Pădurile din Hunedoara, afectate de tăieri și secetă. A scăzut suprafața fondului forestier FOTO VIDEO

0
0

Hunedoara se află pe locul trei, după Suceava și Caraș-Severin, între județele cu cea mai mare suprafață de pădure din România, însă în ultimii ani, numărul exploatărilor de lemn a crescut, iar suprafața fondului forestier s-a diminuat.

Pădure din munții Șureanu. Foto: Daniel Guță
Pădure din munții Șureanu. Foto: Daniel Guță

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a publicat un raport cu privire la situația pădurilor din județ, în care arată că suprafața fondului forestier s-a diminuat, în timp ce volumul tăierilor a crescut în ultimii ani.

În județul Hunedoara, potrivit statisticilor prezentate de APM Hunedoara, suprafața fondului forestier a scăzut cu peste două mii de hectare, în anul 2021, față de anul precedent, de la 317.650 hectare la 315.604 hectare, după ce în ultimii ani a fost în creștere.

Fondul forestier al judeţului este constituit din păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră. Hunedoara rămâne în topul județelor acoperite de pădure, după Suceava și Caraș-Severin.

Suprafața acoperită de păduri a județului a scăzut de la 311.959 hectare – în 2020, la 310.048 hectare în 2021, arată același raport.

O tendință care explică evoluția negativă a suprafeței de fond forestier este modul de utilizare a terenurilor. „Scad suprafețele de teren agricol (pășuni, fânețe, păduri, teren arabil) și cresc suprafețele de livezi și vii”, arată documentul prezentat de APM Hunedoara.

Seceta a afectat regenerarea pădurilor

De asemenea, în scădere este și suprafața de păduri regenerate, de la 735 hectare în 2019, la 646 hectare în 2021. În unele zone ale Hunedoarei, și seceta a încetinit regenerarea pădurilor.

Pădure în Munții Șureanu. Foto: Daniel Guță
Pădure în Munții Șureanu. Foto: Daniel Guță

„Pentru județul Hunedoara nu există date statistice privind impactul schimbărilor climatice asupra habitatelor sau al populaţiilor speciilor. Cu toate acestea, în urma deplasărilor efectuate în ariile naturale protejate am observat faptul că, datorită secetei, pajiștile s-au uscat mai repede, iar turmele de oi și vaci au intrat în habitatele de pădure, consumând jirul, ghinda și lăstărișul, aceasta ducând la scăderea gradului de regenerare naturală a pădurilor – habitatelor forestiere valoroase, protejate (de ex. în Pădurea Bejan)”, arată raportul APM Hunedoara.

Mai multe exploatări forestiere

În schimb, în aceeași perioadă a crescut volumul de lemn recoltat, de la 589.000 de metri cubi în 2019, la 673.000 metri cubi în 2021. Anual, aproape 6.000 de hectare de pădure sunt parcurse de tăieri (de regenerare și conservare).

Peste 70 la sută din teritoriul județului Hunedoara este acoperit de ecosisteme naturale şi seminaturale (vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe naturale, râuri şi lacuri), iar zeci de mii de hectare de pădure se află în rezervații naturale, cele mai întinse fiind Retezat și Grădiștea Muncelului – Cioclovina.

„Relieful, predominant deluros și muntos, a determinat o dezvoltare antropică accentuată doar în lungul principalelor cursuri de apă şi în depresiunile largi, în rest, amprenta umană asupra naturii a fost discontinuă în timp şi suprafaţă, speciile de floră spontană şi faună sălbatică putând să-şi ocupe habitatele tipice”, informează APM Hunedoara.

Exploatări forestiere în Munții Șureanu. Foto: Daniel Guță
Exploatări forestiere în Munții Șureanu. Foto: Daniel Guță

În judeţul Hunedoara au fost cartografiate până în prezent 190 de hectare de păduri virgine şi peste 4.220 hectare de păduri cvasivirgine, cele mai multe suprafeţe de pădure fiind în Retezat.

Pădurile virgine din judeţul Hunedoara se află în zona Valea Buţii şi sunt proprietate privată, potrivit Catalogului publicat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Pădurile cvasivirgine de pe raza judeţului pe teritoriul Retezatului şi sunt proprietate de stat şi privată. În Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine este înscrisă o suprafaţă totală de 43.823,36 hectare, pe raza a 19 judeţe. Practic, în judeţul Hunedoara se află a zecea parte din aceste păduri.

Hunedoara


Ultimele știri
Cele mai citite