Drept la replică - Generalul Caba Florian contraatacă

0
0
Armata a tras în revoluţionarii de la Cluj. FOTO: Răzvan Rotta.
Armata a tras în revoluţionarii de la Cluj. FOTO: Răzvan Rotta.

Generalul Florian Caba face precizări în legătură cu implicarea lui în evenimentele din decembrie 1989 de la Cluj-Napoca într-un drept la replică în legătură cu mai multe articole publicate în „Adevărul” având ca temă Revoluţia din 1989.

Vă prezetăm în întregime punctul de vedere al generalului Florian Caba. 

„Nu am fost contactat pentru a se cunoaşte şi consemna poziţia şi explicaţiile

subsemnatului faţă de aceste acuzaţii. Nu s-a ţinut seama nici de declaraţiile mele existente în dosarele de cercetare penală precum şi de cele precizate în conferinţa de presă desfăşurată la Cercul Militar Naţional in data de 27.03 1998, declaraţii menţinute pe tot parcursul celor 25 de ani. Singura explicaţie este că nu era convenabil cunoaşterea de către opinia publică a faptelor subsemnatului aşa cum s-au desfăşurat acestea.

2. M-am înşelat crezând că în cei 25 de ani relatările despre faptele mele din ziua de 21 decembrie 1989 vor creşte în obiectivitate, precizie şi onestitate. Constat insă că sunt actuale spusele lui Lev Tolstoi precum că revoluţiile provoacă din oameni ,,cea mai nesuferită treime a păcatului, incompatibile cu viaţa bună: trufia, invidia, răutatea”. Comentariile postate nu pot fi decât în ton cu articolele, iar cei care le monitorizează aparţin publicaţiei.

Cercetarea penală a fost reluată de 4 ori, la cererea A.A.R.

3.Se evită să se prezinte opiniei publice faptul că am fost supus unei cercetări penale şi judecătoreşti pe parcursul a 21 de ani, din care 11 ani am fost efectiv sub urmărire penală, iar  după audierea a peste 500 de martori, (235 de martori au fost audiaţi numai in perioada 2006-2008-Rezoluţia nr.208/P, paşina nr.lL, alin.l) asupra nevinovnţiei mele s-au pronunţat direct 24 de judecători (D.8948/1/2008=4; 3618/1/2009-10; şi 790/1/2010=10) şi indirect 14 judecitori (D.893/1/2005-4 şi 1109/1/2005=10), deci 38 de judecători de la Înalta Curte, precum şi 10 procurori militari din Ministerul Public, Secţia Parchetelor Militare, dintre care trei generali şi 7 colonei magistraţi, care au emis

următoarele hotărâri:

a) Rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr.97/P din 15.101992,

b) Rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală nr.40/P din30.10 2001

c) Rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală nr.208/P din 16.09 2008

După ce am fost cercetat penal pe parcursul unei treimi dintr-o viaţă, nemulţumiţi de soluţiile pronunţate, aceleaşi de-a lungul timpului, se afirmă că am fost ,”apărat” de către procurorii militari, în loc să se spună adevărul, că aceştia şi-au susţinut soluţiile penale şi în fala Inaltei Curţi.

Inalta Curte pronunţă  în cazul meu trei hotărâri judecitoreşti  nici măcar amintite în articole.

4.În articole se afirmă că am fost doar scos de sub urmărire penală deşi cazul meu a fost judecat de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în trei Dosare in care s-au pronunţat

d) Sentinţa Penală nr.300 din 16.02 2009, pronunţată de către I.C.C.J. în Dosarul nr.8948/1112008 prin care:"Respinge ca nefondată  plângerea formulată de petiţionara Asociaţia pentru Adevărul Revoluţiei din Judeţul Cluj împotriva rezolutiei nr.208/P 12007 din 16 septembrie 2008 dată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia Parchetelor Militare.

Menţine rezoluţi a atacată.

Obligă petiţionara la plata sumei de 100 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat."

e) Decizia penalr nr.908/07.12.2009 pronunţată de către I.C.C.J. în Dosarul

nr.3618/1/2009 prin care ,.Respinge ca nefondat recursul declarat de petenta

ASOCIATIA pentru ADEVARUL RevoLuţiei   DIN JUDETUL CLUJ împotriva

sentinţei nr.300 din 16.02 2009,pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  Secţia Penală in dosarul nr.89 48/1/2008. -Obligă recurenta la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”

f) Decizia Penală nr.790 din 22.11 2010 pronunţată de către ÎCCJ în dosarul 

nr.5652/l/2010, având ca obiect o 'Revizuire recurs'  prin care "Respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată de revizuenta ASOCIATIA PENTRU ADEVARUL REVOLUTIEI DIN JUDETUL CLUJ impotriva deciziei nr.908 din 7 decembrie 2009'  pronunţată de Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Completul de 9 judecători in dosarul nr.3618/1/2009. Obligă revizuenta la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat' Definitivă." Din cele prezentate rezultă că, s-a uzat de toate căile de atac în justiţie, respectiv plângere, recurs şi revizuire, în care s-au prezentat critici şi administrat probele care s-au dorit. Devenind irevocabile Deciziile Înaltei Curţi trebuie respectate, inclusiv şi mai ales de către presă, aceasta fiind o caracteristică de bază a statului de drept' Faţă de cei 24 de judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu se exprimă nemulţumiri, fapt absolut justificat, având în vedere înalta competenţă  a acestora. Am toată admiraţia şi respectul pentru JUSTITIA ROMANA care a dovedit obiectivitate şi imparţialitate şi profesionalism în cauzele în care am fost judecat. 


Curtea Europeană a Drepturilor Omului decide că nu sunt probe ale vinovăţiei subsemnatului.

5.Am fost reclamat la CEDO şi la Tribunalul Penal Internafional de Haga. C.E.D.O. a decis că nu sunt probe ale vinovăţiei subsemnatului, iar judecitorii CEDO sunt aspru criticaţi pentru aceasti hotărâre. Despre soluţiile pronunţate de instanţele penale internaţionale la care am fost reclamat nu am cunoştinţă, nefiind făcute publice' Spre deosebire de acest dosar, Dosarul deschis de subsemnatul la CEDO'

simultan cu cel al A.A.R. nu a beneficiat de aceeaşi atenţie în soluţionare, cererea fiind respinsă invocându-se vicii de procedură, fără a se cerceta fondul, dar subsemnatul nu mi-am manifestat nemulţumirea, am înţeles comandamentele momentului politic'

                                             

,,Curat neconstituţional” dar te rejudecăm public de câte ori vrem.

6. Dupa ce toată presa mă trimitea să mă apăr în justiţie, este de neacceptat să

constat că hotărârile judecntoreşti  nu au nicio valoare, sunt persiflate, neglijate, aruncate la coşul de gunoi, iar eu sunt supus in continuare oprobriului public, numele meu fiind consemnat de cele mai multe în articole, mult mai mult decât înainte de a se soluţiona cazul meu în justiţie, ceea ce dovedeşte înverşunarea cu care sunt prezentate

situaţiite, iar aceasta în numele obiectivităţii care ar trebui să caracterizeze presa. Declarat nevinovat de către JUSTITIA ROMANA gi C.E.D.O., sunt rejudecat periodic de o parte a presei, in mod public şi nemilos, condamnat fără a fi intrebat, fără a fi prezentate faptele mele in totali tatea lor, fără a mi se da dreptul la apărare, de către o presă care se consideră deasupra JUSTITIEI ROMANE şi ale C.E.D.O. Iar această judecată publică se desfăşoară în statul de drept invocat permanent de către presă.

                                              

 Şi dacă tot sunt judecat'

prezentaţi opiniei publice motivele şi constatările JUSTIŢIEI ROMÂNE, stabilite dupi 21 de ani de proces penal.

7.Se evită să se citeze din hotărârile judecătoreşti pronunţate în ceea ce mă priveşte deoarece nu dă bine articolului, dar se citează spusele unora din , amintiri", atât cât au putut, au vrut să reţină şi au dorit să relateze cei de la care s-au luat informaţiile, iar acestea sunt trunchiate, deformate, distorsionate, interpretate şi prezentate drept adevăr,  fără măcar a exista o cât de mică tentativă de a se masca părtinirea autorului şi redacţiei.

Menfionez că am asigurat legătura cu comandamentul Armatei pentru 9 puncte în care erau dispuse subunităţi. S-au înregistrat incidente tragice, pe care le regret, in sectorul podului de la Astoria. Cu toate că au fost situaţii complexe şi în alte puncte acestea au fost detensionate de către comandanţii subunităţilor.

Pentru informarea corectă a opiniei publice prezint unele constatări ale JUSTITIEI ROMÂNE' în ceea ce mă priveste, astfel:

Prin Rezoluţia de scoatere de sub urmirire penali nr.40/P din 30.10. 2001 s-a

stabilit că:

- „Din studierea tuturor depoziţiilor martorilor audiaţi, nu rezultă în niciun moment că ofiţerul ar fi dat ordin de executare a focului sau ar fi executat personal, foc cu armamentul din dotare..."(pg.nr. 3-4)

-,,În  sfârşit, prin însăşi Rechizitoriul nr. 217/P/1997 din 29.05 1998 (filele 119-120), se arată că nu se poate reţine că mr. Dicu llie a acţionat în stare de constrângere morală, întrucât chiar în ipoteza în care s-ar fi probat fără dubiu că gn Bg. Caba Florian ar fi exercitat acte de ameninţare la adresa acestuia, în cauză ar fi fost vorba de AMENINŢARE CU CONSECINŢE LEGALE în caz de neexecutare a ordinului..." (pg.nr. 5)

Prin Rezoluţia de scoatere de sub urmărire penală nr.208/P din 16.09.2008 s-a

stabilit că:

-,,Nu există niciun indiciu care să confirme că inv.gl.bg.(rez) Caba Florian ar fi

dat ordin vreunui militar să tragă asupra mulţimii...”; (pg.14)

-„...Nu a rezultat că ar fi dat ordin de executare a focului sau ar fi executat personal foc...”; (pg.6)

-,,Acţiunile sale s-au limitat la cele prevăzute de art.35 din Regulamentul A.N. 5, învinuitul fiind ofiţer de legătură...iar nu de comandă a unor dispozitive şi nici de efectuarea vreunor acte de dispoziţie asupra forţelor ce au acţionat în stradă, neavând putere de decizie în desfiăşurarea acţiunilor militare şi necomandând dispozitivele amplasate în mun. Cluj-Napoca."(pg. 6-7)

-...neavând nicio putere de decizie în ducerea acţiunilor militare." (pg.8)

-„Fiind ameninţat că va fi făcut trădător de ţară presupunea că dacă nu execută un ordin legal, va suporta consecinţele legii penale, în vigoare la acea dată."(pg.11)

- „Trebuie menţionat că între activitatea de „instigare” şi momentul în care s-a executat foc asupra demonstranţilor a trecut un interval de circa 2 ore şi jumătate, perioadă mare de timp, care face îndoielnică existenţa unei legături de cauzalitate între acţiune şi rezultat, mai ales că în acest interval mr.Dicu Ilie ar fi putut raporta conform regulamentelor militare, comandantului direct, situaţia creată şi temerile sale-dar nu a ficut-o."(pg.9)

-“...prin hotărârea de condamnare definitivă pronunţată de instanţa supremă nu s-a reţinut că mr.Dicu Ilie a acţionat în stare de constrângere morală, care să atragă cel puţin beneficiul unor circumstanţe atenuante în individualizarea pedepsei aplicate acestuia."(pg.1 1)

- Prin actul de sesizare a I.C.C.J. nr.217/P din 29.05.1998 se arată că "fiind ameninţat că va fi făcut trădător de ţară presupunea că dacă nu execută un ordin legal va suporta consecinţele legii penale, în vigoare la aceea dată."(pg.1 1)

-„...rezultă fără dubiu că faptele inc.mr.Dicu Ilie nu au fost comise ca rezultat al pretinsei instigări a inv.gl.bg.(re z.)Caba Florian ..."(pg. 12-13)

-,,Activitatea desfăşurată de numitul Dicu Ilie nu a constituit rezultatul acţiunii de instigare a invinuitului Caba Florian, starea de fapt şi vinovăţia inculpatului condamnat Dicu Ilie fiind stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă'" (pg 7)

- „...se impune reţinerea împrejurării că gl.bg.(rez) Caba Florian a ajuns în zona Metropol-Astoria după ce dispozitivul amplasat în zonă executase deja focuri de armă şi despre care inculpatul mr. Dicu Ilie nu raportase, deşi fusese întrebat dacă  au avut loc incidente deosebite.” (Pg. 6)

-„Despre acţiunite militare conduse de inc.Dicu Ilie în zona Astoria, inv. Caba Florian a aflat în jurul orelor 18.30 ofiţerul raportându-i că nu s-au înregistrat victime deoarece militarii din subordinea sa ar fi execuJat doar foc de avertisment. Acesta este şi motivul pentru care, la şedinţa din 22.12 1989, după întoarcerea şi reunirea forţelor în garnizoana Someşeni, inv.gl.bg.(rez.) Caba Florian, pe baza informaţiilor că nu au existat victirme produse de militari, a recomandat recompensarea ofiţerilor Giurgiman, Buga, Bako, Dicu şi alţii." (pg.7, alin.3)

-„Totodata, învinuitul Caba Florian a ajuns în zona "Metropol Astoria" după ce dispozitivul amplasat în zonă executase focuri de armă, despre care inculpatul Dicu Ilie nu raportase deşi fusese întrebat dacă au existat incidente deosebite.' (pg.7)

Prin Sentinţa nr.300 din 16.02. 2009 ,pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se motivează că: ,,De asemenea Înalta Curte constată că din mijloacele de probă administrate în cauză nu rezultă existenţa unor acte materiale care să justifice reţinerea în sarcina învinuitului a instigării la omor deosebit de grav şi a participaţiei improprii la omor calificat” prin Decizia Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.908/07.12 .2009 se motivează că:

-„...neexistând indicii care să confirme că acesta a dat vreun ordin de a se trage

asupra demonstranţilor." (pg 6)

-,,Activitatea desfăşurată de numitul Dicu Ilie nu a constituit rezultatul acţiunii de instigare a învinuitului Caba Florian starea de fapt şi vinoviăţia inculpatului condamnat Dicu Ilie fiind stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă (pg. 7) Deşi nu convine unora, acestea sunt adevărurile, constatate şi de către JUSTITIA ROMÂNĂ, raportat la învinuirile care mi-au fost aduse, iar de acestea trebuie sd se ţină seama în publicarea oricărui material de presă, măcar în numele obiectivităţii” Las la aprecierea opiniei publice  să constate diferenţa între cele prezentate în

articole şi constatările JUSTIŢIEI ROMÂNE'

     

Adevărata mea conduită

g. în articole nu sunt menţionate niciuna din cele peste 20 de acţiuni întreprinse de subsemnatul numai in ziua de 21.12 .1989 pentru evitarea incidentelor cu urmări grave, descrise în toate declaraţiile mele, ale militarilor din echipa de legătură, existente în toate cele 4 dosare de cercetare penală şi prezentate de subsemnatul în conferinţa de presă, fapte, nu vorbe, care definesc adevărata mea conduită din acele momente complexe şi tragice. Deşi despre acestea am dat interviuri mai mult ziarişti ele nu au fost relatate,

comunicându-mi-se că nu au fost avizate, deoarece contraveneau politicilor trusturilor de presă. Parte din aceste fapte sunt însă descrise în articolul „Triumful raţiunii asupra violenţei”, semnat de colonelul George Vasile, publicat în Observatorul Militar nr. 13 din 1998 şi despre care face vorbire şi col. Domşa în cartea citată în articole, fără a consemna în aceasta nimic din articolul de mai sus. Pentru informarea opiniei publice prezint doar dezarmarea companiei cpt. Dicu, relatată de către unul din militarii radişti ai echpei de legitură, aşa cum este consemnată în acest articol: „Şi dacă se face vinovat de instigare la omor deosebit de grav, pentru ce i-ar mai fi dezarmat pe militarii şocaţi, întâmplare povestită cutremurător de soldatul Sandu Cristian: „În jurul orelor 18.30, revenind în Piaţa Mihai Viteazul, am văzut, pe podul de la Astoria, o grupă de militari care executau foc în aer, speriaţi de nişte tineri, fără ca lângă ei să fie vreun ofiţfer. Domnul locotenent-colonel Caba mi-a dat ordin să încarc arma şi să-l apăr. Apoi s-a deplasat între militari, i-a indemnat pe fiecare în parte să-şi păstreze calmul, după care, cu propriile mâini, le-a descărcat armele punându-i să-şi introducă încărcătoarele în port. Mi-a descărcat şi mie arma, apoi i-a adunat pe militari, vorbindu-le frumos şi i-a retras in adâncime.” Menţionez că, după această acţiune a  subsemnatului în zona Astoria şi Piaţa Mihai Viteazul  nu s-a mai tras niciun foc de armă. La detensionarea situaţiei m-a ajutat şi bravul plutonier-major de miliţie pe care l-am trimis să discute cu tinerii şi să-i determine să înceteze să mai arunce pietre spre militari.

9. Deşi acţiunea din zona Astoria a fost filmată şi fotografiată atât din hotel cât şi din clădirea de pe partea opusă, înregistrările şi pozele nu ştiu să fi fost făcute publice. Afirmaţia are la bazd şi consemnarea din Raportul Comisiei Seanatoriale privind acţiunile desfăşurate în Revoluţia din Decembrie 1989, vol.I, pg. 301, alin.4: „Este de reţinut că întreaga activitate din Piaţa Libertiăţii, ca de altfel şi din alte zone unde au avut loc evenimente deosebite, cadre de securitate au avut misiunea de a filma”

Filmări şi fotografii s-au făcut şi de către alte persoane prezente la momentul dezarmării trupei, dar nici acestea nu au apărut. Înregistrările convorbirilor radio efectuate în cele patru centre de înregistrare şi ascultare au avut aceeaşi soartă.

                                        

Nimic despre procesele civile

10. În toată această perioadă am deschis 4 procese civile având ca obiect repararea prejudiciului produs ca urmare a calomniilor publicate în articolele în care am fost subiect. În ultima acţiune, cea din Dosarul nr.63830/3/201 1, Tribunalul Bucureşti a pronunţat Sentinţa Civilă nr. 939 din 23.06.2014 prin care a admis toate cele trei capete de cerere ale subsemnatului privind repararea prejudiciului, cheltuielile de judecată şi obligarea publicării dispozitivului Hotărârii. Nu am avocat, mă reprezint.
 

Las la judecata opiniei publice să aprecieze de ce nu s-a consemnat în articole nicio  informaţie despre acest proces, aflat acum în faza de apel la Curtea de Apel Bucureşti. Am sperat că, odată cu soluţionarea cauzei penale în justiţie, atacurile din presă împotriva mea să fie mai reduse ca număr şi gravitatea acuzaţiilor, iar, în redactarea acestora să se ţină seama de autoritatea lucrului judecat la cel mai înalt nivel al JUSTIŢIEI ROMÂNE. Realitatea mi-a dovedit că m-am înşelat. De aceea mă văd obligat să apelez la justiţie, cât timp voi trăi, contra oricărui articol de presd sau postare care imi prejudiciază onoarea, demnitatea şi dreptul la propria imagine.” 

Dreptul la replică se referă la următoarele articole:

Justiţia omenească nu a făcut dreptate: căpitanul clujean care a ordonat „Foc“ la Revoluţie a fost avansat în grad. Are pe conştiinţă 12 morţi şi 26 de răniţi

FOTO Filmul Revoluţiei de la Cluj. Ce s-a întâmplat cu cei responsabili de moartea oamenilor nevinovaţi

Dezvăluire şocantă despre fotografiile apărute în „Paris Match” cu Revoluţia din Cluj. Imaginile publicate în 1990 i-au scăpat pe securişti de la moarte

Mai multe - Cluj-Napoca

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite