Cum vom lua banii Europei în tronsonul bugetar comunitar 2014-2020

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cele 26 de miliarde de euro alocate României drept „fonduri europene structurale şi de investiţii“ vor fi distribuite prin şase programe operaţionale care vor avea de atins 11 obiective tematice.

Reţeaua instituţională prin care vor circula, în perioada 2014-2020, hârtiile de la solicitanţii de fonduri europene la Comisia Europeană, respectiv (în sens invers) banii de la Comisie la beneficiarii eligibili seamănă întrucâtva cu cea actuală, dar autorităţile de la Bucureşti promit că va fi mai puţină birocraţie.

Per total sunt 26,1 miliarde de euro pe care România îi va primi prin cinci fonduri structurale: de Coeziune, de Dezvoltare Regională, Social, de Mediu, şi de Dezvoltare Rurală. Pe lângă Politica de Coeziune şi cea Agricolă Comună, fondurile vor mai fi dirijate şi în baza Politicii de Cooperare Teritorială, în cadrul căreia vom avea programe operaţionale de cooperare cu Ungaria şi cu Bulgaria.

Pentru ce vom primi bani

Pentru a beneficia de finanţare, solicitanţii vor trebui să se orienteze după următoarele obiective tematice:
1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării (fonduri totale alocate: 0,81 miliarde de euro);
2. Îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (0,87 miliarde de euro);
3. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (3,47 miliarde de euro);
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate sectoarele (2,6 miliarde de euro);
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor (1,2 miliarde de euro);
6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor (3,48 miliarde de euro);
7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore (5,85 miliarde de euro);
8. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă (1,33 miliarde de euro);
9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei (2,74 miliarde de euro);
10. Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii (1,47 miliarde de euro);
11. Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă (1,75 miliarde de euro).

Nu înseamnă că dacă o anumită prioritate nu se găseşte în titulatura unui program operaţional sau în cele 11 priorităţi tematice, aceasta nu se va finanţa“, a precizat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă.

Circuitul hârtiilor

Ca şi până acum, solicitanţii vor depune proiectele şi documentaţiile aferente la diviziile specializate din ministerele de resort sau la alte instituţii din subordinea ministerelor, denumite generic „Organisme Intermediare“ (OI).

Pe următorul palier se situează Autorităţile de Management (AM), de regulă ministerele „de linie“ cărora le revine sarcina de a administra câte un Program Operaţional. Aceste programe sunt grupate astfel încât să se încadreze în fondurile structurale amintite mai sus (de Coeziune, Social, de Mediu etc.).

Documentaţiile verificate la nivelul AM-urilor vor ajunge la Comisia Europeană, care va decide finanţarea în proporţia în care cheltuielile proiectului sunt eligibile.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite