Cum a încasat Biserica 300.000 de euro chirie de la TVR pentru un cadou imobiliar făcut de statul român. Culisele unei retrocedări dubioase

Cum a încasat Biserica 300.000 de euro chirie de la TVR pentru un cadou imobiliar făcut de statul român. Culisele unei retrocedări dubioase

PF Daniel este cel care, atunci când era mitropolit la Iaşi, a început demersurile juridice pentru a obţine clădirile de pe strada Lascăr Catargi, nr. 33 FOTO Adevărul

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a încasat aproape 300.000 de euro de la TVR Iaşi drept chirie pentru o clădire retrocedată prelaţilor de către statul român. După ce au plătit chirie timp de opt ani, reprezentanţii Societăţii Române de Televiziune – notificaţi de preoţi că trebuie să plece din clădire, şi-au dat seama că Biserica a obţinut într-un mod posibil ilegal imobilul şi cer anchete.

Ştiri pe aceeaşi temă

La mijlocul anilor 2000, pe când era încă mitropolit la Iaşi, actualul patriarh al României, Preafericitul Daniel, a coordonat un demers juridic laborios pentru a înavuţi Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (MMB) cu un teren de 6.000 de metri pătraţi şi clădirile aferente, situat într-o zonă rezidenţială din Iaşi, pe strada Lascăr Catargi. Mitropolitul de atunci s-a folosit de o entitate juridică desfiinţată în 1948, Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe Române (SFOR), reînfiinţată de prelaţi în anii 2000. Înainte de naţionalizarea dispusă de comunişti, societatea ar fi avut în proprietate terenul revendicat de prelaţii MMB.

Societatea Naţională a Femeilor Ortodoxe Române Iaşi, o entitate juridică cvasinecunoscută în Iaşi, a reuşit în 2005 să obţină terenul şi cele trei clădiri în care funcţiona sucursala teritorială din Iaşi a TVR, invocând un act de proprietate din 1919. După mai multe procese, care s-au derulat atât la Iaşi, cât şi în alte instanţe din ţară, în 2008 SFOR a intrat definitiv în posesia proprietăţilor revendicate în Iaşi.

Într-o plângere ce a ajuns pe masa procurorilor se ridică, însă, o problemă gravă de legalitate: una dintre cele trei clădiri oferite gratuit către SFOR, a cărei suprafaţă este mare mare decât suma celorlalte două, ar fi fost construită, de fapt, de comunişti şi nu se afla în patrimoniu entităţii a cărei continuatoare a susţinut SFOR că este înainte de naţionalizare. Retrocedarea acelei clădiri, un imobil cu o suprafaţă desfăşurată de 2.600 de metri pătraţi, s-ar fi făcut, astfel, cu încălcarea legilor din domeniu, aspect ce urmează a fi verificat de procurori. Cea care şi-a pus semnătura pe actul de retrocedare este Ingrid Zaarour, fosta şefă a Autorităţii Naţionale a Restituirii Proprietăţilor (ANRP), trimisă în judecată de DNA pentru alte retrocedări considerate ilegale de procurorii anticorupţie.

În timpul proceselor privind retrocedarea, instituţia care avea terenul şi clădirea în folosinţă din partea Statului Român, TVR, nu ar fi prezentat toate probele care ar fi putut convinge instanţa să o lase în posesia terenului. Din 2009, televiziunea de stat a plătit însă chirie aproape 300.000 de euro direct MMB pentru că, imediat după obţinerea bunurilor, societatea ortodoxă a cedat imobilele mitropoliei, printr-un contract de comodat, după cum recunoaşte MMB într-un răspuns oferit „Adevărul”.

Intrarea în sediul TVR Iaşi FOTO Ionuţ Benea

TVR s-a trezit din somnolenţă

Strada Lascăr Catargi din Iaşi este paralelă cu artera rutieră ce traversează cel mai cunoscut cartier al Iaşului – Copou. La nr. 33 se află parcela de teren în suprafaţă de 6.000 de metri pătraţi pe care sunt situate cele trei clădiri aminte, precum şi alte anexe de sub 50 de metri pătraţi. Două dintre cele două clădiri sunt folosite de Şcoala „Varlaam Mitropolitul”, o instituţie de învăţământ primar şi gimnazial ce funcţionează sub egida fundaţiei cu acelaşi nume şi care a fost înfiinţată de MMB în 2009, imediat după ce a obţinut imobilul de pe Lascăr Catargi. 

În cea de-a treia clădire de la acea adresă, mai mare decât primele două la un loc, funcţionează şi în prezent studioul teritorial de la Iaşi al TVR. Televiziunea a primit spaţiul în mod gratuit de la statul român, imediat după Revoluţie, însă după ce acelaşi stat l-a retrocedat către Biserică, TVR Iaşi a plătit o chirie de 3.000 de euro pe lună către mitropolie. 

„MMB a încheiat un contract de închiriere cu TVR Iaşi începând cu data de 01 aprilie 2009 pe o perioadă de 1 an. Ulterior, prin 6 acte adiţionale succesive s-a prelungit termenul iniţial pentru perioade diferite de timp, ultimul având data limită la 01 octombrie 2017. Aşadar, la această dată este vorba de o încetare de drept a contractului şi nu de o reziliere”, precizează Marian Timofte, vicar administrativ al MMB, într-un răspuns oferit „Adevărul” referitor la acest subiect. Această încetare de drept a contractului este cea care a creat panică în rândul reprezentanţilor TVR, pentru că, potrivit unor surse din interiorul instituţiei, MMB nu mai vrea semnarea unui alt act adiţional şi, ca atare, TVR Iaşi va trebui să evacueze spaţiul de pe 1 octombrie.

Suspiciuni de ilegalităţi şi la Mitropolie, dar şi la TVR

Problema spaţiului în care va funcţiona din toamnă TVR Iaşi i-a determinat pe reprezentanţii televiziunii publice, după opt ani de plătit chirie către prelaţi, să îşi pună un semn de întrebare. A fost legală retrocedarea realizată de către statul român în favoarea SFOR şi în defavoarea TVR? 

În luna iulie, problema a fost discutată în cadrul unui Consiliu de Administraţie (CA) al Societăţii Române de Televiziune (SRTv). Potrivit Hotârârii nr. 76/7 iulie 2017, CA al SRTv dispune demararea unor proceduri având ca obiect  „constatarea dreptului de proprietate a statului român asupra unei părţi din imobilul retrocedat Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române din Iaşi, fostul sediu al Studioului teritorial TVR Iaşi, cu toate consecinţele ce decurg din cadrul acestei acţiuni”. Prin acelaşi document, s-a dispus şi demararea unei anchete administrative „care să clarifice împrejurările în care nu au fost prezentate în procesul privind dosarul nr. 5585/1/2006 toate documentele existente”.

Investigaţia trebuie să scoată la lumină dacă, atunci când SRTv se judeca cu MMB în privinţa retrocedării terenului şi clădirilor, prima dintre părţi a prezentat judecătorilor toate probele şi documentele referitoare la imobile.

Plângere penală

O sesizare penală înregistrată recent la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti arată că acest lucru nu s-ar fi întâmplat. În acest document, obţinut de „Adevărul”, sunt invocate suspiciuni de natură penală cu privire la „lipsa de reacţie a conducerii SRTv din anul 2008 şi neatacarea cu apel a deciziei nr. 7120/2008 pronunţată la data de 6 noiembrie 2008 de către Judecătoria Oradea în dosarul nr. 13820/245/2007”. Sentinţa amintită este cea care a consfinţit dreptul de proprietate al SFOR pentru imobilul de pe strada Lascăr Catargi. Potrivit datelor de pe portalul instanţelor de judecată, sentinţa respectivă nu a fost, într-adevăr, atacată de părţi.


Plângerea penală care a ajuns la Parchet 

Din apărarea de atunci a SRTv a lipsit şi o expertiză care să releve statutul celor trei clădiri situate pe terenul de 6.000 de metri pătraţi. O astfel de expertiză a fost realizată, anul acesta, de către expertul Dumitru Răileanu. Acesta a calculat că suprafaţa totală desfăşurată a celor trei clădiri de pe strada Lascăr Catargi nr. 33 este de 4.950 de metri pătraţi, 2.604 metri pătraţi desfăşuraţi fiind reprezentaţi de clădirea închiriată către TVR, denumită în documentele cadastrale C3. 

Acelaşi expert a analizat planurile de amplasament din arhive referitoare la terenul şi clădirile amintite. Concluzia este că, la momentul naţionalizării din 1948, amprenta la sol a clădirii C3, cea mai mare dintre toate, era de trei ori mai mică decât este în prezent. „Convingerea subsemnatului este că edificarea construcţiei C3 s-a efectuat prin demolarea vechii construcţii şi nu repararea şi extinderea acesteia”, e de părere expertul.

Potrivit plângerii penale, clădirea C3 ar fi fost edificată între anii 1972 şi 1983, de către comunişti. Matematic, suprafaţa desfăşurată a acesteia reprezintă aproximativ 52% din suprafaţa totală a clădirilor retrocedate către SFOR, fapt ce ar face imposibilă retrocedarea, se mai arată în expertiza extra-judiciară a expertului Dumitru Răileanu. 


Clădirea C3 este cea închiriată de preoţi către TVR Iaşi FOTO Raport expertiză

„În condiţiile în care imobilul preluat de către stat a beneficiat între anul 1972 şi anul 1983 de o adăugire ce a suplimentat amprenta la sol cu 638 metri pătraţi şi a condus la edificarea a două niveluri de construcţie (fiecare cu o suprafaţă de aproximativ 868 mp) Decizia nr. 567/17.08.2005 este nelegală pentru că omite aplicarea prevederilor art. 1 alin. 3 din OUG nr. 942000 prin care să oblige beneficiarul la plata contravalorii adăugirilor ce au fost aduse construcţiei sau după caz anularea retrocedării”, se arată în plângerea penală citată.

Ce spun prelaţii

Într-un răspuns oferit de MMB ziarului „Adevărul”, prelaţii menţionează că terenul de pe strada Lascăr Catargi a aparţinut SOFR Iaşi până în 1948, când a fost preluat de regimul comunist şi trecut în proprietatea statului. „Decizia de retrocedare nr. 567/2005 a fost atacată de către TVR pe calea contenciosului administrativ, cererea fiind respinsă în mod irevocabil prin Decizia nr. 1701/22.03.2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, în dosarul nr. 5585/1/2006, confirmată prin decizia nr. 3247/26.06.2007 a aceleiaşi instanţe. În temeiul deciziei de retrocedare, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române Iaşi şi-a intabulat dreptul de proprietate în Cartea Funciară, reprezentând teren şi construcţii aferente, situat în Iaşi, str. Lascăr Catargi, nr. 33. Având în vedere cele de mai sus, considerăm că prin hotărârile de mai sus ale instanţelor de judecată care au apreciat că imobilul respectiv trebuie să rămână în proprietatea SOFR Iaşi, alte comentarii cu referire la legalitate nu îşi mai au rostul.” MMB mai arată că terenul şi clădirile de pe Lascăr Catargi nr. 33 fac obiectul unui contract de comodat încheiat, în 2010, între SFOR şi mitropolie. 

„Acest contract a avut la bază dorinţa ca spaţiul respectiv, în care a funcţionat în perioada 1913-1945 Liceul Ortodox de Fete, să fie redat scopului iniţial, şi anume grija pentru educaţia copiilor, a tinerilor şi cultivarea unui climat creştin-ortodox. În prezent, după cum vă este cunoscut, în două din cele trei clădiri funcţionează deja, din anul 2010, Şcoala «Varlaam Mitropolitul», care se bucură de multă apreciere în Iaşi”, mai arată MMB. Instituţia de cult ne-a mai precizat că banii pe care i-a perceput de la TVR au fost direcţionaţi „în mod exclusiv” pentru costurile de reabilitare şi funcţionare a Şcolii „Varlaam Mitropolitul”. 

Documentul de mai sus este o adresă din 1941 înaintată Primăriei Iaşi în care prelaţii recunoşteau că pe terenul ce avea să fie retrocedat în 2005 se aflau două clădiri 

Referitor la valoarea de piaţă a bunurilor amintite, vă aducem la cunoştinţă că nu avem o asemenea preocupare întrucât nu se intenţionează schimbarea destinaţiei acestor clădiri sau valorificarea lor în vreun alt mod”, au mai precizat reprezentanţii MMB în răspunsul oferit cotidianului „Adevărul” prin intermediul vicarului administrativ Marian Timofte (foto sus)

TVR caută sediu

La rândul lor, întrebaţi în mod concret despre modul în care s-au apărat în instanţă la momentul retrocedării, reprezentanţii SRTv ne-au precizat: „SRTv a făcut uz de căile de atac prevăzute de lege. Mai mult, au fost înaintate plângeri către Guvernul României – Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, care s-au soldat cu răspuns negativ, şi sesizări către Ministerul Finanţelor Publice – reprezentantul Statului în litigiile având ca obiect dreptul de proprietate publică.” 

 


Sentinţa prin care s-a consfiinţit că SFOR este proprietara terenului nu a fost contestată de TVR  

Reprezentanţii televiziunii publice ne-au mai menţionat că „se impune mutarea sediului” TVR Iaşi începând din această toamnă. „În acest sens, reprezentanţii TVR Iaşi au fost în discuţie cu mai mulţi posibili parteneri, iar în prezent sunt în negocieri avansate cu unul dintre aceştia, considerând că s-a identificat spaţiul potrivit”. 

Citeşte şi: 

FOTO Patriarhul Daniel colaborează cu un condamnat din „lotul Fenechiu”. Ioan Turbatu se ocupă de licitaţii şi achiziţii pentru Catedrala Mântuirii Neamului

Minunile Patriahului Daniel: fostul său şofer de la Iaşi a ajuns director la Trinitas TV

 

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările