Actul normativ este reprezentat de Legea 225/2016 publicată în M.O. nr. 942 din 23.11.2016 şi se referă la modificarea şi completare Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.

Factura reprezintă acum titlu executoriu. Impactul modificării asupra asociaţiilor de proprietari

Prima şi cea mai importantă modificare adusă prin actul normativ menţionat, se regăseşte la art. 42 unde se introduce alineatul 6 indice 1 cu următorul cuprins: “Factura emisă pentru serviciile de utilităti publice constituie titlu executoriu”

Pe de o parte asociaţia de proprietari este pusă în situaţia de a fi executată silit fără a putea realiza apărări decât în faza de executare, prin intermediul unei contestaţii la executare ce presupune pe lângă costuri (taxa de timbru) şi o cauţiune în cazul în care asociaţia solicită suspendarea executării.

Pe de altă parte, executarea asociaţiei de către furnizorul de utilităţi, în conditiile în care factura a fost declarată de lege ca fiind titlu executor, este mult mai uşoară şi mult mai simplă, fiind exclus astfel un litigiu între părţi anterior executării, adică a fost exclusă posibilitatea ca o asociaţie de proprietari să-şi poată susţine punctul de vedere în faţa unui judecător, care să pronunţe o hotărâre pe baza probelor existente.

Impactul acestei modificări este unul pe care puţini îi intuiesc, respectiv posibilitatea furnizorului de a introduce factura/facturile neachitate la executare şi corelativ executarea asociaţiei (poprire în prima fază), adică indisponibilizarea sumelor aflate în soldul de bancă, în condiţiile restrângerii posibilităţii asociaţiilor de a se apăra şi fără ca legiuitorul să se aplece şi asupra problemei numită – RESTANŢIERI.

NU POŢI tu legiuitor să stabileşti o astfel de măsură coercitivă, directă şi brutală împotriva asociaţiei de proprietari şi să UIŢI CU DESĂVÂRŞIRE CAUZA care determină întârzierea plăţilor facturilor, respectiv RESTANŢIERII LA PLATA COTELOR DE ÎNTREŢINERE.

Cu alte cuvinte, asociaţia va avea de suferit putând fi executată doar în baza facturii iar asociaţia urmează să se plimbe cu anii în faţa instanţelor de judecată pentru a recupera restanţele de la proprietari.

Sună cam a băgatul pumnului în gura asociaţiilor. Păi dacă tot se doreşte accelerarea procedurilor de plată, DOMNULE LEGIUITOR, TE RUGĂM SAU MAI BINE SPUS TE IMPLORĂM, DECLARĂ ŞI LISTA DE PLATĂ A COTELOR DE ÎNTREŢINERE CA FIIND „TITLU EXECUTORIU” şi aşa, mai sună a echitate.  

Termenul de plată stabilit la 15 zile

Alineatul 9 al articolului 42 arată faptul că plaţile facturilor furnizorilor urmează a se realiza în termen de 15 zile DE LA DATA EMITERII, fără a se ţine seama de timpul necesar transmiterii facturii şi timpul necesar procesării şi încasării cotelor de întreţinere.

Înţelegem că aceşti mamuţi numiţi furnizori de utilităţi, din care unii au mâncat bani zeci de ani şi nu au făcut nimic pentru populaţie, doresc recuperarea facturilor cât mai repede şi cu costuri cât mai mici, însă nu înţelegem cum se pot lua astfel de măsuri brutate fără a înţelege întregul şir din procesul administrativ.

Astfel, este limpede pentru toţi cei ce locuiesc la bloc (de unde tragem concluzia că cei care au votat nu stau la comun) că urmează a achita contravaloarea facturilor din luna precedentă în termenul scadent de 20 de zile prevăzut de Legea 230/2007. Păi dacă legiuitorul mă obligă să achit în 15 zile factura de la emitere, înseamnă că toate dar toate blocurile trebuie obligatoriu să se regăsească în două situaţii posibile: ori micşorează termenul de plată, ceea ce presupune o încălcare a legii ori are colectat un fond de rulment suficient de mare pentru a susţine astfel de plăţi rapide.

De menţionat că Legea 230/2007 face trimitere la calcularea listelor lunare în termen de 5 zile de la data recepţionării ultimei facturi iar această nouă Lege 225 face trimitere la data emiterii facturii.  

Este limpede că blocurile care nu ştiu să strângă rândurile şi să se înconjoare de oameni competenţi care pot gestiona bine resursele asociaţiei, nu vor avea o viaţă uşoară, furnizorii neavând niciun fel de problemă în a executa oricare asociaţie găsită într-un impas.

Nicio noutate în privinţa restanţierilor

Multă agitaţie pentru nimic, în privinţa proprietarilor restanţieri. S-a speculat că aceştia pot fi executaţi „rapid” acum, în baza facturilor etc. Trebuie să avem capacitatea de a face distincţie între contractul încheiat de o persoană fizică, în nume personal şi un contract încheiat de către o persoană juridică cum este cazul asociaţiilor de proprietari.

Prin urmare, da, în cazul în care persoana fizică beneficiară a unui contract de furnizare nu îşi achită factura, furnizorul îl poate executa în baza facturii care este titlu executoriu.

Cu totul alta este situaţia în cazul asociaţiilor de proprietari unde furnizorul execută asociaţia, adică beneficiarul contractului (persoana juridică) fără să intereseze motivele pentru care asociaţia nu poate achita la timp şi în integralitate factura – adică nu interesează pe nimeni că asociaţia are restanţieri şi că durează ani de zile să poţi executa un astfel de restanţier. Prin urmare, FURNIZORUL NU POATE EXECUTA DIRECT UN PROPRIETAR dintr-o asociaţie de proprietari, acesta urmând a executa silit asociaţia de proprietari. La rândul ei, asociaţia urmează, CA PÂNĂ ACUM, nimic nou, să se judece cu aceşti restanţieri pe dreptul comun şi să parcurgă toate etapele (fond, apel, legalizare, punere  executare, obţinere încuviinţare, contestaţii la executare etc.) până să vadă vreun ban şi pe acela dacă-l mai vede.

Importanţa fondului de rulment în actuala reglementare

Dacă până acum cei care susţineau că existenţa fondului de rulment este doar pentru situaţii excepţionale sau că dimensionarea acestuia are legătura cu modul în care proprietarii îşi achită cotele, mai aveau susţinători, este limpede că de acum existenţa fondului de rulment şi dimensionarea acestuia astfel încât să acopere facturile furnizorilor indiferent de plata unor proprietari sau de alte situaţii neprevăzute (avarii) este obligatoriu (aşa după cum prevede şi Legea 230/2007).

Cei care se implică în activitatea asociaţiilor de proprietari vor avea ŞI mai mult de muncă pe de o parte iar pe de altă parte trebuie să se înţeleagă (şi acum este un moment bun) că orice fel de investiţie, reparaţie etc se face numai după o atentă planificare şi NUMAI DUPĂ CE BANII AU FOST COLECTAŢI ÎN LISTE. Trebuie înţeles faptul că degeaba avem o investiţie realizată şi achitată din fondurile asociaţiei dar nerecuperată în liste, dacă avem restanţieri şi dacă valoarea ratei/lucrării/investiţiei nu este în totalitate recuperată. Tot ceea ce nu se recuperează, diminuează disponibilul asociaţiei adică banii existenţi pentru plata facturilor de utilităţi.