Consumul populaţiei, importurile şi sectorul IT&C au contribuit cel mai mult la creşterea economică de 5,2% din primul semestru

0
0
Consumul final al populaţiei a contribuit cu 6,8% la creşterea PIB
Consumul final al populaţiei a contribuit cu 6,8% la creşterea PIB

În semestrul I 2016, Produsul Intern Brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2015, cu 5,2%, pe seria brută şi cu 5,0% pe seria ajustată sezonier, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Sectoarele cu cele mai mari contribuţii la această creştere sunt comerţul, consumul final al populaţiei şi domeniul IT&C.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 6,0% pe seria brută şi cu 5,9% pe seria ajustată sezonier, mai arată INS.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul II 2016 a fost de 187,56 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,5% faţă de trimestrul I 2016  şi cu 5,9% faţă de trimestrul II 2015.

Pe semestrul I 2016, PIB-ul a fost de 372,28 miliarde de lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,0% faţă de semestrul I 2015.

Contribuţii la modificarea PIB

La creşterea PIB, în semestrul I 2016 faţă de semestrul I 2015, au contribuit toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:
-    Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+2,1%), cu o pondere de 18,8% la formarea PIB şi al cărui volum de activitate s-a majorat cu 12,5%;
-    Informaţiile şi comunicaţiile (+0,8%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (6,8%) dar  care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (13,0%);
-    Industria (+0,4%), cu o pondere de 22,6% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 1,7%;
-    Administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învăţământul; sănătatea şi asitenţa socială (+0,4%), cu o pondere de 11,8% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 3,3%;
-    Impozitele nete pe produs (+0,4%), cu o pondere de 10,9% la formarea PIB şi al căror volum  de  activitate s-a majorat cu 3,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:
-    cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 10,4% contribuind cu 6,8% la creşterea PIB;
-     formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,6%, consecinţă a creşterii cu 7,3% a  volumulului său.
O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-2,8%), consecinţă a creşterii cu 4,5% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, de 10,3%.

Pentru întregul an 2016, Fondul Monetar Internaţional (FMI), Comisia Europeană şi Guvernul României estimează un avans economic de 4,2%, în timp ce Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) mizează pe o creştere de 4%.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite