Elevii clujeni învaţă despre protejarea naturii

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Elevii clujeni vor învăţa despre protejarea naturii. FOTO: faclia.ro
Elevii clujeni vor învăţa despre protejarea naturii. FOTO: faclia.ro

Europe Direct Cluj şi partenerii săi: proiectul social IncrEdible, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, cu susţinerea CVCN şi Comisiei Europene organizează  seria activităţilor educaţionale dedicate Pactului Verde pentru protejarea naturii şi prevenirea efectelor generate de schimbările climatice.

 O serie de activităţi în scopul creşterii nivelului de conştientizare al tinerei generaţii asupra consolidării rezilienţei în faţa posibilelor ameninţări viitoare (pandemii, dezastre s.a.), a necesităţii protejării naturii şi a schimbării cursului degradării ecosistemelor este organizată de EUROPE DIRECT Cluj şi partenerii săi: proiectul social IncrEdible, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, cu susţinerea CVCN şi Comisiei Europene. 

În această perioadă, EUROPE DIRECT Cluj se adresează obiectivelor Anului European al Tineterului 2022 şi Strategiei UE în domeniul Biodiversităţii pentru 2030, încurajând tinerii din zonele rurale să devină cetăţeni activi şi actori ai schimbării pozitive.

Workshopul ”Biodiversitate şi Foraging” va avea loc vineri, 1 aprilie, orele 14-17, la Şcoala Gimnazială Căianu şi este o acţiune dedicată profesorilor care predau la clase cu copii între 12-14 ani, indiferent de materia de predare. Alături de reprezentanţi ai ISJ Cluj şi Casei Corpului Didactic, sunt invitaţi să participe profesori de la şase şcoli rurale din judeţul Cluj: Căianu, Panticeu, Ceanu Mare, Bonţida, Cămăraşu, Mociu.

În cadrul workshopului vom vorbi despre pierderea biodiversităţii, protejarea naturii şi acţiunile UE pentru natură, vom face o introducere în Foraging şi vom prezenta o nouă resursă pentru profesorii din judeţul Cluj: suportul de curs ”Biodiversitate şi Foraging”. 

Cu un conţinut care cuprinde norme şi bune practici în Foraging sau culesul din flora spontană (culegerea într-o manieră sustenabilă; măsuri de siguranţă în culegerea şi procesarea elementelor din flora spontană s.a.), un ghid de iniţiere în culesul de ciuperci sălbatice comestibile şi unul pe plante sălbatice comestibile, suportul de curs ”Biodiversitate şi Foraging” va fi pus gratuit la dispoziţia şcolilor gimnaziale din judeţul Cluj.

Participanţii la workshop vor afla: cum putem răspunde, la nivel local, provocărilor legate de protejarea biodiversităţii; cum putem încuraja tranziţia spre Europa Verde, la şcoală; ce este foragingul; cum putem organiza acţiuni de foraging cu elevii s.a.

Workshopul este dublat de campanii de informare şi promovare a tematicilor Pactului Verde European şi va fi urmat de organizarea, la 3 iunie 2022, a evenimentului ”Biodiversity Treasure Hunt”, în pădurea Făget de lângă Cluj. Evenimentul va fi un semnal public pentru o mai bună protejare a naturii în procesul decizional al autorităţilor şi de asemenea pentru îmbunătăţirea modului de raportare al profesorilor şi elevilor la natură şi biodiversitate. 

Pierdem lumea naturală mai repede ca oricând... 

✖ Activităţile umane au dus planeta la cea de-a şasea extincţie masivă, ameninţând cu dispariţia un milion de specii;

✖ Între 1970 şi 2014, fauna globală a scăzut cu 60 %;

✖ Biodiversitatea pe şi sub pământ şi în mări scade în lume cu o viteză fără precedent;

✖ Această pierdere este legată de schimbările climatice şi face parte din criza ecologică generală.

Legătura dintre pierderea biodiversităţii şi pandemii…

✖ Pandemiile sunt provocate de distrugerea de către noi a naturii. Riscul de pandemii viitoare va creşte dacă nu remediem relaţia noastră defectuoasă cu natura 

✖ Atunci când distrugem natura, aducem în contact mai apropiat fauna sălbatică, animalele pe care le creştem şi oamenii, ceea ce permite microbilor specifici animalelor să migreze la oameni şi să crească riscul de pandemie 

Dar încă există speranţă…!

Încă mai avem timp să oprim pierderea biodiversităţii şi să evităm cele mai nefaste efecte ale schimbărilor climatice, cu condiţia să acţionăm rapid şi la scară largă! Timpul este cea mai mare provocare a noastră. Potrivit celui mai recent raport special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) (Raportul special privind încălzirea globală cu 1,5 °C), următorii 10 ani vor fi decisivi. Emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial trebuie reduse la jumătate, iar distrugerea naturii trebuie stopată şi inversată. Avem nevoie de schimbări profunde în modul în care trăim şi facem afaceri, începând cu sistemele energetice şi modul de folosinţă a terenurilor până la clădiri, oraşe, transport şi alimentaţie. Trebuie să combatem degradarea terenurilor până în 2030 şi să atingem neutralitatea climatică până în 2050. Pactul verde european este răspunsul UE la această criză. Acesta reprezintă un pachet cuprinzător de măsuri care vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi vor creşte investiţiile în cercetarea şi inovarea tehnologică, pentru a decarboniza economia şi a conserva mediul natural al Europei. 

Acţiunile privind biodiversitatea trebuie să vizeze: ✖protejarea mai multora dintre zonele naturale cele mai valoroase rămase, astfel încât, până în 2030, 30 % din terenuri şi 30 % din mări să fie protejate prin reţele de arii de protecţie bine conectate, gestionate echitabil şi eficace;

✖refacerea ecosistemelor degradate;

✖eradicarea recoltărilor ilegale şi nesustenabile, a comerţului şi a utilizării speciilor sălbatice de floră şi faună, inclusiv eliminarea pescuitului ilegal, neraportat şi nereglementat şi stoparea traficului cu specii de faună sălbatică;

✖reducerea poluării din toate sursele, inclusiv nutrienţi, depunerile de azot, folosirea pesticidelor şi deşeurile de plastic;

✖asigurarea faptului că toate pădurile sunt gestionate durabil şi că o suprafaţă mai mare de teren agricol face obiectul unor practici agroecologice sau al altor practici favorabile biodiversităţii;

✖menţinerea amprentei ecologice a oamenilor în capacitatea de suportabilitate a Pământului, îmbunătăţind stimulentele pozitive şi eliminându-le pe cele nocive.

(sursa: publicaţia Comisiei Europene ”Instrumente de pledoarie în favoarea naturii” https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/biodiversity_advocacy_toolkit_web_ro_v1.0.pdf )

Context: Prin intermediul Anului european al tineretului 2022, Comisia în cooperare cu Parlamentul European, cu statele membre, cu autorităţile locale, părţile interesate şi tinerii înşişi, intenţionează: 

să onoreze şi să sprijine generaţia care a făcut cele mai mari sacrificii în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranţe, forţă şi încredere în viitor, prin evidenţierea modului în care tranziţia verde şi cea digitală oferă perspective şi oportunităţi reînnoite;

să încurajeze toţi tinerii, în special pe cei cu mai puţine oportunităţi, pe cei proveniţi din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate sau care aparţin unor grupuri vulnerabile, să devină cetăţeni activi şi actori ai schimbării pozitive;

să promoveze oportunităţile oferite tinerilor de politicile UE, cu scopul de a sprijini dezvoltarea personală, socială şi profesională a acestora;

să se inspire din viziunea şi cunoştinţele tinerilor pentru a consolida în continuare proiectul UE.

Strategia UE în domeniul biodiversităţii pentru 2030 urmăreşte să plaseze biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030 şi conţine acţiuni şi angajamente concrete. Parte esenţială a Pactului verde european, aceasta urmăreşte să consolideze rezilienţa societăţilor noastre în faţa unor posibile ameninţări viitoare precum: impactul schimbărilor climatice; incendii forestiere; insecuritate alimentară; epidemii.

EUROPE DIRECT Cluj este parte a reţelei Europe Direct care funcţionează în toate statele membre, sub coordonarea Comisiei Europene, nu mai puţin de 422 de centre în UE şi 24 în România. EUROPE DIRECT Cluj este biroul local al UE, unde fiecare cetăţean interesat poate să apeleze pentru a întâlni un expert pe probleme europene, pentru a pune întrebări despre UE, pentru a discuta despre viitorul UE şi pentru a găsi referinţe pentru alte surse de informaţii şi reţele. 

Vă mai recomandăm 

Analiză: singurul judeţ care nu mai are toalete în curtea şcolii, pe primul loc în ţară la Evaluarea naţională şi la BAC. „În Cluj, educaţia e calea regală spre succes”

Comentarii asupra rezultatelor de la Bacalaureat 2021

Cluj-NapocaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite