Când a fost introdus Codul Numeric Personal şi la ce ne foloseşte

0
0

Codul Numeric Personal (CNP) este format din 13 cifre: primele şapte reprezintă datele tale de identificare, iar următoarele 6 sunt cifre unice.

Dintre toate datele personale, Codul Numeric Personal (CNP) reprezintă cea mai importantă informaţie în ceea ce ne priveşte, dar şi cea mai controversată. Spunem asta întrucât, pe de o parte, suntem sfătuiţi să nu-l divulgăm nimănui, dar, pe de altă parte, ne este solicitat de către toate entităţile publice şi private cu care venim în contact.

Fără acest element care înseamnă o înşiruire logică de cifre nu putem obţine niciuna dintre facilităţile vremurilor în care trăim, fie că vorbim de electricitate, cablu, exercitarea dreptului la vot, contracte de împrumut, plecări în străinătate etc.

Despre introducerea acestui sistem modern, tratează decretul nr. 59 al Consiliului de Stat semnat de preşedintele Republicii Socialiste România la 2 martie 1978, act normativ care deschidea pentru prima dată pagina acestui simbol şi care pentru multe persoane de atunci a părut drept inutil. Oamenii  gândeau că atât timp cât ai un nume şi un prenume, precum şi o dată de naştere, de ce să mai fie necesar să fie trecut pe formularul de stare civilă încă un pasaj, aşa zis de siguranţă, alcătuit din cifre, la prima vedere lipsite de sens.


Codul numeric personal sau CNP este un cod numeric de 13 cifre, unic fiecărei persoane născute în România, după modelul SAALLZZJJNNNC

image

S reprezintă sexul şi secolul în care s-a născut persoana care posedă acel C.N.P. Persoanelor de sex masculin le sunt atribuite numerele impare iar persoanelor de sex feminin, numerele pare.

AA, sau anul naşterii, este un număr format din 2 cifre şi reprezintă ultimele 2 cifre din anul naşterii.

LL,-luna naşterii -este un număr format din 2 cifre şi reprezintă luna naşterii persoanei.

ZZ –ziua naşterii-reprezintă ziua naşterii în format de 2 cifre. Pentru zilele de la 1 la 9 se adaugă 0 înaintea datei.

JJ-codul judeţului- este un număr format din două cifre şi este reprezentat de codul judeţului sau sectorului (în cazul municipiului Bucureşti) în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării C.N.P.-ului.De exemplu, pentru Vrancea acest număr este 39.

NNN-numărul de ordine- este un număr format din 3 cifre din intervalul 001 - 999. Numerele din acest interval se împart pe judeţe, birourilor de Evidenţă a Populaţiei, astfel încât un anumit număr din acel interval să fie alocat unei singure persoane într-o anumită zi.

C-cifra de control – se află în relaţie cu toate celelalte 12 cifre ale C.N.P.-ului.

Fără CNP nu se poate dezbate o succesiune

Fără a  ţine cont de diverşi contestatari, CNP-ul a rezistat, a fost chiar îmbunătăţit prin alte acte normative, emise după 1990, ajungându-se în prezent chiar la o intenţie a autorităţilor de a acorda coduri numerice personale tuturor celor ce s-au născut în România de la anul 1900 şi chiar mai dedemult.

Acest aspect se doreşte neapărat reglementat pentru că prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală şi art. 160 din Codul de procedură fiscală, s-au permis solicitarea certificatului de atestare fiscală şi de către alte persoane decât contribuabilul, aşa încât ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane fizice decedate, notarul public are obligaţia de a solicita organului fiscal central şi organului fiscal local certificatul de atestare fiscală pentru persoana fizică pentru care se dezbate succesiunea.

Organele fiscale, în schimb, nu eliberează astfel de certificate, dacă nu li se comunică Codul Numeric Personal al persoanei decedate, pentru care se urmăreşte deschiderea procedurii succesorale, acest lucru fiind imposibil pentru mulţi indivizi ce s-au născut cu mult înainte de anul 1978, an în care a fost introdus Codul Numeric Personal. 

Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 59 din 2 martie 1978, se consfinţea pentru prima dată, în România, faptul că Ministerul de interne, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Direcţia Centrală de Statistică vor stabili un cod numeric personal pentru toţi cetăţenii români, care va fi înscris în actele de identitate, de stare civilă şi în alte acte personale.

image

Aşa că pentru toate persoanele care s-au născut înainte de anul 1978 şi nu au beneficiat niciodată de un CNP, obligativitatea deţinerii unui Cod Numeric Personal nu mai este  facultativă, mai devreme sau mai târziu, ori ei personal, rudele, moştenitorii sau alte persoane ori instituţii interesate vor trebui să facă demersurile necesare, uneori destul de anevoioase, pentru a obţine preţiosul indicativ cunoscut drept Cod Numeric Personal.

Focşani


Ultimele știri
Cele mai citite