acord”, se arată în expunerea de motive a legii.

Potrivit unui amendament, „statul român, prin Secretariatul General al Guvernului, în calitatea sa de acţionar semnificativ al CNTEE Transelectrica SA ("Transelectrica"), dar şi în calitatea sa de autoritate de stat, va dispune măsurile necesare cu privire la finalizarea de către Transelectrica, până la data punerii în funcţiune a proiectului, a liniilor de transport a electricităţii, care să permită racordarea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă la Sistemul Electroenergetic Naţional şi evacuarea energiei electrice produse de proiect”.

Fiecare parte îşi va suporta propriile costuri şi cheltuieli survenite în legătură cu elaborarea, imprimarea şi negocierea acestui acord, potrivit unui alt amendament. Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect, care a fost adoptat de Senat.

Ghiță: Proiectul aduce 10TWh fără emisii de CO2 în sistemul energetic național

Votul de astăzi este un semnal concret pentru continuarea acestui proiect strategic pentru România, prin care vom adăuga încă 10TWh de energie fara emisii de CO2 in sistemul energetic national dupa anul 2031. Sunt mandru de echipa Nuclearelectrica pentru eforturile pe care le depune constant pentru dezvoltarea acestui proiect.”, Cosmin Ghita, Director General Nuclearelectrica.

Aprobarea acestui proiect de lege este necesara pentru demararea activităţilor aferente Etapei a II-a Proiectului, care să permită: încheierea contractelor pentru elaborarea ingineriei critice necesare actualizării proiectului; actualizarea bugetului Proiectului; structurarea și contractarea finanțării și agrearea unei arhitecturi contractuale adecvate pentru implementarea Proiectului; obținerea Opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării Proiectului conform art. 41 din Tratatul EURATOM și respectiv a unei decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene relevante în materia ajutorului de stat; obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru etapa de Construcție și luarea Deciziei Finale de Investiție, pentru trecerea în Etapa III (Construcție).

Acordul de sprijin presupune angajamentul statului român în realizarea demersurilor necesare pentru finanțarea Proiectului inclusiv prin: acordarea de garanții de stat finanțatorilor proiectului, în cadrul oricăror acorduri sau memorandumuri interguvernamentale de sprijin sau în afara unor astfel de acorduri; implementarea schemei de tip „Contracte pentru diferență” și adoptării măsurilor administrative și/sau legislative în vederea asigurării îndeplinierii criteriilor tehnice prevăzute în Actul Delegat Complementar al Comisiei Europene; aportul în natură prin cantitatea de apă grea și de octoxidul de uraniu aferent primei încărcături de combustibil nuclear, apa de răcire pentru funcționarea celor 2 unități nucleare și finalizarea liniilor de transport a energiei electrice necesare în scopul racordării la Sistemul Energetic Național și evacuarea energiei electrice produse în cele două unități nucleare.

Proiectul Unitatilor 3 si 4 este parte esențială din strategia de investiții a Nuclearelectrica de reeenergizare a României prin energie curata, alaturi de retehnologizarea Unitatii 1 si Proiectului Reactoarelor Modulare Mici. Energia nucleara, eficienta, sigura, curata va face din Romania un exemplu la nivel regional, dar si global, prin diferite parteneriate suport asociate proiectelor majore de investitii. Investim atat in dezvoltarea de unitati de mari capacitate, Unitatile 3 si 4, cat si reactoare modulare mici. Reactoarele la scară mare pot asigura energie electrică in banda, curată și accesibilă, în timp ce SMR-urile pot oferi flexibilitate rețelei, complementaritate cu sursele regenerabile, aplicații non-electrice, cum ar fi căldura și hidrogenul. Ambele sunt necesare pentru a asigura securitatea aprovizionării și decarbonarii. Cu cat dezvoltam in timp util mai multe capacitati, cu impact direct in strategia de decarbonare, dar mai ales in securitate energetica, cu atat vom creste echilibrul sistemului si siguranta consumatorului.”-Cosmin Ghita, Director General Nuclearelectrica

Proiectul va fi implementat în trei etape

Strategia de continuare a Proiectului Unităților CANDU al Centralei Nucleare Cernavodă a fost aprobata de actionarii SNN in anul 2021 si va fi implementată în trei etape, în conformitate cu experiența internațională în construcția de centrale nucleare.

Etapa 1, cea actuală, demarată la sfârșitul anului 2021, reprezintă etapa pregătitoare, inițiată prin capitalizarea și operaționalizarea companiei de proiect, Energonuclear S.A. Această etapă va dura până la 24 de luni, timp în care se va pregăti/actualiza un set de documentații de inginerie și securitate necesare pentru demararea Proiectului (actualizarea documentelor de bază de licențiere, a ghidurilor de securitate, a modificărilor de proiect legate de securitate nucleara, reevaluarea structurilor civile existente etc.), necesare pentru fundamentarea unei decizii preliminare de investiție.

In cadrul acestei etape, la 25 noiembrie 2021, Energonuclear S.A., compania de proiect, a semnat primul contract cu Candu Energy, membra a Grupului SNC-Lavalin și Autoritatea de proiectare și OEM Candu (producătorul original al tehnologiei Candu) pentru Proiect. În cadrul contractului, CANDU Energy va furniza servicii de inginerie pentru elaborarea și actualizarea documentației necesare pentru inițierea Proiectului unităților CANDU 3 și 4. Termenul de finalizare a acestei etape este Q2 2023.

Etapa 2 a proiectului (Lucrări preliminare) constă în efectuarea lucrărilor preliminare și se estimează că va dura până la 30 de luni. Această etapă va consta în pregătirea ingineriei critice ("Limited Notice to Proceed - LNTP") pentru definirea proiectului, structurarea și contractarea finanțării și convenirea unei arhitecturi contractuale adecvate pentru implementarea Proiectului, obținerea Licenței de securitate nucleară pentru construcție, reevaluarea fezabilității Proiectului pe baza unor indicatori tehnici și economici actualizați și adoptarea Deciziei finale de investiție (FID), pentru trecerea la Etapa III (Construcție).

Etapa 3 a Proiectului, etapă estimată la 69-78 de luni, constă în mobilizarea șantierului, începerea lucrărilor de construcție, punerea în funcțiune și începerea exploatării comerciale a Unității 3 în 2030 și a Unității 4 în 2031.

Intenția statului roman și a SNN, în conformitate cu noua strategie, este de a realiza acest proiect intr-un consorțiu euro-atlantic în baza Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România.

In cadrul COP 27, US Exim Bank a anunțat emiterea a două scrisori de interes pentru finanțarea serviciilor tehnice furnizate de SUA în legătură cu proiectul Unitățile 3 și 4 de la Cernavoda, dezvoltat de filiala Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

Pe baza informațiilor preliminare prezentate, EXIM va putea lua în considerare finanțarea până la 50 milioane USD din contractul de export al SUA pentru servicii tehnice de pre-proiect ca parte a programului Engineering Multiplier Program (EMP) in faza a doua a proiectului. Ulterior, in faza a III-a a proiectului va putea lua in considerare finantarea până la 3 miliarde USD din contractul de export al SUA pentru servicii de inginerie și de management de proiect pentru contractul de finalizare a Unităților 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda.

Compania Națională "Nuclearelectrica" SA este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar ceilalți acționari 17,50%, după listarea companiei la bursă în anul 2013.

Sucursala CNE Cernavoda exploatează două unități nucleare CANDU, care sunt două dintre cele mai performante unități dintre cele peste 400 de centrale nucleare din lume, o fabrică de combustibil nuclear și este în curs de realizare a unui ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu, în vederea susținerii proiectelor de investiții pe termen lung ale companiei.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel național, contribuind cu peste 18% din energia nucleară la producția totală de energie și cu 33% la producția totală de energie fără CO2 din România.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite