Datele culese vor contribui în mod esenţial la înţelegerea problemelor de sănătate cu care românii sunt dispuşi să trăiască şi, mai ales, în detrimentul a ce. De exemplu, un om ar accepta să trăiască suferind din când în când de durere, pe când vecinul său ar prefera să aibă probleme cu mersul decât să îl doară ceva.

Participarea la studiu este voluntară şi, în acelaşi timp, extrem de importantă. Informaţiile furnizate de respondenţi îi vor ajuta pe cercetători să clasifice stările de sănătate ale oamenilor în funcţie de „preferinţele“ acestora. Pe termen lung, luarea în considerare a rezultatelor cercetării va asigura că utilizarea contribuţiilor la sănătate va fi făcută echitabil, transparent şi, mai ales, în folosul tuturor. Produsul final al proiectului VALUEMED va fi un instrument de măsurare a calităţii vieţii asociate stării de sănătate dintr-un moment dat. 

Nu în ultimul rând, rezultatele proiectului vor putea fi folosite şi pentru a identifica eventuale diferenţe de calitate a vieţii între populaţia majoritară şi diverse grupuri de pacienţi sau comunităţi vulnerabile. Pe aceste date vor putea fi fundamentate politici şi programe care să reducă inegalităţile, astfel încât întreaga populaţie să se bucure de aceeaşi calitate a vieţii.  

Culegerea datelor va fi făcută începând cu luna noiembrie, prin interviuri faţă în faţă, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, şi va fi finalizată la sfârşitul lunii februarie 2019.

Contribuţia unui număr cât mai mare de persoane este foarte valoroasă, determinând creşterea valorii ştiinţifice a cercetării şi facilitând în acelaşi timp îmbunătăţirea serviciilor sanitare din România.

Societatea Academică din România, împreună cu Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate şi Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor demarează un proiect de cercetare inovator, axat pe determinarea calităţii vieţii în raport cu starea de sănătate. Rezultatele cercetării desfăşurate în cadrul proiectului „VALUEMED Elaborarea de politici publice în domeniul sănătăţii prin utilizarea studiilor de evaluare a tehnologiilor medicale“ vor sta la baza unei noi abordări, prin care finanţarea sistemului de sănătate să răspundă în mod real nevoilor populaţiei din România.

Puteţi afla mai multe despre proiectul VALUEMED şi despre studiu aici.