Ce echipamente pot primi angajaţii care muncesc de acasă şi cum se pot obţine cei 2.500 de lei de la stat DOCUMENT

0
0
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Ministrul Muncii Violeta Alexandru a emis un ordin care stabileşte modalitatea de acordare a sprijinului financiar de 2.500 de lei de către stat pentru fiecare angajator care are salariaţi care muncesc de acasă şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate cu aceşti bani.

„În vederea acordării sumei, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente, pentru care îşi asumă răspunderea privind corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise:

a) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 2;

b) o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 3;

c) lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 4”, se arată în ordinul supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii.

Potrivit acestuia, în cazul unor inadvertenţe în documentele transmise sau în cazul în care aceste documente sunt incomplete, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti solicită angajatorilor clarificări scrise şi/sau prezentarea de documente suplimentare.

Directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă pot accepta sau respinge dreptul angajatorilor de a beneficia de cei 2.500 de lei, plata sumelor din bugetul asigurărilor de şomaj urmând să se facă în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei complete, respectiv a depunerii documentelor suplimentare solicitate de agenţii.

În termen de 30 de zile de la primirea sumei, angajatorii trebuie să transmită, prin mijloace electronice, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele documente justificative:

a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice;

b) bonurile fiscale sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor;

c) fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa

telesalariaţilor;

d) bonurile de mişcare a mijloacelor fixe date în folosinţa salariaţilor;

e) situaţia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.

În cazul netrimiterii acestor documente în termenul de 30 de zile, angajatorul va restitui integral suma primită, în contul de trezorerie al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.

Categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate:

1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook; 

2. Tablete; 

3. Smartphone; 

4. Echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3; 

5. Echipamente necesare conectării la internet a bunurilor prevăzute la pct.1-3; 

6. Licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct.1-3 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite