având cod unic de înregistrare 25569690, capital social subscris şi vărsat 68.345.844 LEI, înregistrată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-066, în calitate de asigurător cedent, prin reprezentanţii săi legali, în conformitate cu art. 21 alin. 5 din Norma ASF nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional, coroborate cu art. 8 alin. (1) lit. e) din Norma ASF nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare, anunţă prin prezenta intenţia de transfer a întregului portofoliu de asigurări al ERGO ASIGURĂRI DE VIAŢĂ către societatea de asigurare SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., societate administrată în sistem dualist înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legea română, cu sediul social în Bucureşti, Strada Gara Herăstrău, nr. 2, Secţiunea 1, Sector 2, 020334, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5098/2008, având CUI RO23545104, reprezentată legal prin Tiberiu Cristian Maier, („SIGNAL IDUNA”), în calitate de asigurător cesionar.

Condiţiile generale şi speciale ale contractelor de asigurare încheiate de ERGO ASIGURĂRI DE VIAŢĂ rămân neschimbate şi vor fi preluate ca atare de către SIGNAL IDUNA.

Transferul de portofoliu se va desfăşura şi va respecta prevederile legislaţiei în vigoare şi, în special, ale Normei ASF nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional.