APIA. Cererile pentru motorină se depun până la 31 decembrie

0
0

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  reaminteşte beneficiarilor că, până la data de 31 decembrie 2016 se depun cererile de acord prealabil pentru finanţarea prin rambursare a motorinei cu acciză redusă pentru anul 2017.

Conform H.G. nr. 1174/2014 şi OMADR nr. 1727/2015 cu modificările şi completările ulterioare, cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare se depune la Centrul Judetean APIA  pe raza căruia este situată exploataţia agricolă pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde a fost depusă cererea de plată pentru sprijinul pe suprafaţă.

        

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrul Judeţean APIA în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea:

a) să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul agricol, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare;

b) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu efectivele de animale sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru păsări/familii de albine/viermi de mătase;

c) suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

d) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;

e) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

      

Ajutorul de stat sub formă de rambursare se acordă în limita cantităţilor maxime anuale, defalcate pentru sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. 

Mai multe - Târgovişte

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite