ASF: Euroins, City Insurance şi Asito nu aveau, în 2021, suficienţi bani pentru a-şi acoperi cerinţele de capital

0
0
insurance asigurare

Raportul ASF pe anul 2021 arată că City Insurance, Eiroins şi Asito nu aveau suficiente fonduri proprii pentru a acoperi cerinţele de capital.

„În cazul a trei societăţi - City, Asito şi Euroins - fondurile proprii totale disponibile pentru acoperirea

MCR au fost insuficiente. În ceea ce priveşte SCR, în cazul a două societăţi – City şi Euroins – fondurile

proprii totale disponibile pentru acoperirea SCR au fost insuficiente. Pentru societăţile cu deficit, suma

totală a deficitului MCR a fost de 1.586,3mil RON, iar valoarea totală a deficitului SCR a fost de

2.328,2mil RON. De remarcat că în toate cele 3 societăţi au existat evenimente ulterioare relevante, aşa

cum este descris mai jos”, potrivit unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

"În ceea ce priveşte SCR (cerinţa de capital de solvabilitate, n.r.), în cazul a două societăţi - City Insurance şi Euroins - fondurile proprii totale disponibile pentru acoperirea SCR au fost insuficiente. Pentru societăţile cu deficit, suma totală a deficitului MCR a fost de 1.586,3 milioane lei, iar valoarea totală a deficitului SCR a fost de 2.328,2 milioane lei. De remarcat că în toate cele 3 societăţi au existat evenimente ulterioare relevante", se menţionează în raport.

Conform sursei citate, o parte semnificativă a ajustărilor reflectă deficienţe ale sistemului de guvernanţă.

"Au fost identificate vulnerabilităţi la mai multe societăţi în legătură cu mediul IT şi cadrul de control intern, legate de daune şi rezerve tehnice, reasigurare, depreciere şi calculul cerinţelor de capital. Există o nevoie generală de îmbunătăţire a cadrului formal al documentării, în special în ceea ce priveşte calcularea rezervelor tehnice, inclusiv legate de definirea ipotezelor şi a raţionamentului profesional, simplificărilor, recunoaşterii limitelor contractuale, separării contractelor, segmentării şi definirii grupelor de riscuri omogene (HRG), precum şi evaluarea celei mai bune estimări cedate, şi a probelor de audit disponibile aferente controalelor care urmează să fie efectuate asupra datelor în conformitate cu cerinţele SII (Solvabilitate II, n.r.)", se precizează în raport.

Conform ASF, societăţile de asigurare sunt clasificate în trei grupe. Din grupa 1 fac parte societăţile de asigurare în cazul cărora exerciţiul a relevat faptul că nu deţin suficiente fonduri proprii eligibile de bază pentru a acoperi MCR. În grupa 2 sunt asigurătorii în cazul cărora exerciţiul a relevat faptul că nu deţin suficiente fonduri proprii eligibile pentru a acoperi SCR iar în grupa 3 societăţile de asigurare care, conform exerciţiului, îndeplinesc cerinţele de solvabilitate SCR şi MCR.

Potrivit raportului, societăţi de asigurare din grupa 1 sunt City Insurance, Euroins, Asito.

Referitor la acţiunile ulterioare după data de referinţă a revizuirii bilanţului, în cazul City, societăţii i s-a retras autorizaţia de a desfăşura activităţi de asigurare prin decizie a Consiliului ASF din 16 septembrie 2021.

În ceea ce priveşte Euroins, în perioada martie - aprilie 2021, capitalul societăţii a fost majorat cu 126,64 milioane lei, din care 76,64 milioane lei prin conversia a două împrumuturi subordonate şi în iulie - septembrie cu alte două împrumuturi subordonate de 39,4 milioane lei şi 5,25 milioane lei. În perioada septembrie - octombrie 2021 a fost virată suma de 120,22 milioane lei pentru majorarea capitalului societăţii, operaţiune în curs de aprobare de către ASF.

"Societatea a vândut investiţia imobiliară din Bulgaria cu 24,66 milioane lei în iunie 2021 şi a vândut în decembrie 2020 şi aprilie 2021 soldul creanţelor din regrese şi al creanţelor din recuperări cu 58,4 milioane lei, aşa cum este raportat de societate. Ajustările aduse proprietăţii de către auditori şi calculul rezervei pentru creanţe cu regres şi creanţe din recuperări nu au luat în considerare vânzările ulterioare conform metodologiei stabilite", se mai precizează în raport.

Totodată, potrivit ASF, societatea a semnat un nou contract de reasigurare pentru care a depus o analiză de transfer al riscurilor în contextul planului de redresare impus prin Decizia ASF nr. 1137/28.09.2020.

În ceea ce priveşte Asito, capitalul social al societăţii a fost majorat în septembrie 2020 cu 5.711.900 lei, de la valoarea de 20.642.300 lei la valoarea de 26.354.200 lei.

Potrivit raportului, societăţi de asigurare din grupa 2 sunt: City Insurance, Euroins.

Societăţile de asigurare din grupa 3 sunt societăţile rămase.

"Tuturor societăţilor le-au fost făcute recomandări pentru remedierea anumitor deficienţe sau pentru îmbunătăţirea anumitor arii identificate. Toate societăţile vor transmite ASF planuri care vizează corectarea acestor situaţii", se mai precizează în raport. 

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri