Nu există situaţia statistică la nivel de ţară

Ministerul Educaţiei nu publică, deocamdată, situaţia statistică pe medii, la nivel de ţară. De aceea am numărat, cu eroare de +/-2%, mediile peste 7, din 7 judeţe. Iată tabelul rezultat:

Judeţ

   Nr   total elevi

  media peste 7

 EN

media peste 7 matem

           

Teleorman

   2377

 634

26,67%

378

15,90%

Giurgiu

   2196

512

23,31%

287

13,06%

Dolj

   4533

 1931

42,59%

1290

28,45%

Ilfov

   2550

926

36,31%

546

21,41%

Cluj

   4406

2423

54,99%

1810

41,08%

Braila

   2118

1014

47,87%

673

31,77%

Bucuresti

   13930

8313

59,67%

6800

48,81%

Judeţul Giurgiu are cea mai proastă situaţie. Doar 23% dintre elevi au obţinut medii generale peste 7, şi doar 13% medii peste 7 la matematică. Un judeţ în care sistemul de învăţământ funcţionează cu un „randament” de 13% la matematică!

Există diferenţe prea mari între judeţe, inexplicabile când e vorba de mii de elevi, se încalcă legile statisticii matematice. Ar trebui să acceptăm că cei mai buni elevi şi profesori s-au adunat în judeţe precum Cluj, Brăila, iar cei mai slabi în Giurgiu, Teleorman, Ilfov. Diferenţe prea mari exista si intre alte judete. 

Rezultatele sunt total nesatisfăcătoare. Doar Bucureştiul se apropie de 50%, la matematică, nici acesta satisfăcător, pentru că rezulta că si în capitala ţării învăţământul funcţioneaza cu un „randament” de 50%. Situaţia se repetă an de an, fără ca vreun şef al educaţiei să-şi pună semne de întrebare ăi să ia măsurile care se impun.

Iată subiectele de la matematică care asigurau nota 7, iar cititorii îşi pot face o idee despre dificultatea subiectelor.

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2018 - 2019

Matematică

Varianta 1

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 25-20:5 este egal cu .

5p 2. Numărul care reprezintă 10% din 1500 este egal cu ...

5p 3. Cel mai mic număr impar din mulţimea A {0,1,2,3,4}este egal cu ...

5p 4. Un pătrat are latura de 10cm. Perimetrul acestui pătrat este egal cu cm ...

5p 5. În Figura 1 este reprezentat un tetraedru regulat ABCD . Dacă aria triunghiului ABC este egală cu 4cm , atunci aria totală a tetraedrului ABCD este egală cu … cm .

5p 6. În diagrama de mai jos sunt înregistrate valorile temperaturilor indicate de un termometru, într-o zi, de la ora 11, până la ora 19 . Măsurătorile au fost efectuate din oră în oră. Conform informaţiilor din diagramă, temperatura măsurată la ora 18 a fost mai mică decât temperature măsurată la ora 14 cu C cu… grade

Subiectul II

 5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, o piramidă patrulateră regulată de vârf V şi bază ABCD

5p Arătaţi că media geometrică a numerelor a=3(1/2 -1/3+1/6) şi b=5/3:(1/2+1/4-1/3) este egală cu 2.


5p a) Reprezentaţi grafic funcţia f(x)= 2x-6 într-un sistem de coordonate xOy

Subiectul III

5p Sa se afle cateta unui triunghi dreptunghic si isoscel cu ipotenuza data (teorema lui Pitagora, sau variante)

5p Arătaţi că volumul prismei ABCDA'B'C'D' este egal cu 32 rad2 cm. (Se dau dimensiunile)

5p Calculati lungimea segmentului D’O (teorema lui Pitagora)

Adăugand şi punctul din oficiu, rezolvarea acestor subiecte extrem de simple asigurau nota 7.

În concluzie

Pe langa eşecul major înregistrat la cunoştinţele minime, care asigurau nota 5, nu stăm bine nici la procentul mediilor/notelor de 7, considerate ca rata de „succes” în învăţământ. O rată care variază între 13% si 49% la matematică nu este nici pe departe mulţumitoare. Acesta este „randamentul” învăţământului românesc.