Finanţele continuă să se împrumute pentru a acoperi deficitul. La cât va ajunge datoria publică

Finanţele continuă să se împrumute pentru a acoperi deficitul. La cât va ajunge datoria publică

Programul de cpnvergenţă pentru perioada 2019 – 2021, abia aprobat de Guvern, prevede împrumuturi pe piaţa externă şi internă de 72 miliarde de lei, pentru acoperirea deficitului bugetar.

Ştiri pe aceeaşi temă

„În anul 2019, necesarul brut de finanţare se situează la aproximativ 72 miliarde lei, volumul total al împrumuturilor care urmează să fie atrase de Ministerul Finanţelor Publice de pe pieţele interne şi externe fiind determinat de un nivel al deficitului bugetar estimat la 2,76% din PIB şi de un nivel al datoriei care urmează să fie refinanţat în 2019 în valoare de 44 miliarde RON. 
 
Ţinând cont de obiectivul de reducere a riscului valutar şi de dezvoltare a pieţei interne a titlurilor de stat, deficitul bugetar va fi finanţat în proporţie de cca 75% de pe piaţa internă şi în completare de pe piaţa externă”, se arată în documentul citat.
 
Volumul indicativ al titlurilor de stat anunţate pentru anul 2019 care urmează a fi emise pe piaţa internă este de aprox. 49-50 miliarde de lei, în timp ce suma care va fi mobilizată de pe piaţa externă este de aproximativ 4,25 miliarde EUR (echivalent) prin emisiuni de euroobligaţiuni în cadrul programului MTN şi prin împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale (IFI). Până în prezent40, MFP a atras peste 11,76 miliarde RON (din care 1,44 miliarde lei prin programul TEZAUR) de pe piaţa internă, ceea ce echivalează cu un grad de realizare a planului de finanţare de pe piaţa internă în procent de 23,5%. 
 
În ceea ce priveşte finanţarea externă, în data de 27 martie 2019, a fost atrasă suma de 3 miliarde EUR printr-o emisiune de euroobligaţiuni în trei tranşe, din care 1,15 miliarde EUR cu scadenţa de 7 ani (randament 2,132%, cupon de 2,000%), 500 milioane EUR cu scadenţa de 15 ani (randament de 3,618%, cupon de 3,500%) şi 1,35 miliarde EUR cu scadenţa de 30 ani (randament de 4,625%, cupon de 4,657%). 
 
Suma totală de 3 miliarde EUR reprezintă cea mai mare tranzacţie realizată vreodată de Ministerul Finanţelor Publice, prima emisiune cu trei tranşe din istoria României iar tranşa de 30 de ani este cea mai lungă maturitate emisă de România în monedă EUR pe piaţa externă de capital. Astfel, suma atrasă prin emisiunea amintită anterior echivalează cu un grad de realizare a planului de finanţare de pe piaţa externă în procent de 70,6%.
 
De asemenea, pentru diversificarea bazei de investitori şi extinderea maturităţii medii rămase a datoriei publice guvernamentale MFP intenţionează să realizeze operaţiuni de răscumpărare anticipată, fiind vizate în principal euroobligaţiunile în USD lansate în trecut cu cupoane mari şi care ar putea fi preschimbate cu euroobligaţiuni noi in USD cu maturităţi lungi şi cupoane mai reduse. 
 
Pentru îmbunătăţirea managementului datoriei publice şi evitarea presiunilor sezoniere în asigurarea surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice guvernamentale, în vederea reducerii riscului de refinanţare şi de lichiditate Ministerul Finanţelor Publice are în vedere menţinerea rezervei financiare (buffer) în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului, în valoare echivalentă acoperirii necesităţilor de finanţare a deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice pentru cca. 4 luni. 
 
În vederea utilizării instrumentelor financiare derivate (swap valutar şi swap pe rata dobânzii), pentru crearea cadrului legal, procedural şi tehnic Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică a beneficiat de asistenţă tehnică din partea Trezoreriei Băncii Mondiale, până în luna iunie 2018, în cadrul proiectului cu tema “Dezvoltarea capacităţii de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate” cod SIPOCA 10. 
 
Proiectul a fost finanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Urmare a finalizării proiectului, pe baza rapoartelor furnizate de Banca Mondială, a fost completată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică cu Ordonanţa Guvernului nr.14/2018, de modificare şi completare a OUG 64/2007, prin introducerea unor definiţii şi concepte noi în vederea utilizării instrumentelor financiare derivate şi autorizarea MFP pentru astfel de tranzacţii. 
 
„În vederea introducerii instrumentelor financiare derivate (swap valutar şi swap pe rata dobânzii), Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică împreună cu specialiştii Băncii Naţionale a României vor lucra la finalizarea cadrului procedural în vederea lansării acestor instrumente. Pe fondul creşterii economice şi a unor deficite calculate conform metodologiei UE de până la 3% din PIB, în perioada 2019 – 2022, estimăm că ponderea datoriei guvernamentale brute nu va depăşi 38% din PIB”, menţionează documentul.
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările