ADMITERE FACULTATE 2014 Academia de Studii Economice a anunţat că va selecta studenţii pe baza mediei de la Bac

0
0
Taxele de şcolarizare la ASE vor fi de 3.500 de lei, anul viitor     FOTO: Adevărul/Marian Iliescu
Taxele de şcolarizare la ASE vor fi de 3.500 de lei, anul viitor     FOTO: Adevărul/Marian Iliescu

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti nu va mai organiza examen de admitere la sesiunea din iulie 2014, potrivit noii metodologii de admitere publicate pe site-ul universităţii. În schimb, candidaţii vor intra la facultate pe baza mediei de la Bacalaureatul din 2014.

Având în vedere că, anul trecut, ASE a reintrodus examenul de admitere pentru studiile de licenţă cu frecvenţă de la majoritatea facultăţilor, motiv pentru care candidaţii nu s-au prezentat la concurs în număr la fel de mare cum au făcut în anii anteriori şi universitatea a rămas cu multe locuri vacante, conducerea ASE a decis să revină la vechea formă de admitere: pe baza mediei de la Bacalaureat.

Astfel, ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media de bacalaureat şi în ordinea opţiunilor prezentate de candidat în fişa de înscriere. Un candidat poate fi admis la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale.

În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere agală egală cu cea a ultimului loc repartizat la buget sau la taxă, aceştia sunt repartizaţi în funcţie de media anilor de liceu şi de nota obţinută la limba şi literatura română de la Bac, potrivit metodologiei de admitere.

Taxa de înscriere la concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă, organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă este de 100 de lei, iar candidaţii care vor să-şi exprime mai mult de două opţiuni trebuie să plătească 25 de lei pentru fiecare opţiune aleasă în plus. La învăţământul cu frecvenţă redusă şi cel la distanţă, taxa de înscriere la concursul de admitere este tot de 100 de lei.

Sunt scutiţi de plătirea taxei de înscriere, o singură dată, numai pentru două opţiuni şi pentru o singură formă de învăţământ, orfanii de ambii părinţi, tinerii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic aflat în activitate, angajaţii pe o perioadă nedeterminată în ASE sau copiii acestora şi copiii pensionarilor care au fost angajaţi ai ASE.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014 – 2015, la programele de licenţă de la forma de învăţământ cu frecvenţă este de 3.500 de lei/an la toate facultăţile, iar pentru studiile la frecvenţă redusă şi învăţământul la distanţă, taxa este de 3.200 de lei/an.

Calendarul admiterii la ASE, la studiile cu frecvenţă (la zi) în 2014:

 • 15-18 iulie – înscrieri între orele 9:00 – 17:00
 • 19 iulie – afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi la programele cu predare în limbi străine, pentru susţinerea testului de competenţă lingvistică
 • 21 iulie – susţinerea testului de competenţă lingvistică pentru candidaţii înscrişi la programele cu predare în limbi străine
 • 22 iulie – afişarea rezultatelor la proba de competenţă lingvistică
 • 23 iulie – afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă şi a celor aflaţi în aşteptare
 • 24 – 25 iulie şi 28 iulie – depunerea diplomelor de Bac în original şi plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare
 • 29 iulie -  afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi
 • 29 - 30 iulie – restituirea dosarelor, la cerere
 • 15 – 30 septembrie – semnarea contractelor de studii


Calendarul admiterii la studiile de licenţă cu frecvenţă redusă şi la învăţământul la distanţă:

 • 16 – 18 iulie şi 21 – 25 iulie – înscrieri între orele 9:00 – 17:00
 • 28 iulie – afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
 • 29 – 30 iulie - plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare şi restituirea dosarelor, la cerer; înscrieri şi plata concomitentă a jumătate din taxa anuală de şcolarizare
 • 31 iulie – afişarea listelor cu candidaţii admişi în etapa I
 • 1 august – restituirea dosarelor la cerere
 • 15 – 30 septembrie – semnarea contractelor de şcolarizare şi de studii

Admiterea la master, la ASE

La studiile de masterat se susţine un test grilă şi un interviu de competenţă lingvistică de către candidaţii care s-au înscris la programele cu predare într-o limbă străină. Taxa de înscriere la concursul de admitere la cursurile de mastrat este de 200 de lei, iar taxa de şcolarizare este de 5.000 de lei/an.

Calendarul admiterii la masterat 2014:

 • 21 -24 iulie – înscrieri între orele 9:00 – 17:00
 • 25 iulie – afişarea programării examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine
 • 28 iulie – susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea rezultatelor sale
 • 28 iulie – afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă
 • 29 iulie – susţinerea testului grilă
 • 29 iulie – afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locurile finanţate de la buget şi taxă
 • 30 – 31 iulie – depunerea diplomelor de Bacalaureat în original, plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare şi restituirea, la cerere, a dosarelor
 • 31 iulie – afişarea listelor candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi


În 2013 admiterea a fost pe bază de examen

În urma sesiunii de admitere din iunie 2013, care a presupus un test grilă din matematică şi economie la cele mai multe facultăţi, au rămas 457 de locuri libere la buget şi 1.124 de locuri la taxă, la ASE. Ca urmare, la sesiunea din toamnă, universitatea a organizat admitere pe bază de dosar, fără examen., pentru a ocupa şi restul de locuri.

La prima sesiune au participat 3.359 de candidaţi, pe cele 5.200 de locuri scoase la concurs, şi au fost admişi 2.736. Cele mai căutate specializări de la ASE, anul acesta, au fost Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Finanţe şi Bănci, Administrarea Afacerilor şi Management, judecând după numărul de candidaţi înscrişi şi locurile scoase la concurs.


Burse lunare de 100 de euro pentru studenţii de la ASE la SOCAR, reprezentanţa Companiei Petroliere de Stat din Azerbaijan în România

Studenţii din anii terminali de la Academia de Studii Economice (ASE) pot să se înscrie, până la sfârşitul lunii noiembrie, la concursul „Burse de excelenţă SOCAR”, aflat la a doua ediţie. Opt câştigători vor fi desemnaţi pe 12 decembrie şi vor beneficia fiecare de o bursă lunară de 100 de euro, în perioada 1 ianuarie 2014-31 septembrie 2014.

ADMITERE FACULTATE 2013 ASE revine la admiterea pe bază de dosar în sesiunea a doua, din toamnă

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează a doua admitere la toamnă, de data aceasta exclusiv pe baza mediei de la Bac, fără examen de admitere, fiindcă nu s-au ocupat toate locurile bugetate disponibile pentru studiile de licenţă în anul universitar 2013-2014.

ADMITERE FACULTATE 2013 Premieră la ASE: o nouă sesiune de admitere după ce nu s-au ocupat nici locurile fără taxă

Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti va organiza o a doua sesiune de admitere fiindcă nu s-au înscris destui candidaţi la sesiunea care s-a încheiat joi, astfel încât să fie ocupate toate locurile de la buget şi taxă, spun reprezentanţii universităţii. Mai mult, anul acesta au rămas libere chiar şi o parte din locurile bugetate de stat.

Educație


Ultimele știri
Cele mai citite