România needucată până în anul 2030

0
0

România educată, Proiect al Preşedintelui Klaus Iohannis, are termen de finalizare anul 2030. Şi până atunci ce facem? Stăm cu educaţia în stadiul în care este acum? Am avut un alt studiu fundamental, „România Educaţiei, România Cercetării”, elaborat de Comisia Prezidenţială condusă de Mircea Miclea, care în 2011 s-a concretizat în Legea Educaţiei Naţionale, Legea 1/2011 (LEN).

Dacă nu prelua PSD puterea, aducându-i modificări prin nu mai puţin de 65 de OUG-uri, aveam un cadru bun şi predictibil pentru evoluţia educaţiei în ultimii 10 ani. Să reiei de la zero elaborarea unui  studiu fundamental, când cel precedent n-a fost lăsat să-şi arate  roadele, a fost din start o alegere greşită. Importantă ar fi fost aducerea la zi a LEN, în conformitate cu evoluţia sistemelor din educaţie şi formarea profesională, şi repunerea în execuţie a LEN, prin eliminarea modificărilor aduse de PSD. Am fi repus mai repede educaţia pe drumul corect, european. Sistemele sociale, în particular cel educaţional, sunt inerţiale şi conservative. Sunt necesari 15-20 de ani pentru a decide dacă o modificare fundamentală a sistemului educaţional a fost benefică, sau dimpotrivă.

Comisia condusă de Mircea Miclea

Avea în componenţă experţi renumiţi în educaţie: Mircea Miclea profesor, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,  Daniel David – vicepreşedinte, vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Daniel Funeriu –vicepreşedinte, cercetător, Universitatea Tehnică din Műnchen, Germania, Răzvan Valentin Florian – secretar, director executiv Asociaţia „Ad Astra”, Dragoş Ciuparu, profesor, Universitatea de Petrol şi Gaze „Ploieşti”, Mihai Ionac, profesor, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, Tudor Luchian, conferenţiar, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Dorel Banabic, profesor, Universitatea Tehnică  din Cluj-Napoca, Romiţă Iucu, prorector, Universitatea Bucureşti şi alţii. Despre Comisia care redactează România Educată nu ştim vreun nume, cu excepţia dnei Ligia Deca, consilier prezidenţial.

A fost o greşeală aruncarea în derizoriu a rezultatelor aduse de Comisia Miclea în proiectarea sistemelor de educaţie şi formare profesională, justificată doar de orgolii nemăsurate. Acesta a fost blestemul evoluţiei educaţiei de la noi. Fiecare putere nou instalată a decis s-o ia mereu de la zero, aruncând la gunoi ce au realizat precedenţii, după principiul ei sunt proşti, doar noi suntem deştepţi. Comisia Miclea a avut avantajul de nu fi obedientă politic cuiva anume, şi a fost formată din specialişti de marcă. Ceea ce nu este cazul cu autorii României Educată, specialişti necunoscuţi.

Situaţia actuală a învăţământului din România

Nu ce ne place să ne amăgim şi iluzionăm, ci realitatea adusă de evaluări independente, interne şi externe.

 • România s-a plasat pe ultimul loc din Europa la testele PISA
 • Universităţile româneşti ocupă locuri ruşinoase în clasamente internaţionale
 • Examenele naţionale de absolvire sunt trecute de 50% dintre elevi, dacă ne raportăm la cei înscrişi în clasele terminale. Reapare procesul de mistificare şi falsificare a rezultatelor acestor examene.
 • Nu avem un sistem coerent şi clar de evaluare a progresului şcolar al elevilor
 • Nu avem profilul absolventului la fiecare etapă a evoluţiei şcolare
 • Nu avem planuri cadru şi programe şcolare adecvate etapei de evoluţie a societăţii pe care o parcurgem
 • Nu avem salarizare legată de performanţe şi progresul şcolar al elevilor, situaţia care ar genera competiţie şi autoformarea personalului din educaţie
 • Managementul este politizat, serveşte cu obedienţă interesele partidului aflat la guvernare
 • Sunt necesare corecţii aduse în arhitectura instituţională, curriculară şi legislativă în care funcţionează educaţia
 • Trebuie găsite căi de impulsionare a învăţământului profesional, aflat acum în grea suferinţă
 • Sunt necesare mai multe trasee educaţionale, pentru a răspunde inclinaţiilor, talentelor şi cerinţelor elevilor
 • Nu există o corelaţie clară şi predictibilă între piaţa muncii şi sistemul de învăţământ

Există multe alte aspecte de corectat, pe care le-am descris de-a lungul timpului în articolele mele.

Nu putem aştepta până în anul 2030 pentru a rezolva aceste grave erori de arhitectură şcolară

Şcoala reprezintă un pilon esenţial al evoluţiei societăţii. Aşa cum arată şcoală azi, aşa va arăta societatea mâine.  Cine ignoră acest adevăr esenţial, îşi bate joc de viitorul societăţii româneşti.

Şcoala ar trebui sa se sprijine pe patru piloni: a învăţa să ştii, să faci, sa fii, să trăim împreună.

Preşedintele Iohannis îşi termină mandatul în 2024. Ce se întâmplă dacă şi proiectul România Educată se opreşte odată cu plecarea preşedintelui? Nu există nici o garanţie că nu se va întâmpla acest lucru. Nici nu ar fi prima dată. Educaţia va rămâne încă o dată „în aer”. Fără viitor, fără schimbările strict necesare pentru a duce România în rândul ţărilor dezvoltate şi prospere din UE.

Actualul sistem de învăţământ aduce prejudicii grave economiei, prin lipsa forţei de muncă calificate, goneşte tinerii de valoare la universităţi străine şi la joburi bine plătite din UE şi America. Există segmente ale învăţământului, în special în rural, care funcţionează în condiţii precare, cu toalete în curtea şcolii. Acestea sunt problemele grave şi urgente care nu pot aştepta până în 2030.

Concluzie

Soluţia corectă ar fi fost repunerea în operă a proiectului realizat de Comisia Miclea, de eliminare a aberaţiilor legislative aduse de PSD, şi de completare a LEN cu cele necesare etapei în care ne aflăm. În loc de această atitudine corectă şi utilă, ne amăgim cu proiectul România Educată, pândit de riscul ca în 2024 să fie îngropat de urmaşii preşedintelui Iohannis. Ca de atâtea ori în trecut.

Blestemul societăţii noastre.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite