Toate liceele tehnice se vor transforma în licee profesionale, inclusiv prin comasare. Dispar mii de norme didactice

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Multe noutăţi în proiectul Legii Educaţiei referitoare la liceu. Unele bune, altele mai puţin reuşite. În special Liceul Profesional mi-a atras atenţia, care va înlocui Şcoala Profesională. Partea bună este că sună mai frumos în urechile părinţilor, care fugeau de Şcoala Profesională şi-şi duceau copiii la liceu. Ca de obicei, viitorul Liceu Profesional  va fi un amestec nereuşit între teorie şi practică.  Nici teorie suficientă, nici practică

Însuşirea unei meserii nu este garantată, şi nici  parcursul spre învăţământul superior.

Viitoarea structură a liceului Profesional

Ce spune proiectul legii Educaţiei:

Art. 27

(1) Învăţământul secundar superior- liceal se poate derula în licee teoretice, licee vocaţionale şi licee profesionale şi cuprinde clasele a IX-a - a XII-a.

(2) În cadrul învăţământului liceal funcţionează trei filiere distincte:

a) filiera teoretică cu profilurile umanist şi real;

b) filiera vocaţională cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic;

c) filiera profesională cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;

(5) Unităţile de învăţământ liceal profesional se organizează cu o singură filieră şi unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, conform legii.

Primul lucru bun este că liceele profesionale, înlocuitoare ale Şcolii Profesionale, nu pot avea şi alte filiere, teoretică sau vocaţională. Nu e bine că a dispărut filiera liceală tehnologică, de 4 ani, urmată de Bacalaureat, pentru elevii buni care mergeau la studii universitare tehnice. Aceştia câştigau la filiera tehnologică o preprofesionalizare pentru viitoarea profesie de inginer sau specialist  de înaltă calificare, eventual cu credite transferabile de la liceu spre facultate sau scoala postliceală. Este adevărat că aşa cum este orgnizată acum este o filieră grea,  cuprinde curricula teoretică generală, curricula teoretică tehnică şi instruirea practică. Întreite sarcini de învăţare, şi de regulă este sacrificată instruirea practică.

Absolvenţii performanţi ai acestei filiere acumulează suficiente cunoştinţe tehnice, astfel încât să meargă la universităţi tehnice sau la şcoli postliceale. Necesarul de specialisti si ingineri  cu înalte calificări tehnice în piaţa muncii este acum imens, câteva sute de mii. În  noua structură a liceului dispare această sursă de specialişti în service auto, întreţinere maşini şi utilaje complexe, întreţinere computere şi sisteme de calcul, întreţinere aparatură tehnologică casnică şi alte multe specializări, pentru care liceul Profesional de trei ani nu este suficient.

Soluţia ar fi că viitoarele licee profesionale să conţină şi 2-3 clase în actuala filieră tehnologică, cu acces direct la Bacalaureat.

(13) Finalizarea a trei ani în educaţia profesională sau a patru ani în cea vocaţională/teoretică conferă elevului o calificare de nivel 3 şi acces direct pe piaţa muncii, în baza unor probe profesionale specifice.

Teoretic aşa o fi. Dar niciun antreprenor nu te angajeza doar în baza diplomei, fără să te întrebe ce ştii să faci. Ba te pune şi la probe de lucru practic, şi dacă nu te descurci nu te angajează. Acest lucru simplu nu-l înţeleg şefii educaţiei. Poţi să ai nu ştiu câte diplome, în piaţa muncii contează ce ştii să faci efectiv. Şi dacă n-ai obţinut în liceu competenţele cerute în meseria pentru care te-ai pregătit, ajungi muncitor necalificat, cu toate diplomele din buzunar.

(14) Elevii din filiera profesională pot continua studiile în cadrul aceluiaşi liceu în vederea participării la examenul de bacalaureat. În clasa a XII-a, aceştia vor aprofunda atât elementele de trunchi comun, cât şi componentă de calificare profesională din clasele IX-XI. Promovarea examenului de bacalaureat le conferă o calificare de nivel 4.

Acest parcurs ar trebui să ţină locul actualei filiere tehnologice. Întrebare este dacă un singur an, clasa a XII-a, poate ţine locul celor trei ani de pregătire teoretică pentru reuşită la Bacalaureat. Şi un liceu profesional are profesori pregătiţi să predea şi să-i facă pe elevi să priceapă integrale, derivate, fizică cuantică, teorie literară, într-un singur an? Nu văd posibilă o astfel de performanţă. De altfel, nu văd nici mulţi elevi absolvenţi de liceu profesional, clasele  IX-XI,  să se angajeze la un asemenea efort. Mai degrabă pleacă in piaţa muncii, ştiind ca au puţine şanse să ia Bacalaureatul.

(19) Unităţile de învăţământ în care se organizează filiera profesională sau vocaţională a liceului sunt stabilite de DJIP/DMBIP, după consultarea operatorilor economici reprezentativi la nivel local/judeţean şi a autorităţilor administraţiei publice locale, având în vedere tendinţele de dezvoltare socială şi economică precizate în documentele strategice regionale, judeţene şi locale elaborate şi monitorizate de structurile parteneriale consultative: consorţii regionale şi comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul liceal profesional este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

Art 28. (2) Numărul de ore alocat stagiilor de pregătire practică are o pondere de minimum 20% , respectiv de 30-50% în învăţământul dual, din numărul total de ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ. Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

Aici este problema cea mare.  Actualele licee tehnice, colegii sau nu, vor fi transformate în licee profesionale, inclusiv prin comasare.  În alt tip de licee nu au cum să fie transformate, din cauza bazei materiale de instruire practică şi a profesorilor-ingineri angajaţi.

Se pune problema normelor didactice de cultură generală, aceste licee nu vor avea obligatoriu clasa a XII-a, şi mult mai puţine ore de teorie generală. Ce fac  profesorii care predau acum în aceste licee tehnice, în viitor licee profesionale? Şi nu sunt puţini. Să se transfere la alte licee este puţin probabil. Pe ansamblu, numărul total de ore în curriculum teoretic general va  scădea cu circa 20-30%, prin transformarea liceelor tehnice în licee profesionale. Cum se tinde spre învăţământul dual, rămân 50% din orele prevăzute în planurile cadru pentru pregătirea teoretică generală şi cea teoretică tehnică. Să presupunem 25% din  orele prevăzute în planurile cadru pentru pregătirea teoretică generală şi 25% pentru pregătirea teoretică tehnică. Se asigură o instruire practică suficientă, dar dispar mii de norme didactice şi nimeni nu ştie ce se va întâmpla cu profesorii titulari pe aceste norme.

Sigur, nu pot rămâne în funcţie liceele tehnice cu zero reuşiţi la Bacalaureat sau cu reuşiţi sub 50%. Ar fi bani aruncaţi în vânt.

Unele licee tehnice se vor comasa şi vor da unul sau două licee profesionale. Este situaţia de la Tg. Jiu, unde Inspectorul Şcolar  General, Dana Constantinescu, a demisionat pentru că nu i-a fost aprobată propunerea ca din 5 licee tehnice, aproape goale, să rezulte prin comasare doar două. Prin transformarea lor, se va ajunge la două licee profesionale, nu cinci.

Criteriul general ar trebui să fie ca numărul total al locurilor din licee să nu depăşească numărul absolvenţilor de gimnaziu. Altfel, aruncăm bani în vânt!

Poate ar trebui păstrată şi o proporţie dictată de interesele societăţii şi economiei, ca de  exemplu: 40% licee profesionale, 40% licee teoretice si 20% vocationale.

Noua organizare a liceelor este mai bună decât actuala, dar dispare, pur şi simplu, filiera tehnologică actuală, care cu toate bubele şi tarele ei, dacă era reorganizată, pregătea mulţi  elevi de liceu,  amatori de învăţământ superior sau postliceal tehnic. Locul ei nu este luat de nimic.

Art. 29

(1) Învăţământul liceal profesional în sistem dual este o formă de organizare a învăţământului liceal profesional în unităţi de învăţământ de stat, particulare sau confesionale, care se desfăşoară pe bază de contract şi are următoarele caracteristici:

a) este organizat, într-un cadru unitar, de unităţile de învăţământ sau la solicitarea operatorilor economici, a structurilor asociative interesate, respectiv camere de comerţ, asociaţii patronale de ramură, de bresle sau asociaţii meşteşugăreşti, clustere, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

b) asigură o rută alternativă de educaţie şi formare profesională, organizată pe bază de parteneriat şi conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

Învăţământul dual este un lucru foarte bun, cu condiţia ca operatorii economici să fie cointeresaţi de stat în participarea contractuală la activitatea liceelor profesionale. La ora actuală numărul elevilor care participă la învăţământul dual este prea mic, exact din motivul că operatorii economici nu văd stimulente fiscale din partea statului pentru a participa la acest tip de învăţământ, cum se întâmplă în alte ţări.

În concluzie, în actuala formulă din proiectul legii Educaţiei, învăţământul profesional nu este foarte bine organizat, pentru că dispare complet actuala filieră tehnologică.  Formula propusă de proiectul legii Educaţiei repară situaţia liceelor tehnice cu zero sau puţini absolvenţi de Bacalaureat, care nu puteau merge mai departe în formula actuală. În ansamblu însă, nu organizează  un învăţământ profesional de calitate, cu ore de pregătire practică şi teoretică tehnică suficiente, nu face  atractiv învăţământul profesional în ochii părinţilor şi elevilor. De suferit, va suferi piaţa muncii din România şi dezvoltarea economiei româneşti.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite