Articol publicitar

Apelul lui Ioannis Papalekas, noul proprietar al Millennium Building Development, ca răspuns la Comunicatul Episcopilor Catolici din România, din data de 8 mai 2015

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Excelenţele voastre, am luat act cu mâhnire de poziţia publică pe care aţi exprimat-o în susţinerea demersurilor Arhiepiscopului Ioan Robu de a demola Cathedral Plaza, clădire care se află în proprietatea Millennium Building Development. Se dovedeşte că Domnia Sa a reuşit să vă dezinformeze inclusiv pe dumneavoastră, in legătură cu cauzele reale ale demersurilor sale.

Doresc să vă asigur de la început, ca om care a construit toată viaţa, că această clădire nu a prezentat niciodată un pericol pentru lăcaşul de cult al Catedralei Sf. Iosif, pe care personal vă asigur că îl respect şi îl onorez.

Am speranţa că  Excelenţele Voastre se vor apleca asupra explicatiilor mele pentru a evalua corect situaţia clădirii Cathedral Plaza, pentru a nu risca expunerea reputaţiei de care vă bucuraţi în comunităţile dumneavoastră de credincioşi prin acte de mare păcat, cum ar fi  demolarea şi exproprierea clădirii noastre.  Fiind un om onest şi credincios, total nevinovat de acest conflict şi total nevinovat faţă de toate acuzaţiile aduse mie personal de Monseniorul Ioan Robu, afirm în faţa Domniilor Voastre că “Soluţia” demolării este de fapt gestul care ar determina prăbuşirea Catedralei Sf. Iosif.

Cunoscând şi bazându-mă pe integritatea Excelenţelor voastre, sunt convins că nu ştiţi adevărul şi nici Cauza conflictului dintre Millennium şi ARCB: cauza este, de fapt, însuşi Monseniorul Ioan Robu.

Sunt convins că nu cunoaşteţi că arhiepiscopul Robu este autorul moral al acestei Clădiri la a cărei proiectare şi promovare a participat direct atât el cât şi experţii numiţi special în numele lui pentru a verifica şi modifica proiectul initial;

Sunt convins că nu cunoaşteţi că Arhiepiscopul a promovat proiectul inclusiv în faţa  autorităţilor competente pentru avizarea lui timp de 3 ani, acordând tot sprijinul investitorului iniţial;

Sunt convins că nu cunoaşteţi faptele acestuia de a fi cerut în folosinţă gratuită pe întreaga durată a clădirii de la fostul proprietar 2 etaje, 10 locuri de parcare, intrări distincte în clădire, spaţii de expoziţie etc. după ce iniţial dăduse acordul fără nici o pretenţie;

Sunt convins că nu cunoaşteţi că acuzele privind “pericolul” pe care îl reprezintă Cathedral Plaza au apărut doar atunci când au fost refuzate de către investitor aceste pretenţii privind folosinţa gratuită şi s-a oferit un contract de locaţiune cu o chirie modică;

Sunt convins că nu cunoasteţi că firma Millennium, anterior demarării lucrărilor de construire, a fost nevoită să apeleze la instanţele de judecată pentru a i se permite intrarea în clădirea Catedralei Sf. Iosif în vederea expertizării şi luării eventualelor măsuri ce se impuneau pentru urmărirea edificiului pe întregul parcurs al construirii imobilului nostru. A fost nevoie de două hotărâri judecătoreşti în acest sens, obţinute în anul 2006, pe care însă Arhiepiscopul a refuzat să le respecte şi nu a permis accesul în Catedrală. Cu toate acestea, Monseniorul Robu v-a solicitat să vă asumaţi un document public prin care ne acuzaţi pe noi că nu am respectat hotărâri judecătoreşti!

Sunt convins că nu cunoaşteţi că edificarea clădirii s-a realizat în baza unei autorizaţii valide, ce a fost anulată doar ulterior momentului finalizării lucrărilor de construire, după ce o altă instanţă de judecată îi confirmase valabilitatea în mod irevocabil!

Sunt convins că nu aţi fost informaţi despre modalitatea prin care Arhiepiscopul Ioan Robu a obţinut hotărârea ce obligă Primarul General al Bucureştiului să demareze nu demolarea, ci procedurile legale la finalul cărora se poate decide emiterea autorizaţiei de demolare, fără ca Millennium să fie anunţată de acest litigiu şi fără a i se permite să se apere, în contextul în care cererile de demolare în care am fost parte au fost respinse în integralitate de alte instanţe din Bucureşti. Nu există nicio hotărâre împotriva Millennium pe care să nu o fi respectat!

Sunt convins că nu aţi fost informaţi nici despre numeroasele litigii  iniţiate de Arhiepiscop şi respinse în favoarea Millennium şi nici despre zecile de dosare penale lansate împotriva unor oameni oneşti, care doar îşi făceau datoria, reprezentând autorităţi, experţi, constructori, celor care au participat la recepţia finală a lucrărilor de construire şi evident a Millennium, toate fiind clasate în favoarea noastră;

Sunt convins că probabil nu vi s-a spus că în prezent, începând din decembrie 2011, clădirea se află într-o procedură legală de reautorizare ce nu a fost finalizată datorită presiunilor şi ameninţărilor continue ale Arhiepiscopului Robu;

Sunt convins că nu cunoaşteţi că există peste 16 colective de reputaţi profesori şi specialişti în construcţii care confirmă că imobilul Cathedral Plaza este sigur, reprezentând chiar un suport pentru fundaţiile monumentului alăturat, Catedrala Sf. Iosif, iar păstrarea clădirii noastre avantajează edificiul Catedralei Sf. Iosif în cazul  unui cutremur;

Sunt convins că nu aţi fost informaţi despre faptul că eventuala demolare a clădirii noastre va pune în pericol grav siguranţa Catedralei Sf. Iosif şi a vecinătăţii acesteia, şi nici că valoarea totală şi reală a  procedurilor de demontare a clădirii se va ridica la peste 70 de milioane de euro;

Sunt convins că nu ati fost informaţi despre soluţiile oferite de mine pentru protejarea Catedralei Sf. Iosif şi sprijinirea în mod continuu a comunităţii catolice din România;

Sunt convins că nu sunteţi informaţi că am construit deja o Biserică catolică în România şi am donat sume importante comunităţii catolice încă din 2013, de când m-am implicat în proiectul acesta;

Sunt convins că nu îmi cunoaşteţi modul de a gândi şi nu cunoaşteţi nici propunerile mele concrete de rezolvare a conflictului în beneficiul comunităţii catolice. Este, de altfel, evident că soluţia amiabilă trebuie să fie Soluţia, nu războiul actual care a generat  pierderi importante, materiale şi de imagine, Bisericii Catolice, câtă vreme solicitărilor de dialog li se răspunde prin plângeri penale, dosare civile şi scrisori de ameninţare;

Sunt convins că nu cunoaşteţi despre Scrisorile mele, transmise timp de doi ani şi jumătate, Monseniorului Ioan Robu, prin care am solicitat identificarea unor soluţii care să stingă acest război fără miză şi care să aducă beneficii comunităţii  catolice şi bucureştenilor;

Sunt convins că nu aţi fost informaţi că Monseniorul Robu, depăşind orice limită, răspunzând eforturilor mele continue de dialog, a lansat o plângere penală împotriva mea şi a Primarului General al Municipiului Bucureşti acuzându-ne, total fals şi nedovedit, că am  forma un grup infracţional organizat, ipoteză care, cu scuzele de rigoare pentru cuvântul folosit, mă face să mă îndoiesc de claritatea gândirii Domniei Sale. Am fost nevoit să reacţionez la acelaşi nivel, prin formularea unei plângeri penale privind inducerea în eroare a organelor judiciare (denunţ calomnios), generând astfel  primul proces din viaţa mea;

În sfârşit, sunt convins că nu aţi fost informaţi că PMB, cu care am fost acuzat de a avea o conivenţă, este aceeaşi instituţie care, pentru a sprijini eforturile distructive ale Monseniorului Robu, a contestat fără succes titlul de proprietate pentru terenul nostru pe care tot ei l-au emis în anul 1991, au  contestat fără succes contractele de concesiune pentru o fâşie de teren de cca.186 de mp ocupată de clădirea noastră, pe care tot  PMB le-a încheiat, a fost aliatul Arhiepiscopului Robu în permanenţă în demersurile de demolare, somându-ne chiar în acest sens, şi nu în ultimul rând, timp de mai mult de trei ani a tergiversat rapsunsul  la cererea de  regularizare a Clădirii prin reautorizare, deşi avea o obligaţie legală. Consider un mare păcat să se afirme de către oricine, cu atât mai mult de către Excelenţele voastre, că ar exista o convienţă între mine şi PMB. Vă asigur că nu este cazul. Deopotrivă, vă asigur că Monseniorul Robu ştie foarte bine acest lucru;

Fiind convins că vi s-au ascuns toate aceste adevăruri incontestabile, vă transmit rugămintea de a analiza actele relevante ce pot fi identificate pe site-ul Cathedral Plaza, în măsura în care veţi avea răgazul necesar să le citiţi; 

Sunt, am fost şi voi fi o fire pacifistă, un om cu frică de Dumnezeu şi un creştin ortodox practicant. Am prieteni eminenţi, am relaţii de familie foarte strânse cu Biserica Ortodoxă, am prieteni în multe ţări, iubesc Biserica Ortodoxă aşa cum iubesc Biserica soră Catolică oriunde mă aflu în lume. Sunt un om de bună credinţă, nu am încercat niciodată să ameninţ sau să acuz Biserica Catolică din România, aşa cum nu mi-aş permite niciodată să urmăresc un conflict cu orice instituţie religioasă, de orice confesiune. Nu există şi nici nu va exista în toate ieşirile mele publice un cuvânt de rău spus împotriva Bisericii Catolice, demersurile mele timp de peste 2 ani fiind doar cereri pentru  un dialog onest, care să ofere o Soluţie amiabilă;

Poziţia mea personală, exprimată public în luna aprilie a acestui an, doreşte doar restabilirea adevărului şi sublinierea abuzurilor de drept ale unei singure persoane, care nu poate şi nu trebuie să fie identificată cu imaginea Bisericii Catolice însăşi. Arhiepiscopul Ioan Robu a încercat să mă denigreze cu bună ştiinţă. Atacul lui m-a obligat la răspuns către el personal şi nu către Biserică. Fiind un om foarte credincios şi trăind cu frica lui Dumnezeu, nu cred că atitudinea Arhiepiscopului Robu onorează un înalt ierarh. Domnia Sa nu are dreptul să atace şi nici să denigreze pe oricine stă în calea orgoliului său. Asta nu voi admite şi sper că într-o zi îşi va cere scuze;

Respect cu deplină credinţă comunitatea catolică din România şi din întreaga lume, cunosc istoria şi crezurile ei şi sunt convins că numai lipsa de informare cu privire la persoana şi faptele mele a făcut posibilă credinţa Excelenţelor voastre cu privire la poziţia mea şi la buna mea credinţă;

Regret dacă încercând să aduc lumină într-un conflict ce durează de peste 12 ani şi care afectează imaginea Bisericii Catolice din România nu am reuşit altceva decât să atrag oprobriul Excelenţelor voastre şi probabil al celor care vă cunosc şi vă respectă opiniile;

Regret că timp de 2 ani, după preluarea Cathedral Plaza în 2013, am crezut cu bună credinţă şi smerenie că dialogul şi soluţia amiabilă sunt preferabile unui conflict mediatic şi juridic. Sunt absolut convins că demersurile Arhiepiscopului Ioan Robu sunt expresia unei determinări personale, care nu cred că este împărtăşită de Biserica Catolică în ansamblul ei.

Scrisorile repetate către Arhiepiscopul Ioan Robu, prin care cu încăpăţânare şi poate naivitate am încercat să găsesc în persoana acestuia deschiderea firească, creştină şi umană, normală într-un dialog între vecini, au urmărit soluţia amiabilă din momentul în care era clar şi incontestabil că imobilul Cathedral Plaza nu poate fi demolat, nu trebuie să fie demolat, ci dimpotrivă, va trebui pus în siguranţă chiar pentru protejarea Catedralei Sf. Iosif;

Niciodată Millennium Building, sub conducerea mea, nu va acţiona ştiind că ar putea afecta în vreun fel lăcaşul de cult ci, dimpotrivă, ar face orice să protejeze acest monument. Asta nu înseamnă, însă, că trebuie să-şi demoleze propria clădire, câtă vreme zeci de experţi au confirmat că imobilul nostru este bine executat şi sigur şi că demolarea clădirii noastre înseamnă prăbuşirea monumentului, a clădirilor din jur, urmare a unui fenomen incontrolabil de mişcare a solului şi ridicare a panzei freatice aflată acum sub control.

Nu sunt în măsură şi nici nu doresc să îmi continui activitatea profesională printr-o luptă cu Arhiepiscopul Ioan Robu. Societatea Millennium va continua demersurile în justiţie urmând ca aceasta să îşi spună ultimul cuvânt, aşa cum este normal într-o democraţie. 

Vă cer Excelenţelor voastre să discerneţi ce este legal, corect şi moral, fără presiuni şi înverşunarea la care vă supune Arhiepiscopul Robu pe dvs., pe autorităţi, pe cetăţeni. 

Asigurându-vă de întreaga mea preţuire şi apreciere, cu ocazia Sărbătorii Rusaliilor, care va fi celebrată pe 24 mai în comunitatea Excelenţelor voastre, zi ce coincide cu ziua mea de naştere, va urez Sărbatori Fericite!

Ioannis Papalekas

Let us pray that the Holy Spirit may bring peace and unity to all mankind.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite