VIDEO Bacalaureat 2016. Rezolvarea subiectelor la probele de Matematică şi Istorie, la Adevărul Live

0

Subiectele din cadrul probelor scrise ale examenului de Bacalaureat au fost rezolvate la Adevărul Live de către profesori de specialitate. Mai exact, miercuri subiectele la Matematică au fost rezolvate la ora 12.00 fără barem, iar de la 16.00 însoţite de barem. De la ora 13.00, un profesor de specialitate a rezolvat subiectele de la proba de istorie.

Rezolvarea subiectelor de la proba de Matematică

Exerciţiile şi problemele de la Matematică au fost rezolvate miercuri de către profesoara Denisa Tănăsescu de la Colegiul „I.L.Caragiale” din Capitală.

Cum au fost subiectele la Matematică, la Mate-Info?

Profesoara Denisa Tănăsescu: La prima vedere am constatat că subiectele au fost întocmite în concordanţă cu programele şcolare. 

Sunt subiecte cu cerinţe clare, complet formulate, fără ambiguităţi, sunt echilibrate, cuprind materia studiată şi sunt accesibile elevilor. Au un grad de dificultate coresunzător conţinutului programelor.  

Mie mi s-au părut uşoare pentru elevii care au învăţat constant la matematică.

Comparativ cu subiectele din alţi ani, şi în acest an subiectele reflectă aceleaşi caracteristici, atât ca structură, cât şi ca substanţă.

O variantă cuprinde trei subiecte. Subiectul I, din materia clasei IX şi X, are şase probleme. Subiectul al II-lea are două probleme şi fiecare conţine două probleme de algebră, prima din materia clasei XI-a şi a doua din materia clasei a XII-a.

Subiectul al III-lea este un subiect de analiză structurat pe două probleme, fiecare cu trei cerinţe care sunt puţin mai dificile pentru a se face o diferenţiere.

Nu putem răspunde la întrebarea dacă subiectele din acest an au fost mai uşoare decât cele de anul trecut. Ştiţi vorba aceea: este greu ceea ce nu ştii şi uşor ceea ce cunoşti.

Bacalaureat 2016. Rezolvarea subiectelor la Matematică 

    

Rezolvarea subiectelor de la proba de Istorie

De la ora 13.00, profesoara Mihaela Petreanu, tot de la Colegiul „I.L.Caragiale” din Capitală, a rezolvat subiectele de la proba de Istorie. 

Profesoara Mihaela Petreanu: Proba de Istorie este o probă care necesită foarte mare atenţie din parte elevilor. Nu este o probă dificilă, ci este o probă care necesită atenţie.

De ce să trebuie să fie foarte atenţie? Din cauza anilor?

Nu se încurcă la ani. Este vorba despre cerinţe. Un copil care a lucrat pe parcursul anului nu cred că întâmpină dificultăţi, însă, din cauza emoţiilor, te poţi încurca.

Examenului de bacalaureat la Istorie este structurat pe trei subiecte tip. Subiectul I presupune o analiză pe baza textului, sunt două texte. Primele cinci subpuncte sunt pe baza textului, iar subpunctele 6 şi 7 fac apel la cunoştinţele elevilor, deci nu sunt legate de analiza pe text.

Au fost două texte din perioada modernă, primul legat de perioada 1853, iar cel de-al doilea este referitor la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza din 1859, deci perioadă modernă.

Cel de-al doilea subiect cuprinde Evul Mediu. Şi acesta are cinci subpuncte pe baza analizei textului, 6 face apel la cunoştinţele elevului.

Subiectul al III-lea a fost un subiect pe România postbelică, mai precis un subiect pe constituţiile comuniste. Aveau de făcut un punct de vedere despre evoluţia României spre sfâtşirl secolului XX, practic îndreptarea României spre regimul democratic.

Bacalaureat 2016. Rezolvarea subiectelor la Istorie 

   

Rezolvarea subiectelor de la proba de Matematică pe baza baremului

De la ora 16.00, profesoara Monica Stan, de la Colegiul Naţional „Sfântu Sava”, a explicat modul în care trebuiau rezolvate subiectele de la Matematică în baza baremului oficial pe care îl va publica Ministerul Educaţiei pe site-ul instituţiei.  

   

Profesoara Monica Stan: Subiectele propuse pentru proba de miercuri sunt conform programei şi nu ar trebui să pună probleme elevilor. Părerea mea este că se poate ajunge la o notă de 7 sau 8 parcurgând subiectul propus şi de cele mai multe ori punctul c de la subiectul III sau II este legat explicit de punctul b şi se poate folosi chiar dacă subpunctul b nu este rezolvat.

La mate-info, spre exeplu la punctul III, problema era  că fie se puneau condiţii de existenţă, se rezolva inecuaţia şi se obşineau soluţiile 1 şi 5. 

Chiar dacă nu s-au pus condiţii iniţiale de existenţă, rezolvarea ecuaţiei logaritmice ducea la soluţiile x = 1, x = 5 şi ideea este că se obşineau aceste 3 puncte prin faptul că soluţiile erau verificate prin ecuaţia iniţială.

Discutăm acum şi subiectele şi baremele pentru că dacă vor fi elevi care vor dori să facă o contestaţie să o facă numai după parcurgerea baremului.

Unele subiecte de la Ştiinţe ale Naturii au fost mai grele decât cele de la Mate-Info.

    

Bacalaureat 2016. Subiectele de la Matematică, rezolvate pe baza baremului

Vineri, de la ora 12.00, profesorul Ioan Mărculeţ, de la „I.L.Caragiale”, va rezolva subiectele probei de Geografie, iar de la ora 13.00, profesoara Ionela Cociorva, de la „I.L.Caragiale” va rezolva testul probei de Biologie.

Luni, profesoara Ruxandra Achim, de la Colegiul „I.L.Caragiale”, a rezolvat subiectele de la proba scrisă de la Limba şi Literatura Română.

Calendar Bacalaureat 2016 sesiunea iunie-iulie, probe scrise

6 iulie 2016 - Proba obligatorie a profilului  – probă scrisă 

8 iulie 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării  –probă scrisă 

12 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00) 

12 iulie 2016 - Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00) 

13 -15 iulie 2016 - Rezolvarea contestaţiilor

16 iulie 2016 - Afişarea rezultatelor finale  

Educație


Ultimele știri
Cele mai citite