Evaluare Națională 2024. Cum se desfășoară examenul și ce trebuie să știe elevii

0
Publicat:

Patru zile îi mai despart pe elevii claselor a VIII-a de primul mare examen din viața lor: Evaluarea Națională 2024 de a cărei notă depinde admiterea la liceu. Iată cele mai importante lucruri pe care trebuie să le cunoască candidații, dar și părinții acestora.

Elev la examen
Examenul de Evaluare Națională începe marți, 25 iunie. Sursa foto: arhivă

Examenul de Evaluare Națională 2024 începe pe 25 iunie, cu proba la Limba și literatura română. Pe 27 iunie are loc proba la matematică, iar pe 28 iunie elevii vor susține proba la Limba maternă. 

Evaluare Națională 2024. Calendarul probelor

  • 25 iunie 2024 Limba și literatura română — proba scrisă;
  • 27 iunie 2024 Matematică — proba scrisă;
  • 28 iunie 2024 Limba și literatura maternă — proba scrisă;
  • 3 iulie 2024 (până la ora 14.00) Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor;
  • 3 iulie 2024 (ora 16.00—ora 19.00) Depunerea contestațiilor;
  • 4 iulie 2024 (ora 8.00—ora 12.00)  Depunerea contestațiilor;
  • 4 iulie—9 iulie 2024 Rezolvarea contestațiilor;
  • 9 iulie 2024 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor;

Evaluare Națională 2024. La ce oră încep examenele 

Probele scrise la Limba română, Matematică și Limba maternă din cadrul încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de redactare se calculează calculează după completarea casetei de identificare. Accesul candidaților în săli este permis de la ora 8:00 până la ora 8:30. 

Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Evaluării Naționale, în baza prevederilor Procedurii speciale pentru asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Candidații vor fi dirijați de către asistenți, direct către locul destinat, în sala de examen, unde vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.

În intervalul 8:30 - 9:00, elevii vor fi legitimați și li se va explica modul de desfășurare a probei.

Începând cu ora 9:00, copiii vor primi broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciornă. Ei vor completa caseta de identificare (în maximum 15 minute), iar asistenții vor verifica datele înscrise și vor secretiza caseta. 

Materiale interzise în sala de examen

Se interzice intrarea în sală cu orice tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ/centrul de examen în acest scop. Elevii care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop, nu sunt primiți în examen. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din sală, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu 1 (unu) a lucrării elevului eliminat.

Cum se corectează un răspuns greșit

La probele scrise din cadrul examenului de Evaluare Națională 2024  elevii primesc subiectele în formă de broșură. Ei pot cere și pagini suplimentare, dacă este cazul. 

Limba și literatura română 

La proba de Limba și literatura română și/sau maternă, un răspuns greșit poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta casuței a literei asociate răspunsului considerat corect. De asemenea, un răspuns care constă în marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.

EXEMPLU:

image

La proba de Limba și literatura română și/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propozițiilor în frază, fără a se considera semn particular. 

Matematică 

La proba de Matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect. În situația în care elevul revine asupra răspunsului selectat/ încercuit inițial și consideră ca fiind corectă o altă variantă, aceasta va fi scrisă în rubrica/ caseta dedicată punctajului atribuit itemului, aflată lângă zona cu cele patru variante de răspuns. 

EXEMPLU:

image

La figurile de la proba de Matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastra) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Evaluare Națională 2024. Contestații

Contestațiile pot fi depuse în perioada 3 iulie 2024 (ora 16.00—ora 19.00)  - 4 iulie 2024 (ora 8.00—ora 12.00), urmand a fi soluționate în perioada 4 iulie—9 iulie 2024.

În cadrul etapei de soluționare a contestatiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori. Reevaluarea se face respectând cu strictețe baremul de evaluare și notare și toate procedurile de evaluare. Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat. Nota obținută în etapa de soluționare a contestațiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau in minus, fata de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Aceasta notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Afișarea rezultatelor finale

Afisarea rezultatelor finale la examenul de Evaluare națională 2024, dupa solutionarea contestatiilor, va avea loc pe data de 9 iulie 2024.  Comunicarea acestora se face anonimizat, utilizandu-se codurile individuale care inlocuiesc numele si prenumele candidatilor si care au fost distribuite candidatilor, pe baza de semnatura de primire, la prima proba sustinuta de acestia. Comisiile din unitatile de invatamant — centre de examen tiparesc lista rezultatelor finale dupa contestatii ale candidatilor anonimizati si o afiseaza, conform calendarului, cu semnatura presedintelui si a secretarului comisiei din centrul de examen, la avizierul unitatii de invatamant si pe website-ul acesteia. Rezultatele examenului de evaluare nationala ale candidatilor anonimizati sunt afisate si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si a inspectoratelor scolare, pentru o perioada de 2 ani.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite