Rezultate Evaluare Naţională 2022 Constanţa. Şase absolvenţi au obţinut media maximă

0
Publicat:
Ultima actualizare:
evaluare nationala rezultate

Rezultatele de la Evaluarea Naţională 2022 au fost publicate, în format anonimizat, pe site-ul evaluare.edu.ro. în judeţul Constanţa, şase elevi au obţinut media maximă.

Elevii de nota 10 au absolvit Şcoala Gimnazială Mircea Eliade din Cernavodă, Şcoala Gimnazială 37 din Constanţa, Şcoala Gimnazială nr. 30 Gheorghe Ţiţeica din Constanţa, dar şi de la Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Constanţa (2), Liceul Teoretic Ovidius Constanţa. 

Din 5502 elevi din judeţul Constanţa care au medii înregistrate ca urmare a susţinerii Evaluării Naţionale, 4445 au medii peste 5, reprezentând 80,80%. 850 dintre aceştia (15,45%) au medii peste 9, faţă de 13% cât s-a înregistrat anul şcolar anterior.

În ierarhia naţională dinaintea contestaţiilor, judeţul Constanţa se situează din punct de vedere al procentului de elevi cu note mai mari de 5,00 pe locul 19, în urcare cu 2 poziţii faţă de anul trecut.

Când pot depune contestaţie la Evaluare Naţională 2021 şi care este procedura

Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 23, respectiv 34 iunie, atât fizic cât şi prin mijloace electronice. Cererea de contestaţie va fi însoţită de o declaraţie-tip, în care candidatul menţionează faptul că a luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Potrivit Ministerului Educaţiei, rezultatele finale vor fi afişate în data de 30 iunie.

Admiterea la liceu

Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învăţământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obţinută la evaluarea naţională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Calendar admitere la liceu 2022:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea fişelor, conform procedurii stabilite de Comisia naţională de admitere.

Candidaţii nerepartizaţi pe locurile speciale pentru rromi şi candidaţii nerepartizaţi pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă candidaţilor cu CES, precum şi cei care au fost repartizaţi dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, completează opţiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

Introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere. Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator, corectarea eventualelor greşeli în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea şi corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizată şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc., de către Comisia naţională de admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti; transmiterea modificărilor la comisia naţională.

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor în aplicaţia informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022 – 2023.

Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi computerizat în învăţământul liceal.

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal din judeţ

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere.

21, 22 şi 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

Vă recomandăm să mai citiţi: 

Evaluare Naţională 2022. Psiholog şcolar: „Emoţiile sunt fireşti, iar elevii le pot face constructive”

Bacalaureat 2022 Constanţa. Peste 4.700 de candidaţi vor susţine examenul în sesiunea de vară

ConstanţaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite